"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

ఈ సంవత్సరం కాలెండర్

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

2021

<< జనవరి >>
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2021
<< ఫిబ్రవరి >>
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
2021
<< మార్చి >>
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2021
<< ఏప్రిల్ >>
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2021
<< మే >>
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2021
<< జూన్ >>
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2021
<< జూలై >>
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2021
<< ఆగస్టు >>
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2021
<< సెప్టెంబరు >>
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2021
<< అక్టోబరు >>
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2021
<< నవంబరు >>
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2021
<< డిసెంబరు >>
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2021

ఇవి కూడా చూడండి