"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

కిలో-

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

కిలో- (ఆంగ్లం:Kilo-) (సంకేతం :k ) అనునది మెట్రిక్ వ్యవస్థలో గల ప్రమాణాలకు పూర్వ లగ్నం. ఇది ఒక ప్రమాణానికి 1000 రెట్లు ఉండే ప్రమాణానికి సూచిస్తారు.

చరిత్ర

"కిలో" అను పూర్వలగ్నం గ్రీకు పదమైన χίλιοι (chilioi) నుండి వచ్చింది. గ్రీకు భాషలో ఆ పదమునకు అర్థము వేయి. ఇది 1795 లో Antoine Lavoisier's గ్రూపుద్వారా తీసుకొనబడింది. ఈ పూర్వలగ్నాన్ని మెట్రిక్ వ్యవస్థలో 1799 నుండి ఉపయోగిస్తున్నారు.

ఉదాహరణలు

ఉదాహరణకు:

  • ఒక కిలోగ్రాము = 1000 గ్రాములు
  • ఒక కిలోమీటరు = 1000 మీటర్లు
  • ఒక కకిలోజౌల్ = 1000 జౌల్స్
  • ఒక కిలోబాడ్ = 1000 బాడ్స్
  • ఒక కిలో హెర్ట్జ్ = 1000 హెర్ట్‌జ్
  • ఒక కిలోబిట్ = 1000 బిట్లు
  • ఒక కిలోబైట్ = 1000బైట్లు

సాధారణంగా ఒక కిలోబైట్ అనగా 1000 బైట్లు కావాలి. కాని నిర్వచనం ప్రకారం ద్విసంఖ్యామానంలో 1000 సంఖ్యకు కచ్చితమైన ఘాత సంఖ్య లేదు. కాని 210 అనగా 1024 కావున దానిని కిలోగా తీసుకుంటారు. అనగా ఒక కిలోబైట్ అనగా 1024 బైట్లకు సమానమవుతుంది. ఈ మానమును గణన యంత్రాలలో వాడుతారు.[1]

మెట్రిక్ వ్యవస్థలో ప్రమాణాల పూర్వ లగ్నాలు

మెట్రిక్ పూర్వలగ్నాలు
పూర్వలగ్నం గుర్తు 1000m 10n దశాంశం
యోట్టా Y 10008 1024 Script error: No such module "Gaps".
జెట్టా Z 10007 1021 Script error: No such module "Gaps".
ఎక్జా E 10006 1018 Script error: No such module "Gaps".
పీటా P 10005 1015 Script error: No such module "Gaps".
టెరా T 10004 1012 Script error: No such module "Gaps".
గిగా G 10003 109 Script error: No such module "Gaps".
మెగా M 10002 106 Script error: No such module "Gaps".
కిలో k 10001 103 Script error: No such module "Gaps".
హెక్టా h 10002/3 102 100
డెకా da 10001/3 101 10
10000 100
డెసి d 1000-1/3 10-1 0.1
సెంటి c 1000-2/3 10-2 0.01
మిల్లి m 1000-1 10-3 0.001
మైక్రో μ 1000-2 10-6 Script error: No such module "Gaps".
నానో n 1000-3 10-9 Script error: No such module "Gaps".
పీకో p 1000-4 10-12 Script error: No such module "Gaps".
ఫెమ్టో f 1000-5 10-15 Script error: No such module "Gaps".
అట్టో a 1000-6 10-18 Script error: No such module "Gaps".
జెప్టో z 1000-7 10-21 Script error: No such module "Gaps".
యోక్టో y 1000-8 10-24 Script error: No such module "Gaps".

సూచికలు