అన్నదాత

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

అన్నదాత (ఆంగ్లం: Annadata) అనగా ప్రపంచానికి అన్నం పంచి ఇచ్చే రైతు.