గురజాడ (అయోమయ నివృత్తి)

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

గ్రామాలు

గురజాడ, కృష్ణా జిల్లా లోని గ్రామం.

ఇంటి పేరు

గురజాడ తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు. వారిలో కొందరు ప్రముఖులు:

ఇతరములు