"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ ఫేస్

From tewiki
Jump to navigation Jump to search


గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ ఫేస్ విధానములో కంప్యూటరు ద్వారా మనం చేయదలచుకున్న ఏ పనినయినను, ఆదేశాలను టైపు చేయనవసరం లేకుండగనే, తెర మీద కనిపిస్తున్న బొమ్మలను ఎంచుకొనుట ద్వారా చేయవచ్చును. ఈ విధానం నేర్చుకొనటం, ఉపయోగించటం ఎంతో సులభము. ఇది వాడుకలోకి వచ్చిన తరువాత కంప్యూటర్లు వాడడం సులభం అయిపోయి సర్వులకీ అందుబాటులోకి వచ్చేయి.

Linux_kernel_INPUT_OUPUT_framebuffer

గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ ఫేస్ కి కావలసిన హంగులు

  1. ములుకు (pointer): సాధారణంగా తెర మీద కదలాడే బాణం ములుకు (arrow) కాని, కడ్డీ(I-beam) కాని ఈ గుర్తుకి వాడతారు.
  2. చూపెట్టే సాధనం (pointing device): పైన చెప్పిన ములుకుని ఇటూ, అటూ కదపడానికి, ఫలానా వస్తువుని ఎంచుకోడానికి, మీటల ఫలకం మీద గుండ్రటి బంతి లాంటి ఆధరువు (track ball) కాని, చేత్తో పట్టుకుని కదపడానికి వీలయిన మూషికం (mouse ) కాని ఈ సాధనంగా వాడతారు.
  3. అర్చలు (icons ): చెయ్యవలసిన పనులకి గుర్తుగా తెరమీద వెలిగే చిన్న చిన్న అర్చనరూపాలని అర్చలు అంటారు. సాధారణంగా ఇవి దస్త్రాలు (files), సొరుగులు (folders), వగైరా ఆకారాలలో ఉంటాయి. దస్త్రపు అర్చ మీద ములుకుని పెట్టి నొక్కితే ఆ దస్త్రం తెరుచుకుంటుంది. ఒక దస్త్రాన్ని ములుకుతో పట్టుకుని, ఈడ్చుకు వెళ్లి, సొరుగులో పడేయ్యవచ్చు. బల్ల మీద వస్తువులని కదిపినట్లు తెరమీద ఉన్న ఈ అర్చలని ఇటూ, అటూ కదపవచ్చు, కావలసిన వరసలో పేర్చుకోవచ్చు.
  4. బల్లపరుపు (desktop): తెరమీద అర్చలని ఉంచే ప్రదేశం.
  5. కిటికీలు (windows): ఒకేసారి రెండు, మూడు పనులని చేసుకోడానికి బల్లపరుపుని రెండు, మూడు భాగాలుగా చేసి వాడుకోవచ్చు. ఈ భాగాలని కిటికీలు అంటారు.
  6. ఎంపిక జాబితాలు (menus): ఏయే సందర్భంలో ఏయే పనులు సాధ్యపడతాయో ఆ పనులని ప్రదర్శించే జాబితాని మెన్యూ అని కాని ఎంపిక జాబితా అని కాని అంటారు.

మూలాలు