"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

కోర దంతాల పిల్లి

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
Close-up view of the head of Smilodon on display at the American Museum of Natural History.

కోర దంతాల పిల్లి (Saber-toothed cat or Sabre-toothed cat) [1] అంతరించిపోయిన జంతువుల ఉపకుటుంబాలు. ఇవి మఖైరోడాంటినే (Machairodontinae ఫెలిడే (Felidae), బార్బొరొఫెలిడే (Barbourofelidae) ఫెలిఫార్మియా (Feliformia),, నిమ్రావిడే (Nimravidae). ఇవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇయోసీన్ కాలం నుండి ప్లైస్టోసీన్ కాలం (42 mya—11,000 years ago), existing for approximately మూస:Mya.[2][3][4] వరకు భూమి మీద జీవించాయి. వీటికి వున్న కోరల్లాంటి జంభికా దంతాలు (Maxillary teeth) నోరు మూసివున్నప్పుడు కూడా బయటికి వచ్చేవి. వీటిని పిల్లి అని పిలిచినా, అన్ని జాతులూ పిల్లులకు సంబంధించినవి కావు.

కోరదంతాల పిల్లి జాతులు

Genus Name Species Appeared
(Ma BP)
Died out
(Ma BP)
Regions Canine Size
Smilodon 3-5 2.5 0.01 North & South America 17–30 cm
Hoplophoneus 5 33.7 23.8 North & South America
Eusmilus 3 30.5 28 Europe, North & South America
Dinictis 4 40 25 North America
Dinaelurus 1 ? ? North America
Dinailurictis 1 ? ? ?
Eofelis 2 ? ? ?
Nimravidus (Nimravides) 2 ? ? ?
Nimravus (Nimravinus) 6 33.5 20 Europe, North America
Nimraviscus 1 ? ? ?
Pogonodon 2 15 6 Europe, North America
Quercylurus 1 ? ? ?
Archaelurus 1 ? ? ?
Aelurogale (Ailurictis) 1 ? ? ?
Ictidailurus 1 ? ? ?
Albanosmilus 3 18 3 Africa, Eurasia
Afrosmilus 1 25 10 Africa
Barbourofelis 7 15 3 Africa, Eurasia
Ginsburgsmilus 1 23 10 Africa
Prosansanosmilus 2 18 5 Africa, Eurasia
Sansanosmilus 3 12 3 Africa, Eurasia
Syrtosmilus 1 23 8 Africa
Vampyrictis 1 15 3 Africa, Eurasia
Vishnusmilus 1 ? ? ?
Homotherium 10 3 0.01 Africa, Eurasia, North & South America
Miracinonyx 2 3.2 0.01 North America
Thylacosmilus (sparassodont) 2 10 1.8 South America over 30 cm
Metailurus 9 15 8 Eurasia
Adelphailurus 1 23 5 North America
Paramachairodus 3 20–15 9 Europe
Machairodus (Ancestral to Homotherium) 18 15 2 Africa, Eurasia, North America
Miomachairodus 1 13.65 5.33 Europe, Asia, Africa, North America
Hemimachairodus 1 Pleistocene Pleistocene Java
Lokotunjailurus 1 late Miocene late Miocene Africa
Megantereon 8 3 0.5 Africa, Eurasia, North America
Dinofelis 6 5 1.5 Africa, Eurasia, North America
Therailurus 1 5 2 Africa, Eurasia, North America
Pontosmilus 4 20 9 Eurasia
Proailurus 2 30 20 Europe, North America
Pseudaelurus 1 20 10 Europe, North America
Xenosmilus (1 specimen) 1 1.7 1 North America
Stenailurus 1 ? ? ?
Dinobastis 1 ? ? Asia
Epimachairodus 1 ? ? ?
Hemimachairodus 1 ? ? ?
Ischyrosmilus 1 ? ? ?

మూలాలు

బయటి లింకులు