అన్నపూర్ణ

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

అన్నపూర్ణ అనగా పార్వతికి మరోపేరు.