గణేష్

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
  1. వినాయకుడు - హిందూ దేవుడు
  2. గణేష్ (1998 సినిమా) - తిరుపతి స్వామి దర్శకత్వంలో వచ్చిన సినిమా
  3. గణేష్ - రాం కథానాయకుడిగా వచ్చిన సినిమా