"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

కేసరము

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

కేసరము అనగా పుష్పములో ఉండే పురుష భాగము. ఇది పుప్పొడి ఉత్పత్తి చేసే పుష్పం యొక్క పునరుత్పత్తి అంగం. కేసరమును ఆంగ్లంలో స్టామెన్ (stamen) అంటారు, స్టామెన్ పదం లాటిన్ నుండి వచ్చింది, దీని అర్థం నిలువుపోగు దారం. కేసరాలు సాధారణంగా ఫిలమెంట్ (filament) అనే కాడ (stalk), మరియు పుప్పొడి తిత్తి (anther) కలిగి ఉంటాయి, ఇవి మైక్రోస్పోరేంజియాలను కలిగి ఉంటాయి. పరాగ కోశాలు (పుప్పొడి తిత్తి) సాధారణంగా రెండు తమ్మెలు (two-lobed ) గా ఉంటాయి, ఇవి కింజల్కం కాడకు (filament) మూల వద్ద లేదా మధ్య భాగం లో అతుక్కొని ఉంటాయి. లోబ్స్ మధ్య శుభ్రమైన కణజాలం ఉంటుంది, దీనిని కనెక్టివ్ అంటారు. ఒక విలక్షణ కింజల్కం (anther) నాలుగు మైక్రోస్పోరేంజియాలను కలిగి ఉంటుంది. కింజల్కంలో ఉన్న మైక్రోస్పోరేంజియా, సాక్సులు లేదా పాకెట్స్ (locules) రూపంలో ఉంటుంది.

Stamens of a Hippeastrum with white filaments and prominent anthers carrying pollen
కేసరంలోని భాగాలు