"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

డయ్ క్రోయిక్ ప్రిజం

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

డయ్ క్రోయిక్ ప్రిజం ఒక మంచి ప్రిజం ఎందుకనగ ఏదైన ఒక కాంతి ప్రిజం పైన పడినపుడు ఈ ప్రిజం ఆ కాంతిని రెండు రంగులుగా (wave length) ఏర్పరుస్తుంది. రెండు డై క్రోయిక్ ప్రిజంలను కలిపినట్లయితే ట్రయ్ క్రోయిక్ ప్రిజం వస్తుంది. ఈ ట్రై క్రోయిక్ ప్రిజం మూడు రంగులుగా మారుస్తుంది. అనగా ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం (R G B colour model) వీటిని ఒకటి (లేదా) అంతకన్నా ఎక్కువ గాజు ప్రిజంలను వుపయేగిస్తూ, దీనికి డైక్రోయిక్ ఆప్ట్ కల్ పూతను

ఆర్ జి బి కలర్

వేయుటవలన మనకు పరావర్తనం లేదా ప్రసారం చేయవచ్చును అయితే అది ఆ కంతి యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం పై ఆధారపడి వుంటుంది.ప్రిజంలో కొన్ని ఉపరితలాలు డై క్రోయిక్ ఫిల్టర్లుగా పనిచేస్తాయి. ఇవి చాలా ప్రిజంలలో పుంజం విభాజకాలుగా వుపయొగపడుతుంది.

డై క్రోయిక్ ప్రిజం

రంగును వేరుచేయు డై క్రోయిక్ ప్రిజం యొక్క ఉపయోగాలు (Advantages)

  • కనీసపు కాంతి శోషణ.
  • అనేక ఇతర ఫిల్టర్లకంటే రంగును బాగా విభజిస్తుంది.
  • ఏ కలయిక కలిగిన బ్యాండ్లను సులభముగా పంపుతుంది.
ట్రె కోయిక్ ప్రిజం యొక్క నమునా

రంగును వేరుపరచుటలొ డై క్రోయిక్ ప్రిజంప్రతికూలతలు(Disadvantages)

  • ఒక వేళ డై క్రోయిక్ ప్రిజాన్ని డై క్రో యిక్ ఫిల్టర్స్ లో వుపయొగించినట్లయితే కచ్చితమైన కాంతి పుంజం ప్రతీ ఫిల్టర్ లోనికి ప్రవేశిస్తుంది. ఇది కాంతి సంఘటన కోణంపై ఆధారపడి వుంటుంది.
  • కచ్చితమైన కాంతి పుంజం రావటానికి లెన్స్ యొక్కసంఖ్యా ద్వారం పైన ఆధారపడి వుంటుంది.ఫిల్టర్లలో సగటు కాంతి సంఘటన కోణాన్ని ఇది మారుస్తుంది.

భాహ్య లింకులు