చొల్లంగిపేట (అయోమయనివృత్తి)

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
  • చొల్లంగి పేట - తూర్పు గోదావరి జిల్లా,తాళ్లరేవు మండలానికి చందిన గ్రామం.
  • చొల్లంగిపేట - విజయనగరం జిల్లా,డెంకాడ మండలానికి చెందిన గ్రామం.