అగ్ర వర్ణము

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

అగ్రకులం: దేశంలో పేరుగాంచిన అగ్రకులాలు:

 1. ఆర్యవైశ్య, అగర్వాల్, బనియా, గుప్తా, పట్వా, బర్న్వాల్, ఖందేల్వాల్, గర్గ్, గోయల్, మిత్తల్, జిందాల్, కన్సాల్, కాశ్యప్, ఓస్వాల్, కోమటి.
 2. అరోరా, మహాజన్
 3. బ్రాహణ, అయ్యర్, అయ్యంగార్, నాగరిక్, భూమిహార్, దేశస్త, త్యాగి, చిత్పవన్, సరస్వత్, కర్తడె, దైవజ్ఞ, శర్మ
 4. మిశ్రా, శుక్లా, ద్వివేది, త్రిపాటి, ఓజా, పాందే, దూబే
 5. బంట్, చంద్రసేనియా, కాయస్త, ప్రభు, ఖత్రి
 6. కాపు , తెలగ, బలిజ, ఒంటరి, నాయుడు
 7. కమ్మ, చౌదరి, నాయుడు
 8. మరాట
 9. నస్రాని
 10. నాయర్
 11. నగర్తార్ చెట్టియార్
 12. పట్నాయక్
 13. రాజపుత్రులు, క్షత్రియ, రాజు
 14. భట్టు రాజులు
 15. రెడ్డి
 16. శైవ వెల్లలార్, వీరశైవ, లింగాయత్, ఒక్కలిగ
 17. వెలమ