తాండూరు (అయోమయ నివృత్తి)

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

తాండూరు లేదా తాండూర్ పేరుతో అనేక ప్రదేశాలు ఉన్నాయి.

తెలంగాణ