తెలుగు పాటలు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు భాషలో పాడిన పాటలను తెలుగు పాటలు అంటారు.

తెలుగు పాటకు సహాయకులు

 1. వాగ్గేయకారుడు - తానే పాటను రచించి తానే అభినయిస్తూ పాట పాడేవాడు.
 2. గీత రచయితలు - వీరు పాటలను రాస్తారు.
 3. గాయకులు - వీరు పాటలను పాడుతారు.
 4. సంగీత దర్శకులు - వీరు పాటలకు సంగీతాన్ని సమకూరుస్తారు.
 5. నటీమణులు - వీరు పాటలకు అభినయిస్తారు.
 6. నిర్మాత - పాట తయారు కావడానికి సహకరించిన వారికి ధనాన్ని ఇస్తాడు.
 7. ప్రేక్షకులు - పాటను ఉచితంగా లేదా ధనాన్ని చెల్లించి స్వీకరిస్తాడు.


తెలుగు పాటలు రకాలు

 • తెలుగు సినిమా పాటలు
 • తెలుగు ప్రవేట్ పాటలు

తెలుగు పాటలు వివిధ సందర్భాలలో పాడే పాటల రకాలు

 • తెలుగు భక్తి పాటలు - భక్తితో పాడే పాటలను భక్తి పాటలు అంటారు.
 • సోలో సాంగ్స్ - ఒక్కరు పాడే పాటలను సోలో సాంగ్స్ అంటారు.
 • డ్యూయెట్ సాంగ్స్ -
 • విప్లవ గీతం -
 • విరహ గీతం -
 • ప్రేమ పాటలు -
 • లాలీ పాటలు -
 • యుగళ గీతాలు
 • శృంగార గీతాలు
 • పిల్లల పాటలు
 • దేశ భక్తి గీతాలు
 • జానపద గీతాలు

పాటను భద్ర పరచే సాధనాలు

డివిడిలు, మెమోరీకార్డ్స్, పెన్ డ్రైవ్స్

ఇవి కూడా చూడండి

బయటి లింకులు