ధర్మో రక్షతి రక్షితః

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

ధర్మో రక్షతి రక్షితః అనే వాక్యం వాల్మీకి రచించిన రామాయణంలోని ఒక శ్లోకంలోనిది. జన ప్రాముఖ్యం పొందిన వాక్యాలలో ఇది ఒకటి. ఈ వాక్యం యొక్క అర్ధం "ధర్మాన్ని మనం రక్షిస్తే ఆ ధర్మం మనల్ని రక్షిస్తుంది".[1]

శ్లోకం

ధర్మ ఏవ హతోహంతి, ధర్మో రక్షతి రక్షితః
తస్మాత్‌ ధర్మో న హంతవ్యో, మానో ధర్మోహతోవధీత్‌

అని మనుస్మృతిలో చెప్పబడినది. దీని ప్రకారం ధర్మాన్ని బాధిస్తే అది తిరిగి మననే బాధిస్తుంది. ధర్మ రక్షణ చేస్తే అది మనను రక్షిస్తుంది. కాబట్టి ధర్మాన్ని నాశనం చేయకూడదని దీని అర్థం.[2]

శ్లోకం అర్థం[3]

“చంపబడిన ధర్మం ఆ ధర్మాన్ని చంపినవాణ్ణి చంపుతుంది;
రక్షింపబడిన ధర్మం అ ధర్మాన్ని రక్షించినవారిని రక్షిస్తుంది;
కనునుక, ధర్మం చేత మనం ఎప్పుడూ చంపబడకుండా ఉండేందుకు
మనం ఆ ధర్మాన్ని సదా రక్షించాలి”

మూలాలు

  1. "ధర్మో రక్షతి రక్షితః - ఈ వాఖ్యము నకు అర్ధం, పరమార్ధం - Dharmo Rakshati Rakshitah". Telugu Bhaarath - తెలుగు భారత్ (in English). Retrieved 2020-09-15.[permanent dead link]
  2. www.andhrajyothy.com https://www.andhrajyothy.com/telugunews/abnarchievestorys-684266. Retrieved 2020-09-15. Missing or empty |title= (help)
  3. "ధర్మో రక్షతి రక్షితః | Pyramid Spiritual Societies Movement" (in English). Retrieved 2020-09-15.