"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

కండరాలు, ఎముకలు, కణజాల వ్యాధులు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

Contents

M00-M99 - కండరాలు, కంకాళ వ్యవస్థ, సంధాన కణజాలముకు సంబంధించిన రోగములు

(M00-M25) ఆర్థ్రోపథీలు(Arthropathies)

(M00-M03) అంటు రోగపు ఆర్థ్రోపథీలు

(M05-M14) వాపుతో కూడిన (Inflammatory) పోలిఆర్థ్రోపథీలు

(M15-M19) ఆర్థ్రోసిస్

(M20-M25)కీలుకి సంబంధించిన ఇతర అవకతవకలు

(M30-M36) సంధాన కణజాల వ్యవస్థకి సంబంధించిన అవకతవకలు

(M40-M54) డోర్సోపథీలు (Dorsopathies)

(M40-M43) విరూపత్వము కలిగించే (Deforming) డోర్సోపథీలు

(M45-M49) స్పోండిలోపథీలు (Spondylopathies)

(M50-M54) ఇతర డోర్సోపథీలు

నొప్పి, నోసిసెప్షన్/నొప్పి (Pain and nociception|Pain)

(M60-M79) మృదుకణజాల సమస్యలు

(M60-M63) కండరాల సమస్యలు

(M65-M68) సైనోవియమ్ (synovium), స్నాయుబంధకము (tendon) యొక్క అవకతవకలు

(M70-M79) ఇతర మృదుకణజాల అవకతవకలు

(M80-M90) ఆస్టియోపథీలు (Osteopathies)

(M91-M94) ఖాండ్రోపథీలు (Chondropathies)

(M95-M99) కండరాలు,కంకాళ వ్యవస్థ, సంధాన కణజాలము యొక్క ఇతర అవకతవకలు

ఇవి కూడా చూడండి

మూస:కండరాలు,కంకాళ వ్యవస్థ, సంధాన కణజాలము యొక్క రోగములు