అయేషా బింత్ అబూ బకర్

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
అయేషా బింత్ అబూ బకర్
(అరబిక్): عائشة
జననం
అయేషా బింత్ అబూ బకర్

c. 613/614 CE
మక్కా, హెజాజ్, అరేబియా
(ప్రస్తుత సౌదీ అరేబియా)
మరణంజూలై 16, 678 (వయసు 64)
మదీనా, హెజాజ్, అరేబియా
(ప్రస్తుత సౌదీ అరేబియా)
సమాధి స్థలంజన్నత్ అల్-బాఖి, మదీనా, హెజాజ్, అరేబియా
(ప్రస్తుత సౌదీ అరేబియా)
జీవిత భాగస్వాములుముహమ్మద్
(619 – June 8, 632)
తల్లిదండ్రులుఅబూ బకర్ (తండ్రి)
ఉమ్ రుమాన్ (తల్లి)