దీక్షిత్

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

దీక్షిత్ (Dikshit) ఒక భారతీయుల ఇంటిపేరు.