"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

ఆస్తి చట్టం

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

ఆస్తి చట్టం అనగా ఆస్తులకు సంబంధించిన చట్టం. యాజమాన్యం యొక్క వివిధ రూపాలపై మరియు సాధారణ చట్ట న్యాయ వ్యవస్థలోని స్థిరాస్తి మరియు వ్యక్తిగత ఆస్తుల అద్దెలపై ఈ చట్టం అధికారాన్ని చెలాయిస్తుంది. పౌర చట్టం వ్యవస్థలో, చర మరియు స్థిర ఆస్తుల మధ్య ఒక విభజన ఏర్పడింది. చరాస్తి రమారమి వ్యక్తిగత ఆస్తిని సూచిస్తుంది, అయితే స్థిరాస్తి వాస్తవ ఆస్తిని సూచిస్తుంది, మరియు వీనికి సంబంధించిన హక్కులు మరియు బాధ్యతలు ఆస్తిచట్టం ఆధీనంలో ఉంటాయి. భావన, ఆలోచన లేదా ఆస్తి యొక్క తత్వశాస్త్రంలతో మొత్తం ఆస్తిచట్టం ముడిపడివుంది. కొన్ని చట్ట పరిధులలో చారిత్రకంగా అన్ని ఆస్తులు చక్రవర్తి యాజమాన్యంలో ఉండేవి, మరియు అవి విశ్వాస మరియు విధేయతా భూస్వామ్య వ్యవస్థల ద్వారా బదిలీ అవుతుండేవి. అయితే ఆధునిక కాలం యొక్క మొదటి ప్రభుత్వ చర్యల మధ్య నెపోలియన్ కోడ్ ఉంది, ఇది సంపూర్ణ యాజమాన్య భావనను చట్టానికి పరిచయం చేసింది. ప్రస్తుత వ్యక్తిగత ఆస్తి హక్కుల రక్షణ మధ్యయుగ ఇస్లామిక్ చట్టంలోనివి, మరియు చట్టశాస్త్రంలోనివి, మరియు మధ్యయుగపు మరియు ప్రారంభ ఆధునిక ఇంగ్లాండ్ యొక్క సాధారణ న్యాయస్థానాలలోనివి మరికొన్ని ప్రస్తుత చట్ట పద్ధతులు.