చవితి

From tewiki
(Redirected from చతుర్థి)
Jump to navigation Jump to search

చంద్రమానం ప్రకారం పక్షము రోజులలో నాలుగవ తిథి చవితి లేదా చతుర్థి. అధి దేవత - వినాయకుడు.

చవితి నిర్ణయం

ధర్మ సింధు[1] ప్రకారం గణేశ వ్రతాతిరిక్తమైన ఉపవాస వ్రతాలలో పంచమీయుక్తమైన చవితి తిథి ఉపయుక్తము. గౌరీ వ్రతానికి - వినాయక వ్రతానికి మధ్యాహ్న వ్యాప్తి ముఖ్యం. రెండు రోజులు తిథి పడినప్పుడు మధ్యాహ్మ వ్యాప్తి ఉన్నా - లేకపోయినా, ఏకదేశ వ్యాప్తి ఉన్నాగాని తదియచేత కలిసి ఉన్నందున పూర్వదినాన్నే గ్రహించాలి. అయితే నాగచతుర్థి విషయమై పూర్వదినమున మధ్యాహ్న వ్యాప్తి ఉంటే పూర్వదినమునే గ్రహించాలి.

ముఖ్యమైన పండుగలు

మూలాలు

  1. చవితి నిర్ణయం, ధర్మ సింధు, భాగవతుల సుబ్రహ్మణ్యం, నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ, 2009, పేజీ: 51.