జీవశాస్త్రపు వ్యాసాల జాబితా

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

ఇక్కడ జీవశాస్త్రానికి సంబంధించి తెవికీలో ఉన్న వ్యాసాల జాబితా పొందుపరచబడుతుంది.

సాధారణ వ్యాసాలు


జీవశాస్త్ర శాస్త్రజ్ఞులు

జీవుల వర్గీకరణ


ముఖ్యమైన వర్గాలు

వృక్ష శాస్త్రము

మొక్కల వ్యాసాలు

ఔషధ మొక్కలు

పండ్లు

కాయగూరలు

ధాన్యాలు

పువ్వులు

ఆకులు

వంట,మసాలా దినుసులు

కలప చెట్లు

కీటకాలు

పక్షులు

జంతువులు

వ్యాధులు

మానవ శరీర భాగాల వ్యాసాలు

సూక్ష్మజీవులు


ఇతర జీవశాస్త్ర వ్యాసాలు