నాజీయిజం

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

నాజీయిజం (నేషనల్సోజియాలిస్మస్, జాతీయ సామ్యవాదం ), నాజీ పార్టీ మరియు నాజీ జర్మనీ యొక్క భావజాలం.[1][2][3][4][5][6][7][8]

ఇది సాంప్రదాయ మరియు వామ పక్షాల భావజాలాల నుండి విధానాలను, వ్యూహాలను మరియు తత్వజ్ఞానాలను పొందుపరచుకున్న ఫాసిజం యొక్క రాజకీయ సర్వాంగీకార విధానం; అమలులో నాజీయిజం, రాజకీయాల యొక్క పూర్తి సాంప్రదాయ రూపం.[9]

మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తరువాత వీమర్ జర్మనీలో, వారి భావజాలంగా జాతీయ సామ్యవాదాన్ని నిర్వచించే సాంప్రదాయ పక్ష రాజకీయ పార్టీలలో నాజీలు కూడా ఉన్నారు. 1920లో, నాజీ పార్టీ వారి 25 అంశాల జాతీయ సామ్యవాద కార్యక్రమంను ప్రచురించింది, కీలక సిద్ధాంతాలలో: పార్లమెంటరీ వ్యతిరేకత, జర్మనీ పుస్తక ముఖచిత్రాలుఏకీకరణ, జాతి వివక్ష, సమైక్యవాదం, సాంఘిక డార్వినిజం, నరవంశ శుద్ధి, సెమిటిజం-వ్యతిరేకత, కమ్యూనిజం-వ్యతిరేకత, సంపూర్ణత్వవాదం, మరియు ఆర్ధిక మరియు రాజకీయ స్వేచ్ఛావాద వ్యతిరేకత ఉన్నాయి.[10][11][11][12][13] ఇంకా, 1930ల నాటికి ఆవిధమైన మేధోపరమైన ఆధారాలు ఉన్నప్పటికీ, నాజీయిజం ఒక ప్రత్యేక భావవాదం కాలేదు, కానీ గ్రోబ్డేట్స్చ్లాండ్ (గ్రేటర్ జర్మనీ) యొక్క కల్పిత వర్గరాజ్యం కొరకు ఆలోచనల ఏకీకరణ, భావాలు మరియు తత్వజ్ఞానాలు ఉన్నాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా గొప్ప ఆర్ధికమాంద్యం వలన ఏర్పడిన సాంఘిక-ఆర్థిక అవ్యక్తస్థితి నుండి జర్మనీని రక్షించడానికి, నాజీయిజం, సామ్రాజ్యవాదం లేదా సామ్యవాదం కాకుండా నిర్వహించబడే ఆర్ధికవ్యవస్థ అయిన రాజకీయ-ఆర్ధిక “మూడవ మార్గాన్ని” అభివృద్ధిచేసింది.[14][15] నాజీయిజం యొక్క పూర్తి-సాంప్రదాయ ప్రవర్తన సామ్రాజ్యవాద-వ్యతిరేక బ్లాక్ ఫ్రంట్ మరియు స్ట్రాస్సరిజంల ప్రక్షాళనతో ఏర్పడింది, వామపక్ష నాజీ ఉప-వర్గాలు వేర్సైల్స్ సంధి వలన జర్మనీ పరిస్థితుల కారణంగా ఏర్పడిన జాతీయవాద ద్వేషంతో ప్రేరణపొంది, అంతర్గత జుదోయే –బోల్షేవిస్ట్ కుట్రచేయగా అది సైనిక ఓటమికి సహాయపడింది. ఈ ఓటమి వీమర్ ప్రజాస్వామ్యం యొక్క సాంఘిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక మరియు ఆర్ధికలోపాలను ప్రేరేపించి నాజీయిజం యొక్క భావవాద ఏకీకరణకు కీలకంగా ఋజువైంది, ద్యూత్స్చేస్ రీచ్ యొక్క వీమర్ రాజ్యాగంనకు దాని విజయవంతమైన ఎన్నికల ఆక్షేపణలు, నాజీ పార్టీ 1933లో చట్టబద్ధంగా జర్మన్ ప్రభుత్వ అధికారాన్ని చేపట్టడానికి తోడ్పడ్డాయి.

రెండవ ప్రపంచయుద్ధం తరువాత నాజీయిజం (నూతన-నాజీయిజం) ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలలో వ్యాపించింది, అయినప్పటికే ఇది అల్పస్థాయి ఉద్యమంగానే ఉంది. నాజీయిజం యొక్క భావజాలం, చిత్ర వర్ణన, మరియు సాహిత్యం ప్రస్తుతం జర్మనీతో పాటు అనేక ఇతర ఐరోపాదేశాలలో చట్టవిరుద్ధంగా ప్రకటించబడింది. నాజీయిజం యొక్క జాతివివక్ష మరియు సెమిటిజం వ్యతిరేకతల వలన, నాజీ అనే పదం మరియు దానికి సంబంధించిన భావాలు మరియు గుర్తులు (ఉదా. స్వస్తిక, SS అక్షరములు, SS యూనిఫామ్స్) ఐరోపా మరియు ఉత్తర అమెరికాలో శ్వేతజాత్యహంకార వర్ణవివక్షకు సూచికలు మరియు అర్ధాలుగా ఉన్నాయి.

వ్యుత్పత్తి శాస్త్రం

నాజీ అనే పదం నేషనల్ సోజిఅలిస్తిస్చే డ్యెత్స్చె ఆర్బెతెర్పార్టి (నేషనల్ సోషలిస్ట్ జర్మన్ వర్కర్స్ పార్టీ) యొక్క మొదటి రెండు అక్షరాల నుండి ఉద్భవించింది.[16]

నాజీ పార్టీ యొక్క సభ్యులు తమని తాము నేషనల్ సోజియలిస్టన్ (జాతీయ సామ్యవాదులుగా), అరుదుగా నాజీలుగా గుర్తించుకున్నారు. నాజీ అనే జర్మన్ పదం రాజకీయపదం సోజికి సాదృశ్యమైనది, సోజిఅల్ దేమోక్రతిస్చే పార్టి డ్యెత్స్కలాండ్స్ (సోషల్ డెమోక్రాటిక్ పార్టీ అఫ్ జర్మనీ) సభ్యునికి సంక్షిప్తరూపం.[17][18] 1933లో, అడాల్ఫ్ హిట్లర్ జర్మన్ ప్రభుత్వాధికారం చేపట్టినపుడు, జర్మనీలో నాజీ అనే పదాన్ని వాడటం తగ్గిపోయింది, అయినా, ఆస్ట్రియన్ నాజీ-వ్యతిరేకులు దానిని అవమాన సూచనగా ఉపయోగించారు.[18]

భావజాలం

సంఘటిత-జర్మనిజం నుండి స్థానిక జర్మన్ లు కనుగొన్న, నార్డిక్ యొక్క ఒక ప్రత్యేక శ్వేత జాత్యహంకారపు ఉన్నత జాతి అయిన ఆర్యన్ జాతి హీర్రెన్వోల్క్ యొక్క జాతి వివక్షతో కూడిన అహంకార భావజాల జాతివిశ్వాసం నుండి నాజీల సిద్ధాంతంలోని అధిక భాగం గ్రహించబడింది. అడాల్ఫ్ హిట్లర్ నాయకత్వంలో, కమ్యూనిజం మరియు యూదులచే జరుపబడే విద్రోహ చర్యలకు వ్యతిరేకంగా, జర్మనీని మరియు వోల్క్స్ ద్యుత్స్చే (స్థానిక జర్మన్ లను) రక్షించడానికి, నాజీలు ఫ్యుహ్రార్ నేతృత్వంలో బలమైన కేంద్రప్రభుత్వాన్ని బలపరచారు. గ్రోబె (గొప్పదైన జర్మనీ) సాధించడానికి చివరిగా, జర్మన్ లు, రష్యా నుండి, అనగా 1930ల నాటి జోసెఫ్ స్టాలిన్ యొక్క సోవియట్ యూనియన్ నుండి లేబెన్శ్రం (నివాస ప్రాంతం) పొందవలసిఉంది.

1943 ఉన్నత జర్మనీ

జాతీయ సామ్యవాదం యొక్క వర్ణవివక్ష సిద్ధాంతం దాస్ వోల్క్, యూదు-బోల్షెవిజంల నిరంతర సాంస్కృతిక దాడిలో నివసిస్తున్న జర్మన్ ప్రజలు, నాజీ పార్టీ నాయకత్వంలో ఏకమవ్వాలి, మరియు, తాత్వికత, స్వీయ-క్రమశిక్షణ మరియు విజయం పొందేవరకు ఆత్మ-త్యాగం వంటివి నాజీయిజం యొక్క స్పార్టన్ జాతీయవాద సిద్ధాంతాలు.[19] అడాల్ఫ్ హిట్లర్ యొక్క రాజకీయ జీవితచరిత్ర, మెయిన్ కాంఫ్ (నా పోరాటం ) నాజీయిజం యొక్క భావజాల త్రయమును వేల్తాన్షుంగ్ సూత్రీకరిస్తుంది: వీటిలో మానవజాతుల మధ్య ఆధిపత్య పోరాటంలో, ఆధిక్య జాతి, హేర్రెన్వోల్క్ విజయంగా చరిత్రఉండటం; నిర్ణయాత్మక, నిరంకుశ ఫ్యుహ్రేర్ ప్రిన్జిప్ (నాయక సూత్రం); సెమైట్ ల-వ్యతిరేకత సాంఘిక-సాంస్కృతిక మరియు ఆర్ధిక సమన్వయలోపానికి సార్వత్రిక వనరు.

యూదు–బోల్షెవిజం కుట్ర సిద్ధాంతం సెమిటిజం-వ్యతిరేకత మరియు కమ్యూనిజం-వ్యతిరేకతల నుండి ఉద్భవించింది; అడాల్ఫ్ హిట్లర్ మొదట తన ప్రపంచ దృష్టికోణాన్ని 1907 నుండి 1913 వరకు వియన్నా ప్రజల జీవితాన్ని గమనించి పెంపొందించుకున్నారు, చివరిగా ఆస్ట్రో–హంగేరియన్ సామ్రాజ్యం జాతి, మత, మరియు సాంస్కృతిక ఆధిపత్యాన్ని కలిగిఉందని ముగించారు; ఆయన వ్యాఖ్యానాలను అనుసరించి, ఉన్నతస్థాయిలో “ఆర్యన్స్”, తిరుగులేని, శ్వేతఆధిపత్యజాతి, యూదులు మరియు సంచారులు(జిప్సీలు) అడుగున ఉంటారు.[19]

నాజిజం: అడాల్ఫ్ హిట్లర్, ఫ్యుహ్రార్ అఫ్ నాజీ జర్మనీ.

మేధావిగా, హిట్లర్ తాను పౌరుడుగా ఉన్న సామ్రాజ్యం గురించి చాల తక్కువ మాత్రమే ఆలోచించి ప్రశ్నించేవారు; దానికితోడు, దాని బహుళ-సంస్కృతుల సమాజంపట్ల అయిష్టంతో, ఆయన జాతి మరియు భాషా వైవిధ్యత ఆస్ట్రో–హంగేరియన్ సామ్రాజ్యాన్ని బలహీనపరచి, సమకాలీన రాజకీయ అవరోహణ జరిగిందని తీర్మానించారు. ప్రజాస్వామ్యం, అల్పసంఖ్యాక జాతీయులకి మరియు అంతర్గత విభజనతో సామ్రాజ్యాన్ని"అస్థిర మరియు బలహీనపరచిన" స్వేచ్ఛావాద రాజకీయ పార్టీలకు అధికారం ఇవ్వడంవలన, ఆయన దానిని ఇష్టపడేవారుకాదు. హిట్లర్ యొక్క సాంస్కృతిక, చారిత్రిక మరియు రాజకీయ నమ్మకాలు మొదటి ప్రపంచయుద్ధకాల పోరాటంలో వీగిపోయాయి; దీనికి కారణం జర్మనీ యుద్ధంలో నష్టపోవడం మరియు 1917నాటి అక్టోబరు తిరుగుబాటులో బోల్షెవిక్ విజయాన్ని సాధించి రష్యాలో మార్క్సిస్ట్ కమ్యూనిజంను స్థాపించడం. 1920–23 చతుర్వార్షికంలో, హిట్లర్ తన భావజాలాన్ని రూపొందించుకున్నారు, అప్పుడు రెండు సంపుటాలలో తన స్వీయచరిత్ర మరియు రాజకీయ ఉద్దేశ-పత్రం మెయిన్ కాంఫ్ను 1925–26లో ప్రచురించారు.[20]

ప్రారంభ జాతీయ సామ్యవాదులు, 1919 జర్మన్ వర్కర్స్ పార్టీ (DAP), తమను బంధించి ఉంచగలిగే కార్యక్రమమేదీ లేదని ప్రకటించి, వేల్తాన్శుఉంగ్ను తిరస్కరించారు. ఏదేమైనా, హిట్లర్ నాజీ పార్టీ యొక్క వారసునిగా అధికారం స్వీకరించినపుడు, నాజీయిజం యొక్క రాజకీయ-సైద్ధాంతిక సారం అతని యొక్క రాజకీయ విశ్వాసాలు— వ్యక్తి మరియు భావం రాజకీయ ఉనికి, ఫ్యుహ్రార్గా సమన్వయము చెందాయి.

ఫాసిజం

రోమన్ కడ్డీలు: ప్రభుత్వం మరియు ప్రజల యొక్క సేకరణ.

నాజీయిజం అనేది ఫాసిజం యొక్క రాజకీయ సర్వాంగీకార విధానం, ఇది వామ మరియు సాంప్రదాయ-పక్ష రాజకీయవిధానాలు, వ్యూహాలు మరియు తత్వజ్ఞాన సిద్ధాంతాలను పొందుపరచుకుంది. ఇటలీ యొక్క ఫాసిజం మరియు జర్మన్ నాజీయిజంలు, స్వేఛ్చావాదం, ప్రజాస్వామ్యం మరియు మార్క్స్ వాదాలను తిరస్కరిస్తాయి.[21] సాధారణంగా పూర్తి సాంప్రదాయవాదులు (సైనిక, వ్యాపార, చర్చి) బలపరచే ఫాసిజం చారిత్రకంగా కమ్యూనిస్ట్-వ్యతిరేక, సాంప్రదాయ-వ్యతిరేక మరియు పార్లమెంటరీ-వ్యతిరేకమైనది.[22]

ఇటలీ యొక్క ఫాసిస్ట్ లు ఒక ఏకీకృత "వ్యవస్థ రాజ్యాన్ని" ప్రతిపాదించారు, దీనికి సమాజంలోని అన్ని వర్గాలను ఒక కట్ట వలె ఐక్యం చేయడం అవసరమవుతుంది. అంతేకాక, ఫాసిజం రాజ్యం,మతం మరియు జాతి అనే ఉత్సాహవంతమైన భావనలుకలది. ఇటలీ యొక్క ఫాసిస్ట్ భావజాలం జాతిసిద్ధాంతాలను మరియు అధికారిక జాతివివక్షను కలిగిలేదు. అయితే, జర్మన్ నాజీయిజం, ఆర్యుల జాతి హేర్రెన్వోల్క్ గురించి నొక్కిచెప్పి జర్మన్ రాజ్యాన్ని కేవలం ఒక భావజాల కారకంగా మార్చివేసింది. అంతేకాక, తెల్లని, నీలి-కళ్ళు కలిగిన-అర్యనిజం ఇటాలియన్లలో అప్రసిద్ధి చెందింది, వారు అటువంటి వోల్క్ కాదు; ఏదేమైనా, ఇటాలియన్ ఫాసిస్ట్ ప్రభుత్వం దాని కాన్సంట్రేషన్ క్యాంపులలో ఒక రకమైన జాతివివక్షను మరియు జాతి హత్యలను చేపట్టి, నాజీ జర్మనీని ముందే చూపింది.[23]

ఇజ్రాయిల్ యొక్క రాజకీయ శాస్త్రవేత్త జీవ్ స్టెర్న్ హెల్ ఫాసిజం యొక్క రూపాలు విభిన్నమైనవిగా ప్రతిపాదిస్తారు. ఇటాలియన్ ఫాసిజం మరియు జర్మన్ నాజీయిజం మధ్య రూపసాద్రుశ్యాలు ఉన్నప్పటికీ— తూర్పు కూటమి కమ్యూనిస్ట్ రాజ్యాల ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం, మరియు యూరోపియన్ స్వేచ్ఛా ప్రజాస్వామ్యాల మధ్య సాదృశ్యాలు ఇంకా గొప్పగా ఉన్నాయి.[24] అంతేకాక, ఫాసిస్ట్ మరియు నాజీల నేరలక్షణాలు పోల్చదగినట్లు అభివృద్ధిచెందాయి, ఉదాహరణకు బెనిటో ముస్సోలినీ యొక్క coups d'état విజయవంతమైన మార్చ్ ఆన్ రోమ్ మరియు అడాల్ఫ్ హిట్లర్ అపజయం పాలైన మ్యూనిచ్ బీర్ హాల్ పుత్స్చ్.

అతి-జాతీయవాదం

నాజీ జర్మనీ భావజాలపరంగా జాతిపరంగా-నిర్వచింపబడిన దేఉట్సచేవోల్క్ (జర్మన్ ప్రజల)పై ఆధారపడింది, ఇది జాతీయవాద పరిమితులను తిరస్కరించింది.[25] పందొమ్మిదో శతాబ్దం చివర మొదలైన నూతన శబ్దప్రయోగమైన వోల్క్స్గేమేయిన్స్కఫ్ట్ (పీపుల్స్ కమ్యూనిటీ)లో నాజీ పార్టీ మరియు జర్మన్ ప్రజలు సంఘటితమయ్యారు, దీని నిర్వచనం ప్రకారం ప్రజల యొక్క ప్రజా సంబంధవిధి పౌరసమాజానికి కాక రీచ్కి ఉంటుంది, ఇది నాజీయిజం యొక్క పౌర-జాతి ఆధారం; వోల్క్ యొక్క సాదారణ విధి ద్వారా, ప్రజల ఆకాంక్షల యొక్క రూపవిధానమైన 1}గ్రోబ్ద్యుత్స్చ్ల్యాండ్ స్థాపనకు మూడవ రీచ్కి సేవ ద్వారా సామ్యవాదం సాధించబడుతుంది. ఇందువలన, ప్రపంచానికి ఆధిపత్యం వహించే వోల్క్స్గే మేయిన్స్చఫ్ట్ స్థాపన కొరకు నాజీయిజం అతి-జాతీయవాదాన్ని ప్రోత్సహించింది. మెయిన్ కాంఫ్ సిద్ధాంతాల సంక్షిప్తరూపమైన పదం ఎయిన్ వోల్క్, ఎయిన్ రీచ్, ఎయిన్ ఫ్యుహ్రర్ (ఒకే ప్రజలు, ఒకే సామ్రాజ్యం, ఒకే నాయకుడు).

సైనికవాదం

గొప్ప దేశాలన్నీ సైనిక శక్తి నుండి ఎదిగి, ప్రపంచాన్ని క్రమంలో నిర్వహించడానికి ఉన్నవనే నమ్మకం మీద నాజీసైనికవాదం ఆధారపడింది. నాజీపార్టీ వినాశవాద మరియు ప్రతీకారవాదభావాలు, మరియు ఆధునికవాదఅంశాల పట్ల సాంస్కృతిక అయిష్టతలు, (రీచ్ యంత్రశక్తిపై వారికున్న ఇష్టతవలన ఆధునికవాదాన్ని స్వాగతించినప్పటికీ) ఉపయోగించుకొని, ఆ విధంగా జాతీయవాదాన్ని మరియు సైనికవాదాన్ని ఏకీకరించి గ్రోబ్ద్యెత్స్చల్యాండ్ స్థాపనకు అవసరమైన అతి-జాతీయవాదం ఏర్పరచింది.

సామ్రాజ్యవాద-వ్యతిరేక పదప్రయోగాలు

దాని రాజకీయ ఏకీకృత స్వభావం వలన, నాజీయిజం, ఫ్యుహ్రార్ మరియు మూడవ రీచ్ సంఘటిత-జర్మన్ గ్రోబ్ద్యెత్స్చల్యాండ్ స్థాపనకు, అన్ని వర్గాల ఓటర్లకు సాంప్రదాయకంగా-రూపొందించబడిన సాంఘికస్థిరత, ఉద్యోగం, మరియు జాతీయ ఘనత వంటి ప్రమాణాలతో విజ్ఞప్తి చేసింది.. దానికితోడు, విత్త పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని వ్యతిరేకించడంలో, నాజీలు అంతర్జాతీయ విత్తాన్ని వాస్తవంగా నియంత్రించిన బాంకర్ల “యూదు కుట్ర”పై, మరియు ఆ విధంగా ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలపై ప్రత్యేక వత్తిడితెచ్చారు.[26]

ప్రాధమిక నాజీ పదప్రయోగాలలో పెట్టుబడిదారీ-వ్యతిరేకత, ప్రత్యేకించి-[[విత్త పెట్టుబడిదారీ ఆర్ధికవ్యవస్థ వ్యతిరేకత; వీమర్ ప్రజాస్వామ్య దోషాలపై దాడి చేయడంతో, అడాల్ఫ్ హిట్లర్ పెట్టుబడిదారీ ఆర్ధికవ్యవస్థ ఐక్యత నిర్వహించడానికి స్వేచ్ఛావాద, ప్రజాస్వామ్య పార్టీలకు అనుకూలించిన“ప్లూటో-ప్రజాస్వామ్యం” యూదుల కుట్రని గుర్తించారు.|విత్త పెట్టుబడిదారీ ఆర్ధికవ్యవస్థ వ్యతిరేకత;[15] వీమర్ ప్రజాస్వామ్య దోషాలపై దాడి చేయడంతో, అడాల్ఫ్ హిట్లర్ [[పెట్టుబడిదారీ ఆర్ధికవ్యవస్థ ఐక్యత నిర్వహించడానికి స్వేచ్ఛావాద, ప్రజాస్వామ్య పార్టీలకు అనుకూలించిన“ప్లూటో-ప్రజాస్వామ్యం” యూదుల కుట్రని గుర్తించారు.[27]]][15] వీమర్ ప్రజాస్వామ్య దోషాలపై దాడి చేయడంతో, అడాల్ఫ్ హిట్లర్ [[పెట్టుబడిదారీ ఆర్ధికవ్యవస్థ ఐక్యత నిర్వహించడానికి స్వేచ్ఛావాద, ప్రజాస్వామ్య పార్టీలకు అనుకూలించిన“ప్లూటో-ప్రజాస్వామ్యం” యూదుల కుట్రని గుర్తించారు.[27]]] ఇంకా, భావజాలపరంగా సాంప్రదాయ వామపక్ష నాజీలు కార్పోరేషన్ ను విత్తపెట్టుబడిదారీవాదం యొక్క శ్రామికపీడనగా దాడిచేసారు (తరువాత, వారు పార్టీ నుండి ప్రక్షాలించబడ్డారు); ఏదేమైనా, తన రాజకీయప్రచారం మొత్తంలో, హిట్లర్ వీమర్ ప్రజాస్వామ్యం యొక్క దోషాలలో యూదు పరపతిదారుల పాత్రను నొక్కిచెప్పారు.[28] 1920లో, నాజీపార్టీ, తాను కోరుకుంటున్న 25 సూత్రాల భావజాలంతో జాతీయ సామ్యవాద కార్యక్రమంను ప్రకటించింది:

that the State shall make it its primary duty to provide a livelihood for its citizens . . . the abolition of all incomes unearned by work . . . the ruthless confiscation of all war profits ... the nationalization of all businesses which have been formed into corporations ... profit-sharing in large enterprises ... extensive development of insurance for old-age ... land reform suitable to our national requirements.[29]

ఆ విధమైన కోరికలతోపాటు, 1920లలో, నాజీ పార్టీ అధికారులు జాతీయ సామ్యవాద కార్యక్రమంను మార్చడానికి లేదా పునఃస్థాపించడానికి విస్తృతంగా ప్రయత్నించారు. 1924లో, పార్టీ ఆర్ధిక సిద్ధాంతకర్త గోట్ఫ్రైడ్ ఫెదర్, కొన్ని పాత విషయాలను ఉంచి మరియు కొన్ని నూతన భావాలను ప్రవేశపెట్టి, 39-అంశాల కార్యక్రమాన్ని ప్రతిపాదించారు.[30] హిట్లర్ ప్రత్యక్షంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని తన మెయిన్ కాంఫ్లో ప్రస్తావించనప్పటికీ; "ఉద్యమం యొక్క ఆ విధంగా పిలువబడే కార్యక్రమాన్ని" ప్రస్తావించారు.[31] 1927లో, నాజీ పార్టీ యొక్క సామ్యవాదాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ, హిట్లర్ ఈవిధంగా వ్యాఖ్యానించారు: "మేము స్వామ్యవాదులం, ఆర్ధికంగా బలహీనులైన వారిని దోపిడీచేసి, దాని అసమాన జీతాలు, మరియు మానవులను వారి బాధ్యత మరియు నేర్పులకు బదులుగా ధనం మరియు ఆస్తితో, అయుక్తంగా మూల్యాంకనం చేసే నేటి పెట్టుబడిదారీ ఆర్ధికవ్యవస్థకు శత్రువులం."[32]

రెండుసంవత్సరాల తరువాత, 1929లో, హిట్లర్ తనను తాను సరిచేసుకుని, సామ్యవాదం ఉపయోగించడానికి “మొత్తంగా ఒక దురదృష్టకరమైన పదం” అని అన్నారు; “ప్రజలకు తినడానికి ఏదైనా ఉండి, వారి ఆనందాలను పొందగలిగితే, వారికి వారి సామ్యవాదం ఉన్నట్లు” అని కపటంగా వ్యాఖ్యానించారు. చరిత్రకారుడు హెన్రీ A. టర్నర్, నాజీపార్టీ పేరుకు సామ్యవాదం అనే పదాన్ని జోడించడం వలన హిట్లర్ పశ్చాత్తాపపడ్డారని పేర్కొన్నారు.[33] 1930లో, హిట్లర్ సామ్యవాద మారుపేరు వ్యవహారాన్ని మరింత సందేహార్దం చేస్తూ,: “మేము అనుసరించే పదం ‘సామ్యవాది’కి మార్క్స్ వాద సామ్యవాదంతో ఏ విధమైన సంబంధంలేదు అని చెప్పారు. మార్క్సిజం పేదరిక వ్యతిరేకమైనది; నిజానికి సామ్యవాదం కాదు” అని పేర్కొన్నారు.[34] 1931లో, ఒక వ్యాపార-అనుకూల వార్తాపత్రిక, లీప్జిగర్ న్యుఎస్తే నచ్రిచ్తెన్, ప్రభావవంతమైన సంపాదకుడు, రిచర్డ్ బ్రీటింగ్ తో, ఒక వ్యక్తిగత ముఖాముఖిలో హిట్లర్ ఈ విధంగా అన్నారు:

ప్రతివ్యక్తీ తాను సంపాదించినది నిలుపుకోవాలని నేను కోరుకుంటాను, అయితే సమాజం యొక్క క్షేమం వ్యక్తి క్షేమం కంటే ముఖ్యమనే సూత్రాన్ని అనుసరించాలి. కానీ రాజ్యం కూడా నియంత్రణను కలిగి ఉండాలి; ప్రతి యజమానీ తనకు తానే రాజ్యం యొక్క ప్రతినిధిగా భావించుకోవాలి ... థర్డ్ రీచ్ ఎప్పుడూ యజమానుల ఆస్తి నియంత్రణ హక్కును నిలుపుకుంటుంది.[35]

1932లో, నాజీపార్టీ అధికారప్రతినిధి జోసెఫ్ గోబెల్స్ నాజీపార్టీ ఒక “శ్రామికుల’ పార్టీ”అని, “శ్రామిక పక్షపాతియని, విత్తానికి వ్యతిరేకమని” ప్రకటించారు.[36]

“సామ్యవాది”గా నాజీపార్టీ యొక్క ప్రారంభ స్వయం-వర్ణన, దానిని "సంపూర్ణ, తీవ్రవాద, ద్రోహపూరిత, మరియు సామ్యవాద" ధోరణిగా వివరించే ఇండస్ట్రియల్ ఏమ్ప్లాయర్స్ అసోసియేషన్ వంటి సాంప్రదాయ వ్యతిరేకులను తయారుచేసింది.[37]

శ్రామిక తరగతి మరియు మధ్య తరగతి విజ్ఞప్తి

1922లో, నాజీపార్టీని రాజకీయంగా ప్రత్యేకమైనదిగా చూచే జర్మన్ ప్రజల భావాన్ని స్థిరపరచడానికి, అడాల్ఫ్ హిట్లర్ ఇతర జాతీయవాద మరియు జాతివాద పార్టీలను విస్తార జనబాహుళ్యం నుండి, ప్రత్యేకించి దిగువ-మరియు శ్రామికవాద యువ ప్రజలనుండి తొలగించారు:

The racialists were not capable of drawing the practical conclusions from correct theoretical judgements, especially in the Jewish Question. In this way, the German racialist movement developed a similar pattern to that of the 1880s and 1890s. As in those days, its leadership gradually fell into the hands of highly honourable, but fantastically naïve men of learning, professors, district counsellors, schoolmasters, and lawyers — in short a bourgeois, idealistic, and refined class. It lacked the warm breath of the nation’s youthful vigour.[38]

అనేక మంది శ్రామిక-తరగతి మద్దతుదారులు మరియు సభ్యులు ఉన్నప్పటికీ, శ్రామిక వర్గానికి నాజీ పార్టీ యొక్క పిలుపు వాస్తవమైనదిగా లేదా ప్రభావవంతమైనదిగా లేదు, దీనికి కారణం ఇది విప్లవవాద శ్రామిక పార్టీగా కాక, స్థిరత్వాన్ని అందించే, వ్యాపార-అనుకూల రాజకీయ పార్టీగా ఉండి, దీని రాజకీయాలు మధ్య తరగతి ప్రజలను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసింది.[39][39] అంతేకాక, 1920లలో ఆర్ధిక దివాలాకు గురైన నైపుణ్యాధారిత మధ్య-తరగతి, నాజీయిజానికి బలమైన మద్దతుదారుగా మారటంతో, అధిక శాతం మధ్య-తరగతి ప్రజానీకం నాజీలకు మద్దతు ప్రకటించినట్లైంది.[39] 1930ల ప్రారంభంలో వీమర్ గణతంత్రంగా ఉన్న పేదదేశంలో, నాజీ పార్టీ నిరుద్యోగులకు మరియు నిరాశ్రయులకు ఆహారం మరియు ఆశ్రయం కల్పించి తన సామ్యవాద విధానాలను వాస్తవం చేసుకొని— తరువాత బ్రౌన్ షర్ట్ స్తుర్మాబ్టిలుంగ్ (SA — స్టార్మ్ డిటాచ్మెంట్)కు నియమించుకుంది.[39]

జాత్యహంకారం

అల్ఫ్రెడ్ రోసేన్బర్గ్: నాజిజం యొక్క జాతివివక్ష సిద్ధాంతకర్త.

అనేక జాతీయ రాజ్యాల మధ్య అన్యాయంగా విభజించబడిన ప్రతి జర్మన్ తెగను ఏకీకరించడం నాజీయిజం యొక్క ప్రాథమిక విధి. నాజీయిజం యొక్క జాత్యహంకార తత్వం శ్వేత జాత్యహంకారవాద రచనల నుండి వృద్ధి చెందింది: ఫ్రాన్సుకు చెందిన ఆర్థర్ డి గోబినేయు యొక్క (యాన్ ఎస్సే ఆన్ ది ఇన్ఈక్వాలిటీ అఫ్ ది హ్యూమన్ రేసేస్ ; బ్రిటన్ కు చెందిన హూస్టన్ స్టీవర్ట్ చంబెర్లిన్ రచించిన (ది ఫౌన్డేషన్స్ అఫ్ ది నైన్టీన్త్ సెంచరీ ); మరియు అమెరికన్ మాడిసన్ గ్రాంట్ (ది పాసింగ్ అఫ్ ది గ్రేట్ రేస్: లేదా, ది రేషియల్ బేసిస్ అఫ్ యూరోపియన్ హిస్టరీ ) వంటివి ఈ రచనలలో ఉన్నాయి.

రీచ్ స్టాగ్ సెక్రెటరీ, అల్ఫ్రెడ్ రోసేన్బెర్గ్, వారి సిద్ధాంతాలను ఒక మిధ్యాశాస్త్రీయగ్రంథం, ది మిత్ ఆఫ్ ది ట్వంటీఎత్ సెంచరీలో ఈ విధంగా ప్రతిపాదించారు: “సృష్టి యొక్క ఉత్తరపు కేంద్రమైన, సిద్ధాంత రుజువు అవసరంలేని అట్లాంటిస్ అని పిలువబడే, వాస్తవంగా మునిగిఉన్న అట్లాంటిక్ ఖండము నుండి వీరుల మందలు శాశ్వత-చైతన్యశీల రూపులైన నార్డిక్ గా(జర్మనులు) మొదలై, సుదూరాలను జయించేందుకు మరియు దేశాల రూపకల్పనకు బయలుదేరారు”.[40] టెరెన్స్ బాల్ మరియు రిచర్డ్ బెల్లామి ప్రకారం, ది మిథ్ ఆఫ్ ది ట్వంటియత్ సెంచరి, నాజీయిజానికి మెయిన్ కమ్ప్ఫ్ తరువాత, రెండవ అతిముఖ్యమైన గ్రంథం.[41]

నాజీ జర్మన్ జాతి ఆధిక్యతను స్థాపించడంలో, అడాల్ఫ్ హిట్లేర్ “దేశాన్ని” జాతి యొక్క ఉన్నత సృష్టిగా నిర్వచించారు, మరియు గొప్ప జాతికి చెందిన ఒకే రకమైన ప్రజాసమూహాలు కలసి పనిచేయడం వలన గొప్ప నాగరికతలు సృష్టించబడ్డాయి. “సహజమైన మంచి ఆరోగ్యం,మరియు ఆవేశం, తెలివితేటలు, సాహసోపేత లక్షణాలు” గల జాతులు ఈ దేశాల అభివృద్ధి చెందిన సంస్కృతుల నుండి సహజంగా ఎదిగాయి. కాబట్టి అత్యంత బలహీనమైన దేశాలు "మలినమైనవి" లేదా "సంకర జాతులు", దీనికి కారణం వారి అనైక్యత. హిట్లర్ హీనమైన జాతులు పరాన్నజీవులని అంటార్మెన్స్చెన్ (సుభుమన్స్) పేర్కొన్నారు, వారి జాతి నీచమైనది కావడం వలన లేబెన్సన్వేర్టేస్ లేబెన్ (“జీవితం-వ్యర్ధమైన జీవితం”) గడుపుతున్నవారు, ముఖ్యంగా యూదులు, మరియు వారి సంచారం, వారికంటూ ఒక దేశం లేకుండా జర్మనీ వంటి గొప్ప దేశాలపై దాడి చేస్తాయి-ఆ విధంగా జాతీయ అనేకతను అనుమతించడం లేదా ప్రోత్సహించడం స్పష్టమైన దోషం.

రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో, అతిపెద్ద జర్మన్ భూభాగాన్ని అతితక్కువ మంది జర్మన్ సైనికులు ఆక్రమించినపుడు, నాజీయిజం జర్మన్-వంశం హేర్రెన్వోల్క్గా గుర్తించేందుకు, స్చుత్జ్ స్తఫ్ఫెల్ (SS)లో వారిని భర్తీ చేసుకునేందుకు, ఉత్తమ జాతి నిర్వచనాన్ని డచ్ మరియు స్కాండినేవియన్ పురుషులను ఆధిక్యత కలవారిగా చేరుస్తూ విస్తృతపరచింది; కొందరుచేరారు.

తమ భూభాగాన్ని కాపాడుకోలేని జాతులకు దేశ అర్హత లేదని హిట్లర్ వాదించారు. స్లావిక్ ప్రజల వంటి "బానిస జాతులు" ఉత్తమ జాతుల కంటే జీవించే హక్కును తక్కువగా కలిగిఉన్నాయని— ప్రత్యేకంగా లేబెన్ శ్రుం దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఆయన పేర్కొన్నారు. హేర్రెన్ వోల్క్, నీచమైన స్వదేశ జాతులను వారి దేశాలనుండి తొలగించే హక్కు కలిగిఉందని వాదించారు.[42]

“స్వదేశం లేని జాతులు” “పరాన్నజీవులైన జాతులని”, ఈ పరాన్నజీవి జాతి ఎంత గొప్పదైతే, వారి పరాధీనత అంత తీవ్రంగా ఉంటుందని ఆరోపించారు. అందువలన, ఉన్నతజాతి, ఈ పరాన్నజాతులను హీమట్లో చపడం ద్వారా సులభంగా తమనితాము బలపరచుకోవచ్చు. నాజీయిజం యొక్క తత్వజ్ఞాన విధానం హేర్రెన్ వోల్క్ డై ఎండ్లోసంగ్ (అంతిమ జవాబు), యూదులను, సంచారులను, చెక్ లను, పోల్ లను, బుద్ధిమాంద్యం కలవారిని, ఆశక్తులను, అంగవికలురను, స్వలింగ సంపర్కులను మరియు అనవసరమని భావించిన వారిని నాశనంచేయడం హేతుబద్ధీకరించింది. హోలోకాస్ట్ సమయంలో, వాఫ్ఫెన్-SS, వేహ్ర్ మచ్ట్ సైనికులు, మరియు సాంప్రదాయ-పక్ష పౌర సైనికదళం, నాజీ-ఆక్రమిత ప్రాంతాలలోని సుమారు 11 మిలియన్ల మంది ప్రజలను కాన్సంట్రేషన్ శిబిరాలు, యుద్ధ-ఖైదీల శిబిరాలు, శ్రామిక శిబిరాలు, మరియు ఆస్చ్విట్జ్ కాన్సంట్రేషన్ శిబిరం మరియు ట్రెబ్లింకా నాశనశిబిరం వంటి మరణశిబిరాల ద్వారా హతమార్చారు.

స్చుత్జ్స్తాఫ్ఫెల్ ఇన్సిగ్నే అబ్లిక్, నలుపుపై తెల్ల జర్మన్ అక్షరములు.

జర్మనీలో, ఉన్నత-జాతి ప్రజాబాహుళ్యం డెత్స్చె వోల్క్ [[(see: నరవంశ శుద్ధి ద్వారా పవిత్రీకరించడాన్ని గురించి తెలుసుకుంది; దీని ముగింపు అసహాయ ప్రజల యొక్క అనిచ్ఛాపూర్వక స్వచ్ఛందమరణం, బుద్ధిమాంద్యత కలవారి బలవంతపు కుటంబ నియంత్రణ. మొదటి వోల్కిస్చ్ రాజ్యంగా స్పార్టా(క్రీ.పూ.11–195)ను అడాల్ఫ్ హిట్లర్ ఈ భావజాల సమర్ధనగా భావించారు; జాతి స్వచ్ఛతను కాపాడుకోవడానికి జన్మతః అవయవాలు సరిగా ఏర్పడని శిశువులను వారు ఉద్వేగరహితంగా హతమార్చడాన్ని ఆయన ప్రశంసించారు:[43][44] "స్పార్టా మొదటి వోల్కిస్చ్ రాజ్యంగా గౌరవించబడాలి. జబ్బుపడిన, బలహీనులైన, అవయవ నిర్మాణం సరిగాలేని పిల్లలను బయటపెట్టడం, క్లుప్తంగా, వారిని హతమార్చడం, మరింత ఉచితమైనది, మరియు మనకాలంలోని అత్యంత అనారోగ్య పౌరుడిని జాగ్రత్తగా చూచే దౌర్భాగ్య వెర్రితనం కంటే వెయ్యిరెట్లు మానవత్వం కలది."

సెమిటిక్-వ్యతిరేక ది ప్రోటోకాల్స్ అఫ్ ది ఎల్డర్స్ అఫ్ జియాన్ పై ఆధారపడిన, యూదులపై నాజీల దృష్టికోణం, యూదులు జర్మన్ లను మరియు ఇతర జాతీయ-రాజ్యాల మధ్య విభజనను ప్రోత్సహించడం ద్వారా అభివృద్ధి చెందారని నొక్కిచెప్తుంది. నాజీ సెమిటిజం-వ్యతిరేకత భౌతిక మరియు జాతి వివక్ష కలిగినది. నాజీ ప్రచారకర్త జోసెఫ్ గోబెల్స్ ఈవిధంగా పేర్కొన్నారు: “యూదు మన శత్రువు మరియు రక్తం యొక్క స్వచ్ఛతను నాశనం చేసేవాడు, మన జాతిని ఎరిగి నాశనం చేస్తున్నవాడు... సామ్యవాదులుగా మనం యూదులకు వ్యతిరేకులం, దీనికి కారణం మనం హిబ్రూలలో చూసినట్లు, పెట్టుబడిదారీ ఆర్ధిక వ్యవస్థ అవతారం, జాతి యొక్క మంచి లక్షణాలను దుర్వినియోగం చేస్తుంది.”[36]

స్వలింగసంపర్క-వ్యతిరేకత

ఫిబ్రవరి 1933లో, ఎర్నస్ట్ రోహ్మ్ యొక్క మితప్రభావం అంతమైన తరువాత, నాజీ పార్టీ స్వలింగసంపర్కులైన మగవారు, ఆడవారు, మరియు ఉభయ సంపర్కులైన బెర్లిన్ పౌరులు కలుసుకునే హోమోఫిల్ క్లబ్ లను ప్రక్షాళనచేసింది, తరువాత అన్నిరకాలయిన విద్య మరియు శృంగార సెక్స్ ప్రచురణలను, మరియు వ్యవస్థీకరించబడిన స్వలింగసంపర్కసంస్థలను చట్టవిరుద్ధంగా ప్రకటించి, నటి మరియు రచయిత్రి ఏరికా మన్, మరియు నవలా రచయిత రిచర్డ్ ప్లాట్ వంటివారు వలసపోయేలా చేసింది. మార్చ్ 1933లో, కర్ట్ హిల్లర్, మాగ్నస్ హిర్స్చఫెల్ద్స్ ఇన్స్టిటూట్ ఫూర్ సెక్సువల్ విస్సేన్స్చఫ్ట్ (ఇన్స్టిట్యూట్ అఫ్ సెక్స్ రిసెర్చ్) యొక్క నిర్వాహకుడు, ఒక కాన్సంట్రేషన్ శిబిరంలో బంధించాబడ్డాడు; నాజీ పాలన 1930లలో సుమారు 100,000 మంది స్వలింగసంపర్కులు ఖైదుచేయబడ్డారు.[45]

1933 మే 6న, డెఉత్స్చె స్టూడెంట్స్చఫ్ట్ యొక్క హిట్లర్ యూత్ ఇన్స్టిట్యూట్ అఫ్ సెక్స్ రిసెర్చ్ పై దాడిచేసి, దాని గ్రంథాలయాన్ని మరియు ప్రాచీనప్రతుల నిలయాన్ని, ఒపేర్న్ప్లతజ్ వీధులలో బహిరంగంగా తగులబెట్టి, సుమారు 20,000 గ్రంథాలను మరియు పత్రికలను, మరియు 5,000 చిత్రాలను నాశనం చేసారు. హిట్లర్ యూత్, ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క పురుష, స్త్రీ స్వలింగసంపర్కుల, ఉభయ సంపర్కుల మరియు లింగమార్పిడి రోగుల జాబితాలను కూడా స్వాధీనంచేసుకుంది. గ్రంథాలను తగులబెట్టే సమయంలో, జోసెఫ్ గోబెల్స్ సుమారు 40,000 మంది ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.

ప్రారంభంలో, పార్టీ యొక్క స్వలింగసంపర్క విధానాన్ని ఉల్లంఘించినట్లు భావించిన రోహ్మ్ ని నాజీల నుండి హిట్లర్ కాపాడారు; రోహ్మ్ తన నాజీ పార్టీ నాయకత్వానికి రాజకీయంగా-విజయవంతమైన ప్రత్యర్థి అని భావించినపుడు, హిట్లర్ ఆయనను వంచించారు. అందువలన, 1934లో, నైట్ అఫ్ ది లాంగ్ నైవ్స్ (30 జూన్–2 జూలై), హిట్లర్ సాధ్యమైన ప్రతి నాజీ రాజకీయ ప్రత్యర్థినీ హతమార్చారు; ఏర్న్స్ట్ రోహ్మ్ హత్యకు కారణం ఆయన స్వలింగసంపర్కి అని పేర్కొని, బ్రౌన్ షర్టు స్తుర్మాబ్టిలుంగ్ (SA) శ్రేణుల నైతికదాడిని అణచివేసారు.

స్చుత్జ్స్టఫెల్ (SS) ముఖ్యాధికారి హేయిన్రిచ్ హిమ్లర్, ప్రాథమికంగా రోహ్మ్ మద్దతుదారు, స్వలింగసంపర్క ఆరోపణల నుండి ఆయనను రక్షించారు, అవి యూదు-ప్రవర్తన హత్యకు అల్లబడిన కుట్ర అని ఆరోపించారు. నైట్ అఫ్ ది లాంగ్ నైవ్స్ ప్రక్షాళన తరువాత, హిట్లర్, హిమ్లర్ ను ప్రోత్సహించారు, అప్పుడు అతను స్వలింగ సంపర్కాన్ని ఈర్ష్యగా అణచివేసి, ఈ విధంగా వివరించారు: “మనం ఇటువంటి ప్రజలను వేర్లు, కొమ్మలతో సహా నిర్మూలించాలి . . .స్వలింగ సంపర్కులు తొలగించబడాలి”[46] 1936లో,స్వలింగసంపర్కం మరియు గర్భస్రావాలపై పోరాటానికి, హిమ్లర్, రీచ్ కేంద్ర కార్యాలయాన్ని స్థాపించారు; స్వలింగసంపర్కం “సంపూర్ణ ప్రజాబాహుళ్య భావావేశానికి” వ్యతిరేకమైనదిగా అధికారికంగా ప్రకటించబడింది, స్వలింగసంపర్క పురుషులను “జర్మన్ రక్తాన్ని మలినం చేసేవారు”గా గుర్తించారు; కాన్సంట్రేషన్ శిబిరం బందీలుగా, వారు తమను ఆవిధంగా గుర్తించే గులాబీరంగు త్రిభుజం ధరించేవారు.

నాజీ స్వలింగసంపర్క-వ్యతిరేక చట్టాలు, స్త్రీ స్వలింగసంపర్కులను అంతగా పీడించలేదు, వారు స్త్రీ స్వలింగసంపర్కులను అణచివేయడం లేదా భిన్నసంపర్కం యొక్క మూలాలకు కట్టుబడి ఉండేలా చేయడం తేలిక అని వారు భావించారు; ఏదేమైనా, నాజీ జర్మనీ యొక్క కుటుంబ విలువలకు స్త్రీ స్వలింగ సంపర్కులు ముప్పుగా పరిణమించారు, అందువలన చట్టపరంగా తరచు వారిని సంఘవ్యతిరేకశక్తులుగా పరిగణించేవారు. (చూడుము: నల్ల త్రికోణం(చిహ్నం), నాజీ జర్మనీలో మరియు హోలోకాస్ట్ లో స్త్రీ స్వలింగసంపర్కులను పీడించడం)

చర్చి మరియు రాజ్యం

ఆన్ ది జ్యూస్ అండ్ దైర్ లైస్, బై మార్టిన్ లూధర్, విట్టెన్బర్గ్, 1543

సాంప్రదాయ రోమన్ కేథోలిసిజం పై తన విమర్శలకు మద్దతుగా హిట్లర్ తన హేతువాదభావాలను ఒక మతపరమైన సిద్ధాంతంగా విసృతపరచారు. ప్రత్యేకించి, మరియు బాగా దగ్గరగా వాస్తవ క్రైస్తవత్వంకు సంబంధించి, ఆయన కేథోలిసిసంను వ్యతిరేకించారు దీనికికారణం ఇది ఏ ప్రత్యేక జాతి లేక దాని సంస్కృతికి చెందక పోవడం. దానితోపాటు, నాజీలు, నాజీయిజంతో సామాజిక అంశాలైన లుథేరానిసంను దాని అంగాలైన విగ్రహారాధన గతంతో సహా సంఘటితం చేసారు. హిట్లేరియన్ మతము సంఘటిత సైనికవాదం, అతనిది నిజమైన, పరిపూర్ణ-మతము, ఎందుకంటే అది మభ్యపెట్టే అసత్యాలను తృణీకరించి పరిపూర్ణత్వాన్ని సృష్టిస్తుంది. “వాస్తవాలకు విరుద్ధంగా” ప్రేమ, సహనము, మరియు సమానత్వాన్ని ప్రబోధించే మతాల గురించి, అవి అసత్య, బానిస మతాలని హిట్లర్ చెపుతూ, పై "సత్యాలను” గ్రహించిన మనిషి ఒక “సహజ నాయకుడు” అనీ, వాటిని తిరస్కరించేవారు “సహజ బానిసలని”; కావున బానిసలు ప్రత్యేకించి తెలివిగలవారు, తమ యజమానులను అసత్యమతాలతో మభ్యపెడుతూ ఉంటారు.

“జాతీయ సామ్యవాద నాయకులు మరియు పిడివాదులు నిశ్చయంగా మతవ్యతిరేకులు” ఐనప్పటికీ, నాజీ పాలనలో మతాచార్యులకు ఆశ్రయాన్ని తిరస్కరించడం మినహా నాజి జర్మనులు సాధారణంగా చర్చిలను ప్రత్యక్షంగా ఎదుర్కొనలేదు. ఒక ప్రముఖ నాజీ అధికారి మార్టిన్ బోర్మన్, ఈ విధంగా చెప్పారు: "పూజారులను మేము పోషిస్తాము, దానికి ప్రతిఫలంగా వారు మేము కోరినదానిని బోధించాలి. దీనికి విరుద్ధంగా పూజారి ప్రవర్తించినట్లు తెలిస్తే, అతనికి వెంటనే తగిన బుద్ధిచెప్పటం జరుగుతుంది. పూజారి యొక్క పని పోలులను ప్రశాంతంగా, బుద్ధిహీనులుగా మరియు మందమతులుగా ఉంచటం."[47][48] పోలాండ్ ను నైతికంగా అస్థిరపరచేందుకు, నాజీలు సుమారు 16 శాతం పోలిష్ కేథోలిక్ మతాచార్యులను హతమార్చారు; 38 మంది బిషప్ లలో 13 మందిని కాన్సంట్రేషన్ శిబిరాలకు పంపారు.[49][50] ఈ చర్యలు, ఇంకా చర్చిలను, మతపరమైన పాఠశాలలు మరియు ఇతర మతపరమైన సంస్థలను మూసివేయడంతో, పోలిష్ మతాచార్యులను నాశనం చేయడంలో దాదాపు సఫలమయ్యారు.[51]

నాజీ అనుకూల దేశాలలో, ఫాసిస్ట్ మతాచార్యుల-వ్యతిరేకత అనధికారికంగా ఉంది, మరియు దీనిని సాధారణంగా అనైతికతకు సంబంధించిన దోషపూరిత అపవాదులను మోపి ఎంపికచేసిన మతగురువులను ఖైదుచేయడం ద్వారా వ్యక్తం చేసేవారు,[52][53] గెస్తపో మరియు SD ఏజెంట్స్ ప్రొవొకత్యోర్ వారిని రహస్యంగా పీడించేవారు. ఒక గమనించదగ్గ సందర్భం జర్మన్ రెసిస్టన్స్లో నాజీయిజంతో పోరాడిన లూథరన్ పూజారి మరియు వేదాంతి డైట్రిచ్ బోన్హోఎఫ్ఫెర్.[54][55] ఏదేమైనా, నాజీలు వారి రాజకీయాలను సమర్ధించుకునేందుకు చర్చిని తరచు ఉపయోగించుకున్నారు, వీటిలో క్రైస్తవ చిహ్నాలను రీచ్ చిహ్నాలుగా ఉపయోగించడం, మరియు, ఇతర సందర్భాలలో, క్రైస్తవ చిహ్నాల స్థానాలలో రీచ్ చిహ్నాలను ఉంచడం ఉన్నాయి, నాజీయిజం ఆ విధంగా చర్చి మరియు రాజ్యాన్ని కలిపి ఒక తీవ్ర-రాజకీయ ఉనికిగా మార్చింది-నాజీ జర్మనీ దీక్షావాక్యం ఎయిన్ వోల్క్, ఎయిన్ రీచ్, ఎయిన్ ఫ్యుహ్రార్ (“ఒకే ప్రజలు, ఒకే సామ్రాజ్యం, మరియు ఒకే నాయకుడు”)లో రూపుదాల్చింది.[56][57]

జూలియస్ స్ట్రీచెర్

నాజీ పార్టీ యొక్క అనేకమంది స్థాపకులు మరియు నాయకులు థూల్-గేసేల్స్చఫ్ట్ (థూల్ సొసైటీ) సభ్యులు, వీరు ఆర్య జాతి మూఢనమ్మకాలను కర్మకాండలు మరియు వేదాంతంతో సాంప్రదాయ విహితం చేసారు.[58] ప్రాథమికంగా, జర్మనేనోర్డెన్ అనే పదం నుండి ఉద్భవించిన థూల్ సొసైటీ జర్మన్-అనుకూల సమూహాలకు సాధారణమైన అరియోసోఫి యొక్క జాత్యహంకార మూఢనమ్మకాలను పంచుకుంది; విల్దే అని పిలువబడే రుడోల్ఫ్ వాన్ సేబోట్తెన్దోర్ఫ్, థూల్ సొసైటీలో మానవాతీతశక్తిపై ఉపన్యసించారు.[59] సాధారణంగా, ఈ సమాజం యొక్క ఉపన్యాసాలు మరియు సెమిటిజం-వ్యతిరేకత మరియు జర్మన్ పురాతత్వానికి చెందిఉండేవి, అయితే ఇది బవేరియన్ సోవియెట్ గణతంత్రంకి వ్యతిరేకంగా, అనుబంధ సైన్యంగా పోరాడడం చారిత్రకంగా గమనించవలసిన అంశం.[60] థూలె సొసైటీ సభ్యుడైన డిఎత్రిచ్ ఎకర్ట్, అడాల్ఫ్ హిట్లర్ కు వక్తగా శిక్షణ ఇచ్చాడు, తరువాత హిట్లర్ తన మీన్ కాంఫ్ను ఎకర్ట్ కు అంకితం ఇచ్చాడు.[61] ప్రారంభంలో DAP, థూలె సొసైటీచే సమర్ధించబడినప్పటికీ — రాజకీయాలపట్ల వారి మూఢ వైఖరిని కించపరుస్తూ, ఒక ప్రజా ఉద్యమ రాజకీయ పార్టీకి సమర్ధనగా హిట్లర్ వెంటనే వారిని బహిష్కరించాడు.[62] దీనికి విరుద్ధంగా, SS నాయకుడు హీన్రిచ్ హిమ్మ్లర్ మానవాతీతశక్తులలో ఎక్కువ ఆసక్తిని కలిగిఉన్నాడు.[56]

యూదుల యొక్క పీడనకు సంబంధించి, ప్రొటెస్టన్ట్ సంస్కరణ మరియు హోలోకాస్ట్ ల మధ్యకాలంలో చారిత్రికదృష్టికోణం, [[మార్టిన్ లూధర్ యొక్క గ్రంథంఆన్ ది జ్యూస్ అండ్ దెయిర్ లైస్ (1543), యూదుపౌరులకు వ్యతిరేకంగా సెమిటిజం-వ్యతిరేకత జర్మన్ పద్ధతిపై గొప్ప మరియు స్థిరమైన మేధోపరమైన ప్రభావాన్ని చూపాయి. సాంవత్సరిక నురెంబర్గ్ ప్రదర్శనల సమయంలో నాజీలు ఆన్ ది జ్యూస్ అండ్ దెయిర్ లైస్ యొక్క అసలు ప్రతిని బహిరంగంగా ప్రదర్శించారు, మరియు ఈ నగరం దీని మొదటి ప్రతిని డెర్ స్టుర్మార్ సంపాదకుడైన జూలియస్ స్ట్రీచార్కు బహుకరించింది , లూధర్ యొక్క గ్రంధాన్ని ఇప్పటివరకూ ప్రచురింపబడిన అత్యంత తీవ్రమైన సెమిటిజం-వ్యతిరేక పుస్తకంగా వర్ణించారు.[63][64]

ప్రొటెస్టన్ట్ బిషప్ మార్టిన్ సస్సే క్రిస్టల్నచ్ట్ తరువాత కొంత కాలానికే మార్టిన్ లూధర్ యొక్క రచనలపై ఒక సంగ్రహాన్ని ప్రకటించారు; పరిచయంలో, ఆయన సినగాగ్ లను తగులబెట్టడాన్ని అంగీకరించారు మరియు యాదృచ్చికంగా ఆ దినాన్ని ఉదహరించారు: “నవంబర్ 10, 1938, లూధర్ జన్మదినంనాడు, జర్మనీలో సినగాగ్ లు తగులబడుతున్నాయి.” ఆయన జర్మన్ లను ఈ పదాలను లక్ష్యపెట్టవలసినదిగా ప్రేరేపించారు “ఆయన కాలంలోని అతిగొప్ప సెమైట్ వ్యతిరేకత, యూదులకు వ్యతిరేకంగా తన ప్రజల హెచ్చరిక.”[65] అయితే, వేదాంతి జోహాన్నెస్ వాల్మాన్, లూధర్ యొక్క సెమెటిక్ వ్యతిరేక సంగ్రహం జర్మనీలో స్థిర ప్రభావాన్ని కలిగించలేదని, పద్దెనిమిది మరియు పందొమ్మిదో శతాబ్దాలలో అది అంతగా గుర్తింపు పొందలేదని పేర్కొన్నారు.[66] ఏదేమైనా, ప్రొఫెసర్ దిఅర్మిడ్ మాక్ కుల్లోచ్ ఆన్ ది జ్యూస్ అండ్ దెయిర్ లైస్ క్రిస్టల్నచ్ట్ కు నిర్మాణ ప్రణాళిక వంటిదని పేర్కొన్నారు.[67]

అర్ధశాస్త్రం

అంతర్జాతీయ ద్రవ్యానికి సంబంధించి, నాజీయిజం గొప్ప ఆర్ధికమాంద్యానికి కారణమైన పెట్టుబడిదారుల కుట్ర దళంతో ఒక అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ యూదు కుట్రను సిద్ధాంతీకరించింది. ఈ కుట్రదళమును నియంత్రించేవారు, తమంతట తామే యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు ఐరోపాలను ఆర్ధికంగా నియంత్రించడానికి వ్యూహం పన్నిన, శక్తివంతులైన యూదు శ్రేష్టులని నాజీలు ఆరోపించారు. న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ ద్వారా ప్రపంచ ఆధిపత్యాన్ని స్థాపించడానికి కుట్రదళం, ఒక గొప్ప, దీర్ఘ-కాల యూదు కుట్రగా నాజీలు నమ్మారు . కుట్రదళంచే నియంత్రించబడేవిగా చెప్పబడే బ్యాంకులు జాతి-రాజ్యాలకు వడ్డీలేని రుణాలను ఇవ్వడంద్వారా రాజకీయ ప్రభావాన్ని కలిగించడానికి ప్రయత్నించాయి.

డెఉత్స్చెస్ వోల్క్–డెఉత్స్చె అర్బెఇట్: జర్మన్ ప్రజలు, జర్మన్ శ్రమ, శ్రామికుడు మరియు శ్రమ యొక్క కలయిక.(1934)

నాజీ ప్రారంభంలో వెంటనే జర్మనీ యొక్క దేశీయ ఆర్ధికవ్యవస్థ గురించి ఆలోచించి, తరువాత అంతర్జాతీయ వర్తకంను ఎంచుకుంది. జర్మనీ యొక్క పేదరికాన్ని తొలగించేందుకు, దేశీయవిధానం పరిమితులతో నాలుగు లక్ష్యాలను ఎంచుకుంది: (i) నిరుద్యోగితను తొలగించడం, (ii) త్వరిత మరియు దృఢ పునరాయుధీకరణ, (iii) పెరుగుతున్న అధిక-ద్రవ్యోల్బణంకి వ్యతిరేకంగా కోశరక్షణ, మరియు (iv) మధ్య-మరియు-దిగువ తరగతి జీవన ప్రమాణాలను పెంచడానికి, వినియోగదారు-వస్తువుల ఉత్పత్తిని విస్తృతం చేయడం. దీని ఉద్దేశ్యం నాజీ-దృష్టిలో వీమర్ గణతంత్ర లోపాలను సరిచేయడం, మరియు నాజీపార్టీకి దేశీయమద్దతును దృఢపరచుకోవడం; 1933 మరియు 1936 మధ్య, జర్మన్ (స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి) సంవత్సరానికి 9.5 శాతం, మరియు పారిశ్రామిక రేటు 17.2 శాతం పెరిగాయి.

ఈ విస్తరణ జర్మన్ ఆర్ధికవ్యవస్థను నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో మాంద్యంస్థాయి నుండి సంపూర్ణ ఉద్యోగిత స్థాయికి వృద్ధిచేసింది. ప్రజావినియోగం 18.7 శాతం పెరిగింది, మరియు వ్యక్తిగత వినియోగం సంవత్సరానికి 3.6 శాతం పెరిగింది. 1939లో రెండవ ప్రపంచయుద్ధం రాకముందు జర్మన్ ఆర్ధికవ్యవస్థ, "ఇతరదేశాలలోని ఆర్ధిక వ్యవస్థలకంటే ఆర్ధికమాంద్యం నుండి త్వరగా కోలుకుంది". జర్మనీ యొక్క విదేశీ ఋణం స్థిరీకరించబడింది, 1932 స్థాయి కంటే వడ్డీ రేట్లు సగానికి తగ్గాయి, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లు ఆర్ధికమాంద్యం నుండి కోలుకున్నాయి, అదే సమయంలో స్థూల జాతీయఉత్పత్తి 81 శాతం పెరిగింది. . . ద్రవ్యోల్బణం మరియు నిరుద్యోగితను జయించారు" అని చరిత్రకారుడు రిచర్డ్ ఇవాన్స్ పేర్కొన్నారు.[68]

వ్యక్తిగత ఆస్తి

వినియోగం యొక్క ఆర్థిక విధానాన్ని అనుసరించి వ్యక్తిగత ఆస్తి హక్కులు నిబంధనలకు లోబడి ఉండేవి; అది నాజీ ఆర్ధికలక్ష్యాలను వృద్ధిచేయనట్లయితే, రాజ్యం దానిని జాతీయంచేయవచ్చు.[69] నాజీ ప్రభుత్వ కార్పోరేట్ టేక్ ఓవర్ లు, మరియు టేక్ ఓవర్ ల భయం, సంస్థకు లాభదాయకం కానప్పటికీ ప్రభుత్వ ఉత్పత్తి ప్రణాళికలను సమ్మతించేట్లు చేసాయి. ఉదాహరణకు, జున్కర్స్ విమానాల కర్మాగారం ప్రభుత్వ నిర్దేశాలను తిరస్కరించడంతో, నాజీ ప్రభుత్వం దాని యజమాని హుగో జున్కర్స్ను ఖైదు చేసింది, అయితే జాతీయీకరణ చేసిన వ్యాపారానికి అతనికి చెల్లింపు చేసారు. అయితే నాజీలు ప్రభుత్వఆస్తులను మరియు ప్రభుత్వసేవలను ప్రైవేటీకరించినా, వారు రాజ్యం యొక్క ఆర్ధిక నియంత్రణను పెంచారు.[70] నాజీ ఆర్ధిక వ్యవస్థలో స్వేచ్ఛాయుత పోటీ మరియి స్వయం-నియంత్రిత విపణులు నిషేధించబడ్డాయి; అయితే, అడాల్ఫ్ హిట్లర్ యొక్క సాంఘిక డార్వినిస్ట్ నమ్మకాలు వ్యాపారంలో పోటీని మరియు వ్యక్తిగత ఆస్తిని ఆర్ధికచోదకాలుగా పూర్తిగా తీసివేసేలా చేయలేదు.[71][72] 1942లో, హిట్లర్ ఏకాంతంగా ఈ విధంగా చెప్పారు: “నేను వ్యక్తిగత ఆస్తి రక్షణను పూర్తిగా సమర్ధిస్తాను...మనం వ్యక్తిగత శక్తిని ప్రోత్సహించాలి”.[73]

వ్యాపారం పేరుకు మాత్రమే వ్యక్తిగత ఆస్తి కానీ అసలుకి కాదు అనే అవ్యయానికి, థెర్ జర్నల్ అఫ్ ఎకనామిక్ హిస్టరీ లో “ది రోల్ అఫ్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఇన్ ది నాజీ ఎకనమి: ది కేస్ అఫ్ ఇండస్ట్రీ”లో, క్రిస్తోఫ్ బుకియిం మరియు జోనాస్ స్కేర్నెర్ ప్రతిగా, రాజ్యం యొక్క నియంత్రణ ఉన్నప్పటికీ, ఉత్పత్తి మరియు పెట్టుబడి ప్రణాళికలో వ్యాపారం స్వేచ్చను కలిగిఉంది-అయితే నాజీ జర్మన్ ఆర్ధిక వ్యవస్థ రాజ్య-దర్శకత్వంలో నడిచేదని పేర్కొన్నారు.[74]

కేంద్రీకరణ

వ్యవసాయ మరియు పారిశ్రామిక కేంద్ర ప్రణాళిక నాజి అర్ధశాస్త్రం యొక్క ఒక ముఖ్య లక్షణం. వ్యవసాయదారులను నేలతో బంధించిఉంచడానికి, వ్యవసాయ భూములను అమ్మడం నిషేధించబడింది; క్షేత్ర యాజమాన్యం పేరుకు మాత్రమే వ్యక్తిగతంగా ఉండేది, కానీ కార్యక్రమాలపై విచక్షణ మరియు మిగులు ఆదాయం చట్టపూర్వకంగా నిషేధించబడ్డాయి. ఒక కేటాయింపు వ్యవస్థ ద్వారా ఉత్పత్తి మరియు ధరలను నియంత్రించడానికి, వర్తక సభలకు ఏకస్వామ్య వ్యాపార హక్కులను కేటాయించి దీనిని సాధించగలిగారు. దుక్క ఇనుము, ఉక్కు, అల్యూమినియం, మెగ్నీషియం, తుపాకిమందు, ప్రేకుడు పదార్ధాలు, సింథటిక్ రబ్బర్, ఇంధనాలు మరియు విద్యుచ్ఛక్తి వంటి పారిశ్రామిక వస్తువులకు కూడా కేటాయింపులు ఏర్పాటుచేయబడ్డాయి. 1936లో తప్పనిసరి కార్టెల్ చట్టం చేయబడింది, ఇది ఆర్ధిక మంత్రికి అమలులో ఉన్న కార్టెల్ చట్టాలను తప్పనిసరి మరియు శాశ్వతం చేసేందుకు అనుమంతించి, అమలులో లేనిచోట పరిశ్రమలు కార్టెల్ లను రూపొందించేలా బలవంతపెట్టింది, 1943లో ఒక శాసనం ద్వారా ఇవి తొలగించబడినప్పటికీ, అంతకు మించిన అధికారంగల సంస్థలచే పునఃస్థాపించబడ్డాయి.[75]

విత్తం

సాధారణ లాభాలు-ప్రేరకం ఆర్ధికవ్యవస్థను నిర్ధారించే బదులు, రాజ్యం యొక్క అవసరాలకు తగినట్లుగా విత్తపెట్టుబడి నియంత్రించబడుతోంది. వ్యాపారస్తుడికి లాభ ప్రోత్సాహకం మిగిలిఉంది, కానీ అది గొప్ప మార్పులకు లోనయింది: “లాభాలను అణచివేయడం కాక వాటిని నిర్ణయించడం నాజీ పార్టీ యొక్క అధికారిక విధానం”; అయితే నాజీ సంస్థలు లాభ-ప్రేరకాన్ని మార్చడంతో అది, పెట్టుబడుల కేటాయింపుకు దారితీసి, ఆర్ధికరంగ గతిని మార్చింది.[76] నాజీ ప్రభుత్వ పెట్టుబడులు చివరకు వ్యక్తిగత విత్త పెట్టుబడులను అధిగమించాయి, మొత్తం పెట్టుబడులలో జారీచేసిన వ్యక్తిగత సెక్యూరిటీల అనుపాతం 1933–34లో సుమారు సగభాగంగా ఉన్నది, 1935–38లో 10%కి పడిపోయింది. వ్యాపార-లాభాలపై అధికపన్నులు స్వయం-పెట్టుబడి సంస్థలను పరిమితం చేసాయి. చాలావరకు, భారీ సంస్థలు లాభాలపై పన్ను నుండి మినహాయించబడ్డాయి, అయితే, అయితే వీటిపై ఉన్న విస్తృతమైన ప్రభుత్వ నియంత్రణ “వ్యక్తిగత యాజమాన్యం యొక్క చిప్ప మాత్రమే” మిగిలేటట్లు ఉండేది. పన్నులు మరియు విత్తసహాయం కూడా ఆర్ధికవ్యవస్థను నిర్దేశించాయి, దీని నేపధ్యంలో ఉన్న ఆర్ధిక విధానం-భీతి-అంగీకారానికి మరియు అనుగుణంగా ఉండటానికి ప్రోత్సాహకం. రాజ్యం యొక్క అవసరాలకు కాక, వ్యక్తిగత-ఆసక్తుల కొరకు వ్యాపారాన్ని కొనసాగించే వ్యాపారస్తులకు నాజీ పరిభాషలో మరణశిక్ష లేదా కాన్సంట్రేషన్ కాంప్ సూచించబడేది.[69]

భావజాల పోటీ

1918–19 నాటి జర్మన్ విప్లవం: ఫ్రీకార్పస్ సైనికులు మరియు కామ్యూనిస్ట్ విప్లవ ఖైదీ, బవేరియా.

మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తరువాత, జర్మన్ నాజీవాదం మరియు బోల్షెవిక్ కమ్యునిజం, జర్మనీ ప్రభుత్వం కొరకు రెండు ముఖ్యమైన పోటీదారులుగా ఉద్భవించాయి, ప్రత్యేకించి వీమర్ గణతంత్ర ప్రభుత్వం అస్థిరంగా ఉంది. జర్మనీ లో యుద్ధానంతర రాజకీయ అస్థిరత వలన ఏర్పడిన బోల్షెవిక్-ప్రేరిత తిరుగుబాటులకు పూర్తి సాంప్రదాయవాద వ్యాపార మరియు రాజకీయ వ్యతిరేకత నాజీ ఉద్యమంగా మారింది. దీనికితోడు, 1917 నాటి రష్యన్ విప్లవం, మార్క్సిజంకు వ్లాదిమిర్ లెనిన్ యొక్క వ్యాఖ్యానమైన లెనినిజంను చట్టబద్ధం చేసింది. 1919లో బెర్లిన్ లోను, మరియు మ్యూనిచ్ లోని బవేరియన్ సోవియట్ గణతంత్రంలో సాధారణ సమ్మె అయిన స్పార్తసిస్ట్ తిరుగుబాటును అణచివేయడానికి వీమర్ గణతంత్ర ప్రభుత్వం మాజీ సైనికులతో కూడిన సాంప్రదాయ-పక్ష పార్లమెంటరీ సంస్థలు అయిన ఫ్రీకోర్ప్స్ (స్వేచ్ఛా దండు)ను ఉపయోగించిది. ఎర్నస్ట్ రోహ్మ్ తో సహా, అనేక మంది ఫ్రీకోర్ప్స్ నాయకులు తరువాత కాలంలో నాజీపార్టీ నాయకులయ్యారు.

బోల్షెవిక్ జర్మన్ స్థాపనకు వ్యతిరేకంగా— సాంఘిక-ఆర్ధిక సుస్థిరతను వాగ్దానం చేస్తూ—శ్రామికవర్గాలకి—ఉద్యోగకల్పనకి వాగ్దానం చేస్తూ నాజీయిజం ఓటర్లకు చేసిన విజ్ఞప్తి వలన అది కమ్యూనిజంకి వ్యతిరేకంగా విజయవంతంగా పోటీచేయగలిగింది. వామపక్షవాదులు రాజకీయంగా అసంభవమని తోసిపుచ్చిన వివేకవంతమైన మధ్యతరగతికి నాజీయిజం ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తిచేసింది. లాభపరిమితులు, భాటక రద్దు, మరియు సాంఘిక ప్రయోజనాల పెంపు(జర్మన్ లకు మాత్రమే)లను ప్రోత్సహిస్తూ సామ్రాజ్యవాదంతో అసంతృప్తితో ఉన్న శ్రామికులకి, నాజీ శ్రామిక-అనుకూల వాక్చాతుర్యంతో విజ్ఞప్తిని చేసింది, వర్గ పోరాటం, మధ్యతరగతి నియంతృత్వం, మరియు శ్రామిక నియంత్రిత ఉత్పత్తి కారకాలు. సామ్యవాది మైఖేల్ మన్ ఫాసిజంను “భావాతీతమైనది మరియు జాతీయ కేంద్రీకృత సాంఘిక మరియు రాజకీయ అధికారాన్ని ఆనుబంధ సైనికవాదం ద్వారా శుభ్రపరచేది" గా నిర్వచించారు”, భావాతీతమైన అనే పదం, నూతన, సమన్వయం కలిగిన, స్వచ్చమైన ప్రజల కొరకు అన్ని సాంఘిక తరగతులనూ రద్దుచేయడాన్ని పేర్కొంది: అన్ని తరగతులు మార్పుచే రద్దు చేయబడ్డాయి, అందరు "ఇతరులు"(జర్మన్ జనాభాలో మూడింట రెండు వంతులు).[77][78]

నిరాడంబరమైన నాజీ ఎన్నికల భాషానైపుణ్యం, నిరాడంబరమైన ప్రచారాలతో ప్రభావితమైంది, మరియు ఒక పూర్తి-జర్మనిజం అనే ప్రతిస్పందనాపూర్వక భావజాలం నాజీ పార్టీ యొక్క సాంప్రదాయ జర్మన్ సంస్థాగత మిత్రులను నాజీల పరిపాలనా సామర్ధ్యం మరియు ఒక రాజకీయ పార్టీగా దాని మనుగడ కొనసాగింపుని గురించి తక్కువ అంచనావేసేలా వంచించింది. నాజీయిజం యొక్క ప్రజాకర్షణ, కమ్యూనిజం-వ్యతిరేకత, మరియు సామ్రాజ్యవాద-వ్యతిరేకత పరంపరాగత సాంప్రదాయ పార్టీలైనDNVP (జర్మన్ నేషనల్ పీపుల్స్ పార్టీ) కంటే దానికి ఎక్కువ ప్రజాదరణ బలాన్ని ఇచ్చింది.

కమ్యూనిస్ట్-వ్యతిరేక ఆసరా

స్పానిష్ ఫాసిజం: ఫలంగే ఎస్పనోల డి లాస్ J.O.N.S.
బ్రిటిష్ ఫాసిజం: బ్రిటిష్ ఫాసిస్టుల సంఘం.

యుద్ధానంతర ఇటలీని సమ్మెలతో మరియు బలమైన ఆక్రమణలతో అస్థిరపరచిన కమ్యూనిస్ట్ మరియు అరాచక పార్టీలను మరియు ఉద్యమాలను ఫాసిస్ట్ బ్లాక్ షర్టులు అణచివేయడంవలన-ఇటలీ యొక్క ప్రధాన మంత్రి బెనిటో ముస్సోలినీ యొక్క నేషనల్ ఫాసిస్ట్ పార్టీ (పార్టీటో నజియోనలే ఫసిస్తా ) 1922లో ఇటలీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచిన తరువాత ఇటాలియన్ ఫాసిజం మార్క్సిస్ట్ కమ్యూనిజంకి గౌరవప్రథమైన, రాజకీయంగా వాస్తవమైన వ్యతిరేకిగా మారింది.

ముస్సోలినీ యొక్క విజయం ఐరోపా అంతటా ఫాసిస్ట్ రాజకీయ పార్టీలు ఏర్పడటాన్ని ప్రోత్సహించింది. యుద్ధానంతర జర్మనీలో, జర్మనీ యొక్క కమ్యూనిస్ట్ వ్యతిరేక ఉద్యమము మరియు జర్మన్ రాజ్యం యొక్క నాయకత్వానికి పోటీపడిన అనేక జాతీయ మరియు ఫాసిస్ట్ రాజకీయ పార్టీలలో హిట్లర్ యొక్క నాజీలు కూడా ఉన్నారని చరిత్రకారులు ఇయాన్ కెర్షా మరియు జోయచిం ఫెస్ట్లు ప్రతిపాదించారు. 1930లు మరియు 1940లలో, ఈ భావజాలం పట్ల సానుభూతి చూపే దేశాలు నాజీయిజంను బలపరిచాయి; వీటిలో స్పెయిన్ లోని ఫలంగే, వికీ ఫ్రాన్సు, మరియు లెజియన్ అఫ్ ఫ్రెంచ్ వోలన్టీర్స్ అగైన్స్ట్ బోల్షేవిజం (వేహ్ర్మచ్ట్ పదాతిదళ పటాలం 638), మరియు బ్రిటన్లో క్లివేడెన్ సెట్, లార్డ్ హాలిఫాక్స్, మరియు నాజీయిజం పట్ల సానుభూతి కలిగి బోల్షేవిజంకి వ్యతిరేకంగా నాజీ జర్మనీని ఒక రక్షణగా భావించిన నేవిల్లె చంబెర్లిన్ యొక్క అనుయాయులు ఉన్నారు.[79]

భావజాల మూలాలు మరియు రూపాంతరాలు

దస్త్రం:Sebottendorff.jpg
రుడోల్ఫ్ వాన్ సేబోట్టేన్డార్ఫ్: జర్మన్ శిల్పి హన్న్స్ గోఎబ్ల్ చే నడుము పైభాగ చిత్రం.

నాజీయిజం యొక్క భావజాల మూలాలు కాల్పనికవాదం, పందొమ్మిదో శతాబ్ద ఆదర్శవాదం, ఫ్రెడరిక్ నిఎత్జే యొక్క భావమైన యుబెర్మేన్స్చ్ (“సూపర్ మాన్”)-దిశగా "వృద్ధి పరచు" కున్న జీవశాస్త్రపరమైన వ్యాఖ్యానం నుండి ఉన్నాయి. ఆ విధమైన ఆలోచనలు, అరిఒసోఫే జేర్మనేనోర్డెన్ (జర్మన్ ఆర్డర్) మరియు థూల్ సొసైటీ యొక్క ఉద్దేశాలు అడాల్ఫ్ హిట్లర్ యొక్క ప్రపంచ దృష్టిని ప్రభావితం చేసాయి;ఈ నకిలీ-మేధో ఆధారంతో , ఆయన లాభాలను పరిమితం చేయడం, భాటక రద్దు మరియు ఉదారమైన సాంఘిక ప్రయోజనాలు-కానీ కేవలం జర్మన్ జాతీయులకి(యూదులు కానివారు) మాత్రమే, వంటి ప్రజాకర్షక విధానాలు ప్రవేశపెట్టారు.

ట్రీ అఫ్ హేట్ లో (1985), ఫిలిప్ వయ్నె పొవెల్ ఈ విధంగా తెలిపారు “పదిహేనవ శతాబ్దం మరియు పదహారవ శతాబ్ద ప్రారంభంలో, జర్మన్ సంస్కృతీ హీనత మరియు అనాగరికతలను ఇటాలియన్లు అవమానించడంతో, దీనికి ప్రతిగా, ఒక శక్తివంతమైన జర్మన్ జాతీయభావం పెల్లుబికి, జర్మన్ మానవతావాదులు జర్మన్ ల లక్షణాలను పొగిడారు.”[80] M.W. ఫోడోర్ 1936లో ది నేషన్ లో, “ఏ జాతీ కూడా జర్మన్ లు బాధపడినంతగా న్యూనతా భావంతో బాధపడలేదు. న్యూనత భావాన్ని, తాత్కాలికంగానైనా, ఆధిక్యతగా మార్చే ఒక విధమైన క్యూ పద్ధతి జాతీయ సామ్యవాదం.[81]

1920లు మరియు 1930లలో, ఒట్టో స్ట్రాసర్ మరియు అడాల్ఫ్ హిట్లర్ ల రెండు ఉప-భావజాలాల కలయికతో ఏర్పడిన మిశ్రమ వాదమే నాజీయిజం. 1930 లో పెట్టుబడిదారీ ఆర్ధికవ్యవస్థ వ్యతిరేకకూటమి ఐన బ్లాక్ ఫ్రంట్ ను స్థాపించడంలో విఫలమైన ఓటో స్ట్రాసర్ ను నాజీపార్టీ నుండి తొలగించడంతో, వామపక్ష స్ట్రాసరైట్స్ హిట్లర్ కు వ్యతిరేకంగా సంఘటితంయ్యారు. పార్టీలో మిగిలిన స్ట్రాసరైట్స్, వీరిలో అధికంగా స్టుర్మబ్తెలుంగ్ (SA) లు, నైట్ అఫ్ ది లాంగ్ నైవ్స్ ప్రక్షాళనలో, ఓటో సోదరుడైన గ్రెగర్ స్ట్రాసర్ తో సహా వధించబడ్డారు.

చరిత్ర

“వెన్నుపోటు ఉదంతం”: ఒక యూదు, జర్మన్ సైన్యాన్ని వెనుకనుండి కత్తిపోటు పొడవడం. సామ్యవాదులు, బోల్షెవిక్ లు, వీమర్ గణతంత్రం, మరియు యూదుల దేశభక్తిలేని జనబాహుళ్య దోషం లొంగిపోవడం.(1919)

ఒక భావజాలంగా నాజీయిజం ఏకీకృతమవ్వడం యుద్ధానంతర వీమర్ జర్మనీ (1919–33) యొక్క ఒక సంక్షోభంగా మిగిలింది: మొదటి ప్రపంచయుద్ధంలో సైనిక ఓటమి (1914–18), వేర్సైల్స్ సంధికి వశమవ్వడం, ఆర్ధికమాంద్యం, దానితోపాటే సమాజఅస్థిరత దీనికి కారణమయ్యాయి. ఈ సైనిక ఓటమికి మిషచూపుతూ, మరియు దానికి సమర్ధనగా, నాజీయిజం రాజకీయ దొల్క్స్తోస్లెజండ్ (“వెన్నుపోటు-ఉదంతం”)గా పేర్కొని [82] పెట్టుబడిదారీ ఆర్ధిక వ్యవస్థ జర్మనీ యొక్క యుద్ధ ప్రయత్నం అంతర్గతంగా యూదులు, సామ్యవాదులు, మరియు బోల్షెవిక్ లచే చెడగొట్టబడిందని ఆరోపించారు. రీచ్వేహ్ర్ యొక్క ఓటమి జర్మనీలో సంభవించలేదని, రాజకీయ శత్రువులు, ప్రత్యేకించి, నాజీలు దేశద్రోహులుగా ఆరోపించే సోషల్ డెమొక్రాట్ లు మరియు ఎబర్ట్ ప్రభుత్వం యొక్క దేశభక్తి లోపం ఈ మోసంలో ఒక భాగమని ప్రతిపాదించారు.

ఈ "వెన్నుపోటు ఉదంతం" ఉపయోగించుకొని, నాజీలు జర్మన్ యూదులను మరియు జర్మనేతరులుగా భావించిన ఇతర బాహుళ్యాలను జాత్యేతర-విధేయతలు కలిగి ఉన్నట్లు ఆరోపించి, దాని ద్వారా, గ్రోబ్దచ్లాండ్ స్థాపనకొరకు స్థానిక వోల్కిష్ ఉద్యమం మరియు కాల్పనిక జాతీయవాదం యొక్క రాజకీయాలు బలంగా ఉన్నపుడు నిరంతర పూర్తి సాంప్రదాయ వాదుల రాజకీయ వికృత చేష్టల జుడెన్ఫ్రేజ్ (యూదుల సమస్య) గురించి జర్మన్ యాంటి-సెమిటిసంను రెచ్చగొట్టారు.[83][84] జర్మన్ సాంస్కృతిక గతమైన వోల్కిష్ (జానపద)ఉద్యమం మరియు జర్మన్ ప్రజలను ఆర్యుల జాతి యొక్క స్వచ్ఛమైన రూపాలుగా భావించి, సంజ్ఞాత్మక చిహ్నాలు మరియు స్వస్తికాలను వారి సాంస్కృతిక చిహ్నాలుగా కలిగిన అరియోసఫీ యొక్క మూఢ నమ్మకాల నుండి నాజీయిజం యొక్క ఆలోచనల అభివృద్ధికి అంకురార్పణ జరిగింది. అరియోసోఫ్ లలో, కేవలం మ్యూనిచ్ లోని థూల్-గేసేల్స్చఫ్ట్ (థూల్ సమాజం), నాజీయిజం యొక్క మూలలలో ఉంది; వారు DAPని ప్రాయోజిత పరచారు.[85]

మూలం

జనవరి 5, 1919, తాళాల తయారీదారు అంటోన్ డ్రేక్స్లర్, మరియు ఐదుగురు ఇతరులు, ద్యుత్స్చే అర్బెటర్పార్టీ (DAP — జర్మన్ వర్కర్స్ పార్టీ)ని స్థాపించారు, ఇది నేషనల్ సోజియల్ఇస్తిస్చే ద్యుత్స్చే ఆర్బెఇటర్పార్టీ (NSDAP — నేషనల్ సోషలిస్ట్ జర్మన్ వర్కర్స్’ పార్టీ)కి ముందు ఉన్నది.[85][86] జూలై 1919లో, రీచ్స్వేహ్ర్ గూఢచర్య విభాగం కార్పోరల్ అడాల్ఫ్ హిట్లర్ను, ఒక వేర్బిన్దున్గ్స్మాన్ (పోలీసు వేగు)గా DAPని ఆపడానికి మరియు నాశనం చేయడానికి పంపించింది. ఆయన వక్తృత్వం DAP సభ్యులను ఎంతో ప్రభావితం చేసింది, వారు అతనిని పార్టీలో చేరమని ఆహ్వానించారు, మరియు సెప్టెంబర్ 1919లో పోలీసు వేగు హిట్లర్ పార్టీ యొక్క ప్రచారకర్త అయ్యారు.[85][87] 24 ఫిబ్రవరి 1920న, DAP యొక్క పేరు హిట్లర్ యొక్క అభీష్టమైన, "సోషల్ రెవల్యూషనరీ పార్టీ" కి వ్యతిరేకంగా నేషనల్ సోషలిస్ట్ జర్మన్ వర్కర్స్ పార్టీగా మారింది.[85][88][89] తరువాత, NSDAPని బలపరుస్తూ, హిట్లర్, ద్రెక్స్లర్ ను పార్టీ నుండి బహిష్కరించి 29 జూలై 1921న నాయకత్వం చేపట్టారు.[85][89]

అధిరోహణం

న్యుర్న్బెర్గ్, రీచ్ పార్టీ దినోత్సవం: నాజీ పార్టీ నాయకుడు అడాల్ఫ్ హిట్లర్ మరియు SA నాయకుడు ఎర్నస్ట్ రోహం, ఆగస్ట్ 1933.

1932 ఎన్నికలలో నాజీలు పొందిన ఓట్లు వీమర్ గణతంత్ర ప్రభుత్వంలో నాజీపార్టీని అతిపెద్ద పార్లమెంటరీవర్గంగా నిలిపాయి. జనవరి 30, 1933న ఛాన్సలర్ అఫ్ జర్మనీగా నియమింపబడి, అన్ని కార్యాలయాలను ఏకీకృతం చేయడం మరియు తదనంతర నియంతృత్వ అధికారాల ఫలితంగా నాజీజర్మనీని పవిత్ర రోమన్ సామ్రాజ్యం (962–1806) యొక్క మొదటి రీచ్ , మరియు జర్మన్ సామ్రాజ్యం (1871–1918) యొక్క రెండవ రీచ్ ల చారిత్రిక వారసురాలిగా మూడవ రీచ్ (ద్రిట్ట్ రీచ్ ) స్థాపించేటట్లు చేశాయి. నాజీయిజం క్రింద, జర్మనీ రెండు అధికారనామాలను కలిగిఉంది డ్యుస్చెస్ రీచ్ (జర్మన్ రీచ్) మరియు గ్రోబ్డ్యుస్చెస్ రీచ్ (గ్రేటర్ జర్మన్ రీచ్). నాజీపార్టీ తన అధికారంలో ఉన్న మొదటి సంవత్సరం 1934లో, డ్రిట్టే రీచ్ ను తాజండ్హ్రిగేస్ రీచ్ (వేయి సంవత్సరాల సామ్రాజ్యం)గా ప్రకటించింది; కానీ అది పన్నెండుసంవత్సరాలు మాత్రమే ఉన్నది.

ఏకీకరణ

తన రాజకీయ శత్రువులను అణచివేయడానికి 27 ఫిబ్రవరి 1933న రీచ్ స్టాగ్ ఫైర్ అడాల్ఫ్ హిట్లర్ యొక్క రైసన్ దేతట్ అయ్యింది. ఆ తర్వాతి రోజు, ఫిబ్రవరి 28న, ఆయన వీమర్ రిపబ్లిక్ అధ్యక్షుడు ఐన పాల్ వాన్ హిండెన్బర్గ్ కు తనకు మానవహక్కులు నిలిపివేసే, మరియు జర్మన్ సమాఖ్య రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలను రద్దుపరచే అత్యవసర-అధికారాల ఉత్తర్వులు ఇచ్చే జర్మన్ ఛాన్సలర్ గా ప్రకటించాలని సలహాఇచ్చారు. 23 మార్చ్, ఒక ఎనేబ్లింగ్ చట్టం(రీచ్ స్టాగ్ ను అధిగమిస్తూ నాలుగు సంవత్సరాల ఉత్తర్వు-చట్టం )తో, రీచ్ స్టాగ్ ఛాన్సలర్ అడాల్ఫ్ హిట్లర్ కు నియంతృత్వఅధికారాలను ప్రసాదించింది, ఆయన వెంటనే ఉత్తర్వు ద్వారా జర్మన్ రాజ్య రాజకీయ అత్యవసరపరిస్థితిని, వ్యక్తిగతంగా నిర్వహించారు. దానికి తోడు, వాస్తవమైన సంపూర్ణ అధికారం పొందడంతో, నాజీలు నిరంకుశ నియంత్రణను స్థాపించారు; వారు శ్రామిక సంఘాలను మరియు రాజకీయ పార్టీలను రద్దుచేసారు; రాజకీయ ప్రత్యర్ధులను మొదట విల్దే లగేర్ అనే మెరుగుపరచబడిన శిబిరాలలో, తరువాత కాన్సంట్రేషన్ శిబిరాలలోను బంధించారు. నాజీయిజం స్థాపించబడింది, అయితే రీచ్స్వేహ్ర్ నిష్పక్షపాతంగానే ఉంది, జర్మనీ పై నాజీ అధికారం వాస్తవమైనదే కానీ, ఇంకా సంపూర్ణం కాదు.

తన ప్రభుత్వం మరియు పార్టీలో రాజకీయ శత్రువులను తొలగించిన తరువాత, హిట్లర్ నాజీ పార్టీ నుండి తన శత్రువులను ప్రక్షాళన చేసారు, ప్రత్యేకించి స్తుర్మాబ్టిలుంగ్ (SA) నాయకుడైన ఎర్నస్ట్ రోహ్మ్ యొక్క అనుచరులు, మరియు నాజీ వామ పక్ష నాయకుడైన గ్రేగోర్ స్ట్రాసర్ ను. 1934లో, నాజీ ప్రభుత్వం రీచ్స్వేహ్ర్ యొక్క ఆసరా ధ్రువ పరచుకోవడానికి, coup d’État , వారు పొడవాటి కత్తుల రాత్రి (30 జూన్–2 జూలై)నాడు హత్యతో ప్రక్షాళన చేయబడ్డారు; తరువాత అధ్యక్షుడు వాన్ హిండెన్బర్గ్ మరణంతో, 2 ఆగష్టు 1934న, జర్మనీ యొక్క అధ్యక్షుడు మరియు ఛాన్సలర్ గా అడాల్ఫ్ హిట్లర్ వాస్తవ సంపూర్ణ అధికారాన్ని పొందారు; కానీ రీచ్ స్వేహ్ర్ ఇంకా సంప్రదాయకంగా విధేయకంగా లేదు.

జర్మన్ జీవనవిధానంగా నాజీయిజంను సాంస్కృతికంగా సంఘటితంచేయడంలో, హిట్లర్ ప్రభుత్వం అధికారంచేపట్టిన మూడునెలల తరువాత, జాతీయ యూదు వ్యాపారాల నాజీబహిష్కరణను (1 ఏప్రిల్ 1933)న చేపట్టింది; ఇంతకుముందు, హిండెన్బర్గ్ ప్రభుత్వం అధికారిక సెమిటిజం-వ్యతిరేకతను అడ్డదిడ్డంగా చేపట్టింది, కానీ నాజీయొక్క 1935 నాటినురేంబెర్గ్ శాసనాలు యూదుల చట్టబద్ధమైన, వ్యవస్థాపరమైన పీడనను ప్రారంభించాయి. అంతర్జాతీయ ప్రజల వినియోగం కొరకు, 1936 వేసవి ఒలింపిక్స్ సందర్భంగా సెమిటిజం-వ్యతిరేకత గోచరమవడం తగ్గింది, కానీ తరువాత పూర్తిస్థాయిలో పూర్వస్థితికి వచ్చింది.

విదేశీ ప్రతిస్పందనలు

Three grim-faced men walk through a hallway
సెప్టెంబర్ 23, 1938లో బాడ్ గోదేస్బర్గ్ సమావేశంలో నేవిల్లె చాంబర్లిన్ మరియు అడాల్ఫ్ హిట్లర్.

1930ల మధ్య నుండి బ్రిటిష్ మరియు ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వాలు నాజీ పాలనను మరియు దాని వేర్సైల్లెస్ సంధిని ఉల్లంఘించి పునరాయుధీకరణను శాంతింపచేయటం మొదలుపెట్టాయి. నాజీల యొక్క ఈ ఒప్పందాల ఉల్లంఘన ఆంగ్లో-ఫ్రెంచ్ విమర్శకు గురైనప్పటికీ, జర్మనీ అణచివేత విధానం మరియు సెమిటిక్-వ్యతిరేక ప్రజా విధానాలను స్థాపించింది. ప్రత్యేకించి బ్రిటన్ లో, నాజీయిజంను శాంతింపచేసే ఈ ధోరణి అడాల్ఫ్ హిట్లర్ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి పాల్పడ్డాడనే ఒక పాక్షిక తప్పుడు ఊహపై ఆధారపడినప్పటికీ; మెయిన్ కాంఫ్ లో హెచ్చరిక సూచనను అందుకున్నప్పటికీ, అతను బహిరంగంగా ప్రతీకార యుద్ధానికి పాల్పడ్డాడు.

తరువాత, నాజీల సైనికీకరణ పట్టించుకోకుండా వదిలేసిదిగా లేనప్పటికీ, సైనిక పరంగా-సిద్ధంగా లేని బ్రిటిష్ మరియు ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వాలు నాజీయిజంను శాంతింపచేసే తమ ధోరణిని కొనసాగించాయి. విన్స్టన్ చర్చిల్ ఈ శాంతింపచేసే ధోరణి నాజీ జర్మన్ బెదిరింపును మరింత ముదిరేలాచేసిందని పేర్కొన్నారు:

You were given the choice between war and dishonour. You chose dishonour, and you will have war. If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly, you may come to the moment when you will have to fight with all the odds are against you, and only a precarious chance of survival. There may even be a worse case. You may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than live as slaves.

1936లో నాజీ జర్మనీ మరియు జపాన్ సామ్రాజ్యం సోవియట్ యూనియన్ విదేశాంగ విధానానికి విరుగుడుగా కమింటేర్న్ వ్యతిరేక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి, దీని ఫలితంగా, అవి కేంద్ర శక్తులకు కు పునాదిగా ఇటలీతో త్రిపక్ష ఒప్పందం ను కుదుర్చుకున్నాయి.

రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం


ప్రతీకారవాదులుగా, వేర్సైల్లెస్ సంధి ప్రకారం పోలాండ్ కు పరిమిత హక్కులు కలిగిన ఫ్రీ సిటీ అఫ్ డేన్జిగ్ కూడా ఒక భాగంగా ఉన్న గ్రోబ్ద్యుట్చ్ల్యాండ్ (గ్రేటర్ జర్మనీ) స్థాపనలో భాగంగా, ఒప్పందంలో భాగంగా జెర్మనీ కోల్పోయిన ప్రాంతాలను తిరిగిపొందాలని నాజీలు భావించారు. డేన్జిగ్ ను పొందటానికి జరిపిన దౌత్యం విఫలమవ్వటంతో, పోలాండ్ తో యుద్ధానికి నాజీ జెర్మనీకి సహాయానికై నాజీలు మరియు USSRలు మోలోతోవ్-రిబ్బెన్ట్రోప్ ఒప్పందం పై (23 ఆగష్టు 1939)న సంతకం చేశాయి. 1939లో, ఫ్రాన్సు మరియు యునైటెడ్ కింగ్డంలు పోలాండ్ పై జెర్మనీ యొక్క దాడికి(పశ్చిమ దిశగా) బదులుగా దానిపై యుద్ధానికి పిలుపునిచ్చాయి; దానితోపాటు తూర్పు నుండి USSR, పోలాండ్ పై దాడి చేసింది; పోలాండ్ అస్తవ్యస్తమైంది, మరియు జర్మనీ, ఫ్రాన్సు, మరియు UKల మధ్య యుద్ధం కొనసాగింది.

1940లో, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ లోని ఫ్రెంచ్ మరియు బ్రిటిష్ ఖండాన్తర్గత సేనలపై దాడి చేసి వారిని జయించి, దేశాన్ని ఆక్రమించుకుంది. బ్రిటన్ యుద్ధం (జూలై–అక్టోబర్ 1940) కొనసాగి తరువాత ఆగిపోయింది, అందువలన USSR అణచివేయబడితే, UK శాంతి కొరకు నాజీ జర్మనీని వేడుకొంటుందనే నమ్మకంతో జర్మనీ తూర్పుపై దాడిచేసింది. 1941లో, జర్మనీ మరియు దాని కేంద్రదేశాలు USSR పై ఆపరేషన్ బార్బరోసతో (22 జూన్–5 డిసెంబర్ 1941)తో దాడిచేసారు. ప్రారంభంలో విజయం సాధించినా, ఎర్ర సైన్యం వారిని వెనక్కి నెట్టింది. స్టాలిన్ గ్రాడ్ యుద్ధం (17 జూలై 1942–2 ఫిబ్రవరి 1943) తరువాత, USSR ప్రతిఘటించింది, కేంద్ర సైన్యాలను రష్యా నుండి తరిమివేసి, పశ్చిమాన నాజీ జర్మనీ వైపు ముందుకువెళ్ళింది. 6 జూన్ 1944న, ఆంగ్ల–అమెరికన్ నార్మండీ దాడి మిత్ర రాజ్యాల సైన్యాలను ఫ్రాన్సు లో ఉంచింది, తూర్పుకు పయనిస్తూ మార్గమధ్యంలో ఎర్రసైన్యంతో పోరాడుతూ బెర్లిన్ యుద్ధంలో(16 ఏప్రిల్–2 మే 1945)థర్డ్ రీచ్ ను అణచివేశాయి.

ప్రముఖ సంస్కృతిలో నాజీయిజం

ప్రసిద్ధ అమెరికన్ సంస్కృతిలో, నాజీ , ఫ్యుహ్రార్ , ఫాసిస్ట్ , గేస్తాపో , మరియు హిట్లర్ అనే పదాలను అధికారం ప్రదర్శించే వారిని దూషించడానికి వాడతారు; అందువల్లనే అమెరికన్ శబ్దప్రయోగాలు గ్రామర్ నాజీ మరియు ఫెమినాజీ వచ్చాయి, (చూడుము గాడ్విన్ యొక్క లా అఫ్ నాజీ అనాలజీస్). అంతేకాక, 1941లో నాజీలు నిషేధించినప్పటికీ నల్లఅక్షరాల ముద్రలు ఫ్రాక్టార్ మరియు స్చ్వబచేర్ నాజీ ప్రచారంతో సంబంధం కలిగిఉన్నాయి.[90][91] చలనచిత్రాలలో, ఇండియానా జోన్స్ శ్రేణిలో నాజీ ప్రతినాయకులను చూడవచ్చు; వీడియో ఆటల వెబ్ సైట్ IGN నాజీలను అత్యధికంగా గుర్తుండే వీడియో ఆటల ప్రతినాయకులుగా పేర్కొంది.[92]

ఇవి కూడా చూడండి

సూచనలు

ఉపయుక్త గ్రంథసూచి

 • W.S. Allen (1965). The Nazi Seizure of Power: The Experience of a Single German Town 1922–1945. Penguin. ISBN 0-14-023968-5.
 • Peter Fritzsche (1990). Rehearsals for Fascism: Populism and Political Mobilization in Weimar Germany. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-505780-5.
 • నికోలస్ గుడ్రిక్-క్లార్క్ (1985). ది అక్కల్ట్ రూట్స్ అఫ్ నాజీయిజం: సీక్రెట్ ఆర్యన్ కల్ట్స్ అండ్ దెయిర్ ఇన్ఫ్లుఎన్స్ ఆన్ నాజీ ఐడియాలజీ: ది అరియోసోఫిస్ట్స్ అఫ్ ఆస్ట్రియా అండ్ జర్మనీ, 1890–1935 . వెల్లింగ్బొరో, ఇంగ్లాండ్: ది అక్వారియాన్ ప్రెస్. ISBN 0-85030-402-4. (అనేక ముద్రణలు. కొత్త పీఠికతో విస్తరించబడినది, 2004, I.B. టారిస్ & కో. ISBN 1-86064-973-4.)
 • 2002 బ్లాక్ సన్: ఆర్యన్ కల్ట్స్, ఎసోటెరిక్ నాజీయిజం అండ్ ది పోలిటిక్స్ అఫ్ ఐడెన్టిటీ . న్యూ యార్క్ విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయం. ISBN 0-8147-3124-4. (పేపర్ బాక్, 2003. ISBN 0-8147-3155-4.)
 • విక్టర్ క్లెంపరర్ (1947). LTI - లింగువా తెర్టి ఇంపేరి.
 • Ludwig von Mises (1985 [1944]). Omnipotent Government: The Rise of the Total State and Total War. Libertarian Press. ISBN 0-91-088415-3. Check date values in: |year= (help)
 • Robert O. Paxton (2005). The Anatomy of Fascism. London: Penguin Books Ltd. ISBN 0-14-101432-6.
 • డేవిడ్ రెడ్ల్స్ (2005). హిట్లర్స్ మిలెన్నియల్ రీచ్: అపోకలిప్టిక్ బిలీఫ్ అండ్ ది సెర్చ్ ఫర్ సాల్వేషన్ . న్యూ యార్క్: విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయం. ISBN 0-8147-7524-1.
 • వోల్ఫ్గ్యాంగ్ సూఎర్ “నేషనల్ సోషలిజం: టొటాలిటేరియనిజం ఆర్ ఫాసిజం?” ది అమెరికన్ హిస్టారికల్ రివ్యు , వాల్యూం 73, సంచిక #2, డిసెంబర్ 1967, 404–424 పేజీల నుండి
 • Alfred Sohn-Rethel (1978). Economy and Class Structure of German Fascism. London: CSE Bks. ISBN 0-906336-00-7.
 • రిచర్డ్ స్టీగ్మాన్-గాల్ (2003). ది హోలీ రీచ్: నాజి కాన్సేప్షన్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటి, 1919–1945 . కేంబ్రిడ్జ్: కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్శిటీ ప్రెస్.

గమనికలు

 1. నేషనల్ సోషలిజం ఎన్సైక్లోపెడియా బ్రిటానిక.
 2. నేషనల్ సోషలిజం మైక్రోసాఫ్ట్ ఎన్కార్ట ఆన్ లైన్ ఎన్సైక్లోపీడియా 2007. భద్రపరచబడింది 2009-10-31.
 3. వాల్టర్ జాన్ రేమోండ్. డిక్షనరీ అఫ్ పోలిటిక్స్ . 1992 ISBN 1-55618-008-X p. 327.
 4. నేషనల్ సోషలిజం ది కొలంబియా ఎన్సైక్లోపీడియా, సిక్స్త్ ఎడిషన్. 2001-07.
 5. ఫ్రిట్జ్స్చే, పీటర్. 1998 జర్మన్స్ ఇంటు నాజీస్ . కేంబ్రిడ్జ్, మాస్.: హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయ ప్రచురణాలయం.
 6. కేలే, మాక్స్ H. (1972 నాజీస్ అండ్ వర్కర్స్: నేషనల్ సోషలిస్ట్ అప్పీల్స్ టు జర్మన్ లేబర్, 1919–1933. చాపెల్ హిల్: ఉత్తర కెరొలిన విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయం.
 7. పాయనే, స్టాన్లీ G. 1995. ఎ హిస్టరీ అఫ్ ఫాసిజం, 1914–45. మాడిసన్, WI: విస్కాన్సిన్ విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయం.
 8. ఈట్వెల్, రోజేర్. 1996. “ఆన్ డిఫైనింగ్ ది ‘ఫాసిస్ట్ మినిమం,’ ది సెంట్రాలిటీ అఫ్ ఐడియాలజీ”, జర్నల్ అఫ్ పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్ 1(3):303–19; అండ్ ఈట్వెల్, రోజర్. 1997. ఫాసిజం: ఎ హిస్టరీ . న్యూ యార్క్: అలెన్ లేన్.
 9. ఫ్రిట్జ్సచే, పీటర్. 1998 జర్మన్స్ ఇంటు నాజీస్. కేంబ్రిడ్జ్ , మాస్.: హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయం; ఈట్వెల్, రోజర్, ఫాసిజం, ఎ హిస్టరీ , వైకింగ్/పెంగ్విన్, 1996, pp.xvii-xxiv, 21, 26–31, 114–140, 352. గ్రిఫ్ఫిన్, రోజర్. 2000. "రివల్యూషన్ ఫ్రమ్ ది రైట్: ఫాసిజం," చాప్టర్ ఇన్ డేవిడ్ పార్కర్ (ఎడ్.) రివల్యూషన్స్ అండ్ ది రివల్యూషనరీ ట్రెడిషన్ ఇన్ ది వెస్ట్ 1560-1991 , రూట్లెడ్జ్, లండన్.
 10. డావీస్, పీటర్; డెరెక్ లించ్ (2003). రూట్ లెడ్జ్ కంపానియన్ టు ఫాసిజం అండ్ ది ఫార్ రైట్ . రూట్ లెడ్జ్ , p.103. ISBN 0-415-21495-5.
 11. 11.0 11.1 హయేక్, ఫ్రెడరిక్ (1944). ది రోడ్ టు సెర్ఫ్డమ్ . రూట్ లెడ్జ్ . ISBN 0-415-25389-6.
 12. హోవర్, కాల్విన్ B. (మార్చి 2005 “ది పాత్స్ అఫ్ ఎకనామిక్ చేంజ్: కాంట్రాస్టింగ్ టెన్డెన్సీస్ ఇన్ ది మోడరన్ వరల్డ్”, ది అమెరికన్ ఎకనామిక్ రివ్యూ , వాల్యూం. 25, నెం. 1, సప్లిమెంట్, పేపర్స్ అండ్ ప్రొసీడింగ్స్ అఫ్ ది ఫార్టీ-సెవెంత్ యాన్యువల్ మీటింగ్ అఫ్ ది అమెరికన్ ఎకనామిక్ అసోసియేషన్, pp. 13–20.
 13. మోర్గాన్, ఫిలిప్ (2003). ఫాసిజం ఇన్ యూరప్, 1919–1945 . రూట్లెడ్జ్ , పేజ్. 168. ISBN 0-415-16942-9.
 14. ది నాజీ ఎకనామిక్ రికవరీ, 1932-1938 R. J. ఓవరి, ఎకనామిక్ హిస్టరీ సొసైటీ.
 15. 15.0 15.1 ఫ్రాన్సిస్ R. నికోషియా. బిజినెస్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ నాజీ జర్మనీ, బెర్గ్హన్ బుక్స్, పేజ్. 43.
 16. నాజీ పార్టీ యొక్క జర్మన్ పేరు ("నేషనల్-సోషలిస్ట్ జర్మన్ వర్కర్స్ పార్టీ")నేషనల్సోజియాలిస్టిసచే డెఉత్స్చె ఆర్బెఇతెర్పార్టి , ఉచ్చారణ German pronunciation: [natsjoˈnaːlzotsiaːˌlistiʃə ˈdɔytʃə ˈarbaitɐparˌtai] (అర్బీటార్ "శ్రామికుడు").
 17. సోజి (/zoːtsi/) అనే పదం జర్మన్ పదమైన సోజియాల్డెమొక్రాట్ (ఉచ్చారణ/జోత్స్జల్ డెమోక్రాట్/), అర్ధం సామ్యవాద ప్రజాస్వామి .
 18. 18.0 18.1 Franz H. Mautner (1944). "Nazi und Sozi". Modern Language Notes. 59 (2): 93–100. doi:10.2307/2910599.
 19. 19.0 19.1 ఇయాన్ కెర్షా, హిట్లర్: ఎ ప్రొఫైల్ ఇన్ పవర్ , ఫస్ట్ చాప్టర్ “ది పవర్ అఫ్ ది ఐడియా” (లండన్, 1991, రివిజన్. 2001).
 20. ఇయాన్ కెర్షా, 1991, చాప్టర్ I.
 21. ఏర్న్స్ట్ నోల్టే, డెర్ ఫస్చిస్ముస్ ఇన్ సేయ్నేర్ ఎపోచె (ఫాసిజం ఇన్ ఇట్స్ ఏపొహ్ ), మ్యూన్చెన్ 1963, ISBN 3-492-02448-3.
 22. లక్వేఎర్, 1996 పేజ్. 223; ఈట్వెల్, 1996, పేజ్. 39; గ్రిఫిన్, 1991, 2000, పేజ్. 185-201; వెబర్, [1964] 1982, పేజ్. 8; పాయ్నే (1995), ఫ్రిత్జ్స్చే (1990), లాక్లూ (1977), అండ్ రీచ్ (1970).
 23. ఎంజో కల్లోట్టి, రేస్ లా ఇన్ ఇటలీ, ఇన్: క్రిస్తోఫ్ డిప్పర్ ఎట్ అల్., ఫస్చిస్మస్ ఉంద్ ఫస్చిస్మెన్ ఇమ్ వేర్గ్లీచ్, విఎరో 1998. ISBN 3-89498-045-1.
 24. cf. రోజర్ గ్రిఫిన్, ది బ్లాక్వెల్ డిక్షనరీ అఫ్ సోషల్ థాట్ , “ఇంటర్నేషనల్ ఫాసిజం”, 35f., అండ్ అంతోనీ పాక్స్టన్, అనాటమీ అఫ్ ఫాసిజం , లండన్ 2004, పేజి. 218, అండ్ స్టాన్లీ పాయనే, ఎ హిస్టరీ అఫ్ ఫాసిజం 1914–1945, విస్కాన్సిన్ విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయం 1995, పేజ్. 14.
 25. కాల్డ్ “ట్రాన్స్నేషనల్” మిచెల్ మాన్, సూచనలు చూడుము.
 26. బీలే, ఫ్రాంక్; ఎట్ అల్. (1999). ఎలిమెంట్స్ అఫ్ పొలిటికల్ సైన్సు . ఎడింబరో విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయం, పేజ్. 202.
 27. 27.0 27.1 ఫ్రాంక్ బీలే& అదర్స్. ఎలిమెంట్స్ అఫ్ పొలిటికల్ సైన్సు (ఎడిన్బరో విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయం, 1999), 202.
 28. William Kessler (Dec., 1938), "The German Corporation Law of 1937", The American Economic Review, Vol. 28, No. 4: 653–662 |volume= has extra text (help); Check date values in: |date= (help)
 29. Lee, Stephen J. (1996), Weimar and Nazi Germany, Harcourt Heinemann, p. 28.
 30. హెన్రీ ఎ. టర్నర్, జర్మన్ బిగ్ బిజినెస్ అండ్ ది రైజ్ అఫ్ హిట్లర్ , ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయం, 1985. పేజ్. 62.
 31. టర్నర్, హెన్రీ ఎ. (1985) జర్మన్ బిగ్ బిజినెస్ అండ్ ది రైజ్ అఫ్ హిట్లర్ , ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయం, పేజ్. 77. ISBN 0-19-503492-9.
 32. మే 1, 1927 నాటి హిట్లర్ యొక్క ప్రసంగం. చూపించబడింది: Toland, John (1976). Adolf Hitler. Doubleday. p. 306.
 33. హెన్రీ A. టర్నర్, జర్మన్ బిగ్ బిజినెస్ అండ్ ది రైజ్ అఫ్ హిట్లర్ , ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయం, 1985. పేజ్. 77.
 34. కార్స్టేన్, ఫ్రాన్సిస్ లుడ్విగ్ (1982).ది రైజ్ అఫ్ ఫాసిజం , 2న్డ్ ఎడ్. కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయం, పేజ్.137. కోటింగ్: హిట్లర్, ఎ., సండే ఎక్స్‌ప్రెస్ , సెప్టెంబర్ 28, 1930.
 35. కాలిక్, ఎదౌర్డ్ (1968). Ohne Maske (Without a Mask ), Frankfurter Societäts-Druckerei, pp. 11, 32–33. R.H. బర్రి చే అనువదించబడింది అన్ మాస్క్డ్: 1931లో హిట్లర్ తో రెండు వ్యక్తిగత ముఖాముఖిలు , లండన్: చాటో & విన్డాస్, 1971. ISBN 0-7011-1642-0. 1931లో Leipziger Neueste Nachrichten సంపాదకుడు రిచర్డ్ బ్రీటింగ్ తో హిట్లర్ యొక్క వ్యక్తిగత ముఖాముఖి. చూపబడింది: Bel, Germà (2006). అగైన్స్ట్ ది మెయిన్ స్ట్రీం: నాజీ ప్రైవేటైజేషన్ ఇన్ 1930s జర్మనీ, రిసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అఫ్ అప్లైడ్ ఎకనామిక్స్ 2006 వర్కింగ్ పేపర్స్ 2006/7, పేజ్. 14. రిచర్డ్ పైప్స్, ప్రాపర్టీ అండ్ ఫ్రీడం , 1998, పేజ్.416 లో కూడా చూపబడింది; రిచర్డ్ అలెన్ ఎప్స్టీన్, ప్రిన్సిపుల్స్ ఫర్ ఎ ఫ్రీ సొసైటీ , డి కాపో ప్రెస్, పేజ్. 168 నందు చూపబడింది. ISBN 0-7382-0829-9.
 36. 36.0 36.1 గోబెల్స్, జోసెఫ్; మ్జోల్నిర్ (1932). Die verfluchten Hakenkreuzler. Etwas zum Nachdenken . Munich: Franz Eher Nachfolger. English translation: Those Damned Nazis .
 37. Turner, Henry Ashby (1985). German Big Business and the Rise of Hitler. Oxford University Press. p. 114. ISBN 0195034929.
 38. Burleigh, Michael. 2000. The Third Reich: A New History. New York, USA: Hill and Wang. pp. 76-77.
 39. 39.0 39.1 39.2 39.3 బుర్లెహ్, 2000. పేజ్. 77.
 40. అల్ఫ్రెడ్ రోసేన్బర్గ్: డెర్ మైథాస్ డెస్ 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit, 1-34. Aufl., München 1934
 41. బాల్, టెరెన్స్ అండ్ బెల్లామి, రిచర్డ్ (2003). ది కేంబ్రిడ్జ్ హిస్టరీ అఫ్ ట్వంటిఎత్-సెంచరీ పొలిటికల్ థాట్ , కేంబ్రిడ్జ్:కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయం. ISBN 0-521-56354-2
 42. “BBC - హిస్టరీ - హిట్లర్ అండ్ 'లెబెంస్రం' ఇన్ ది ఈస్ట్” (హిస్టరీ), www.bbc.co.uk, 2004, webpage: లేబెస్రం.
 43. Hitler, Adolf (1961). Hitler's Secret Book. New York: Grove Press. pp. 8–9, 17–18. ISBN 0394620038. OCLC 9830111. Sparta must be regarded as the first Völkisch State. The exposure of the sick, weak, deformed children, in short, their destruction, was more decent and in truth a thousand times more humane than the wretched insanity of our day which preserves the most pathological subject.
 44. Mike Hawkins (1997). Social Darwinism in European and American Thought, 1860–1945: nature as model and nature as threat. Cambridge University Press. p. 276. ISBN 052157434X. OCLC 34705047.
 45. Bennetto, Jason (1997-11-01). "Holocaust: Gay activists press for German apology". The Independent. Retrieved 2008-12-26.
 46. ప్లాంట్, 1986, పేజ్. 99.
 47. డేవిడ్ సన్ , యూజీన్. ది ట్రయల్ అఫ్ ది జర్మన్స్ ఒరిజినల్లీ పబ్లిష్డ్: న్యూ యార్క్ : మాక్ మిలన్, 1966. మిస్సౌరీ విశ్వవిద్యాలయ ముద్రణాలయంచే, 1997 లో పునర్ముద్రించబడింది. పేజ్.527. <గూగుల్ బుక్స్.కామ్>
 48. "నూరెంబర్గ్ ట్రైల్ ప్రొసీడింగ్స్ వాల్యూం. 7" (ఫిబ్ 8, 1946) ది ఆవాలన్ ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ లా, హిస్టరీ అండ్ డిప్లోమసీ పొందబడింది: 2008-10-25. <http://avalon.law.yale.edu/imt/02-08-46.asp>
 49. పియోత్రోవ్స్కి, తదేవుస్జ్. పోలండ్స్ హోలోకాస్ట్: ఎత్నిక్ స్ట్రైఫ్, కొలాబరేషన్ విత్ ఆక్యుపైయింగ్ ఫోర్సెస్ అండ్ జేనోసైడ్ ఇన్ ది సెకండ్ రిపబ్లిక్, 1918-1947 మక్ ఫర్లాండ్, 1998. NC. p. 28. <గూగుల్ బుక్స్.కామ్>
 50. బెర్గెన్, డోరిస్ L. వార్ అండ్ జేనోసైడ్: ఎ కన్సైజ్ హిస్టరీ అఫ్ ది హోలోకాస్ట్ పేజ్. 105. పబ్లిష్డ్ బై రౌమన్ & లిటిల్ ఫీల్డ్, 2003 <గూగుల్ బుక్స్.కామ్>
 51. "ది ట్రైల్ అఫ్ జర్మన్ మేజర్ వార్ క్రిమినల్స్, సిట్టింగ్ ఎట్ నురెంబర్గ్, జర్మనీ" (జనవరి 8, 1946) ది నిజ్కోర్ ప్రాజెక్ట్ <http://www.nizkor.org/hweb/imt/tgmwc/tgmwc-04/tgmwc-04-29-02.shtml>: ఉదాహరణకు, "మొత్తం 'క్రీస్' (జిల్లాలు) ఆ విధంగా మతాధికారులు లేకుండా అయిపోయాయి. పోజ్నన్ నగరం ఒక్క దానిలోనే 200,000 కేథోలిక్ ల ఆధ్యాత్మిక చింతనకు నలుగురు పూజారులు మిగిలారు."
 52. హోలీ వార్ "టైం" మే 31, 1937 <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,847866,00.html>>: '[హిట్లర్], జర్మన్ కేథోలిక్ ఆరామాలు అనైతిక కేంద్రాలుగా ఉన్నాయని ఉన్నాయని నిరూపించడానికి చాలాకాలం నుండి "సాక్ష్యాలు" సేకరించారు. చివరిగా, ఆర్యుల భూమిపైనుండి కేథోలిజం అణచివేసే విజయవంతమైన ప్రయత్నంలో ఆయన అన్ని అనైతిక విచారణలను ఒకే సమయంలో న్యాయస్థానాలలో ప్రవేశపెట్టారు. మూకుమ్మడి నేరారోపణలు కేథోలిక్ చర్చి యొక్క ప్రతిష్ఠను దిగజారుస్తాయని ఆయన నమ్మారు, రీచ్ యొక్క 'దాదాపు 2,000,000 మంది కేథోలిక్ బాలలను ఏ విధమైన చిక్కు లేకుండా బ్రౌన్ షర్ట్స్ లోకి మార్చవచ్చని అనుకున్నారు.'
 53. ట్రైల్ అఫ్ జర్మన్ మేజర్ వార్ క్రిమినల్స్ (వాల్యూం 3) డిసెంబర్. 17, 1945. ది నిజ్కోర్ ప్రాజెక్ట్ <http://www.nizkor.org/hweb/imt/tgmwc/tgmwc-03/tgmwc-03-21-16.html>"చర్చికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం, నిజానికి మరింత కఠినంగా మారింది, కేథోలిక్ సంస్థలు రద్దుచేయబడ్డాయి; ...చర్చపై తెలివైన మరియు బాగా ఏర్పాటు చేయబడ్డ ప్రచారం, పద్ధతి ప్రకారం అపకీర్తి పయు చేయడానికి, మతాచార్యులు. . . 1942 వేసవికాలంలో, 480 మంది జర్మన్-మాట్లాడే మతాధికారులు కలుసుకున్నారు; వీరిలో, 45 మంది ప్రొటెస్టన్ట్ లు, మిగిలిన వారందరూ కేథోలిక్ మతాచార్యులు. నిరంతరం అనేకమంది శిక్షణ పొందుటకు వచ్చిచేరుతున్నప్పటికే, ప్రత్యేకించి బవేరియ, రెననియా మరియు పశ్చిమ ఫలియా నుండి, ఉన్నత నైతిక స్థాయిల ఫలితంగా వారి సంఖ్య 350ని మించలేదు. ఆక్రమిత ప్రాంతాలైన హాలండ్, బెల్జియం, ఫ్రాన్సు (వీటిలో బిషప్ అఫ్ క్లేర్మోంట్ కూడా ఉంది), లక్జెంబర్గ్, స్లోవేనియా, ఇటలీ వంటి వాటిపై మనం మౌనంగా ఉండరాదు. వారి విశ్వాసం మరియు వృత్తుల వలన అనేక మంది మతాచార్యులు మరియు సాధారణమానవులు వర్ణించనలవికాని బాధలను సహించారు".
 54. ది ట్రైల్ అఫ్ జర్మన్ మేజర్ వార్ క్రిమినల్స్ (వాల్యూం 1) నవంబర్. 21, 1945 ది నిజ్కోర్ ప్రాజెక్ట్ <http://www.nizkor.org/hweb/imt/tgmwc/tgmwc-01/tgmwc-01-02-04.html> >: "రోమన్ కేథోలిక్ చర్చికి వ్యతిరేకంగా అత్యంత తీవ్రమైన ఉరవడి నిర్దేశించబడింది. రోమ్ లో, జూలై, 1933 తరువాత హోలీ సీతో ఒక కాన్కర్డాట్ సంతకం చేసిన తరువాత, నాజీ పార్టీ దానికి ఎప్పుడూ కట్టుబడి ఉండలేదు, కేథోలిక్ చర్చి యొక్క దాని మతాచార్యులు మరియు సభ్యుల దీర్ఘ స్థిర ప్రక్షాళన కొనసాగింది ...మతాచార్యులు మరియు బిషప్ లు ఆరోపించాబడ్డారు, వారిని హింసించడానికి అల్లర్లు ప్రోత్సహించారు, అనేక మంది కాన్సంట్రేషన్ శిబిరాలకు పంపబడ్డారు."
 55. నిజ్కోర్నాజి కాన్స్పిరసీ & అగ్రెషన్ వాల్యూం II, క్రిమినాలిటీ అఫ్ గ్రూప్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్, The Geheime Staatspolizei (Gestapo) & Sicherheitsdienst ది నిజ్కోర్ ప్రాజెక్ట్ <http://www.nizkor.org/hweb/imt/nca/nca-02/nca-02-15-criminality-06-07.html>: '(2) ది GESTAPO మరియు SD చర్చి లను ప్రక్షాళన చేసే ప్రాధమిక సంస్థలు. యూదుల ప్రక్షాళన వలె చర్చిలకి వ్యతిరేకంగా పోరాటాన్ని కూడా GESTAPO మరియు SD ఎప్పుడూ బహిరంగపరచలేదు. ఈ పోరాటం చర్చిలను బలహీనపరచడానికి మరియు యుద్ధం తరువాత పశ్చాత్తాప చర్చిలను నాశనం చేయడానికి పునాదులు వేయడానికి రూపొందించబడింది. (1815-PS) [. . . .] ఈ సమావేశంలో ఉపన్యాసాలపై సూచనలు GESTAPO చర్చిని స్థిర నిశ్చయంతో మరియు "నిజమైన ఉన్మత్తతో దాడి చేయదగిన శత్రువుగా సూచించాయి...
 56. 56.0 56.1 స్టీగ్మాన్-గాల్ 2003.
 57. జాన్సన్, ఎరిక్ ఎ. నాజీ టెర్రర్: ది గెస్టపో, జ్యూస్, అండ్ ఆర్డినరీ జర్మన్స్ బేసిక్ బుక్స్, 2000. NY పేజ్. 234-235 <గూగుల్ బుక్స్.కామ్>
 58. గుడ్ రిక్-క్లార్క్ 1985: 149 అండ్ 2003: 114.
 59. పర్ ది డైరీ అఫ్ జోహాన్నెస్ హెరింగ్; గుడ్ రిక్-క్లార్క్ (2002), బ్లాక్ సన్ , పేజ్. 116-17.
 60. గుడ్ రిక్-Clark (2002), పేజ్. 114, 117.
 61. గుడ్ రిక్-క్లార్క్ 2002: 117.
 62. గుడ్ రిక్-క్లార్క్ (1985), పేజ్. 150–51.
 63. మార్టిన్ లూధర్ యొక్క 1543 గ్రంథం కొరకు ఉపకారవేతనం, ఆన్ ది జ్యూస్ అండ్ దెయిర్ లైస్, జర్మనీ యొక్క వైఖరిపై ప్రభావం చూపడం:
  • వాల్మాన్, జోహాన్నెస్. “పునరుద్ధరణ నుండి 19 వ శతాబ్దం చివరి వరకు యూదులపై లూధర్ యొక్క రచనల స్వీకారం”, లూథరన్ క్వార్టర్లీ , n.s. 1 (స్ప్రింగ్ 1987) 1:72–97. వాల్మాన్ ఈ విధంగా వ్రాసారు: “పునరుద్ధరణ తరువాత శతాబ్దాలలో యూదు-వ్యతిరేక భావాలపై లూధర్ యొక్క అభిప్రాయాలు గొప్ప మరియు స్థిర ప్రభావాన్ని కలిగించాయని చెప్పబడుతుంది, ప్రొటెస్టన్ట్ యూదు-వ్యతిరేకత మరియు ఆధునిక జాతివాద సెమిటిజం-వ్యతిరేకతల మధ్య కొనసాగింపు ఉంది, ఇది సాహిత్యం ద్వారా ఇప్పుడు విస్తృతంగా వ్యాపించింది;రెండవ ప్రపంచయుద్ధం నుండి ఇది వ్యాప్తిలో ఉన్న అభిప్రాయంగా అర్ధంచేసుకోవచ్చు."
  • మైఖేల్, రాబర్ట్. హోలీ హేట్రెడ్: క్రిస్టియానిటీ, యాంటిసెమిటిజం, అండ్ ది హోలోకాస్ట్ . న్యూ యార్క్: పాల్ గ్రేవ్ మాక్మిలన్, 2006; చూడుము అధ్యాయం 4 “ది జర్మనీస్ ఫ్రమ్ లూధర్ టు హిట్లర్,” పేజీలు. 105–151.
  • హిల్లర్బ్రాండ్, హన్స్ J. “మార్టిన్ లూధర్,” ఎన్సైక్లోపీడియా బ్రిటానికా , 2007. హిల్లర్బ్రాండ్ ఈ విధంగా రచించారు: “[H]యూదులకు వ్యతిరేకంగా ఆయన పరుషమైన అభిప్రాయాలు, ప్రత్యేకించి ఆయన జీవిత చరమాంకంలో చేసినవి, లూధర్ భావగర్భితంగా జర్మన్ సెమిటిజం-వ్యతిరేకత అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించారా అనే ప్రశ్నను రేకెత్తించాయి. అనేకమంది పండితులు ఈ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, ఈ దృష్టికోణం లూధర్ పై ఎక్కువ దృష్టి నిలిపి జర్మన్ చరిత్ర యొక్క గొప్ప ప్రత్యేకతలను గురించి తగినంత తెలియచేయదు.”
 64. ఎల్లిస్, మార్క్ H. హిట్లర్ అండ్ ది హోలోకాస్ట్, క్రిస్టియన్ యాంటి-సెమిటిజం”, బేలర్ యూనివర్సిటీ సెంటర్ ఫర్ అమెరికన్ అండ్ జ్యూయిష్ స్టడీస్, స్ప్రింగ్ 2004, స్లైడ్ 14. ఇవికూడా చూడుము నురెంబర్గ్ ట్రైల్ ప్రొసీడింగ్స్, వాల్యూం. 12, పేజ్. 318, అవలాన్ ప్రాజెక్ట్, యేల్ లా స్కూల్, ఏప్రిల్ 19, 1946.
 65. బెరండ్ నేల్లెస్సేన్, “Die schweigende Kirche: Katholiken und Judenverfolgung,” in Büttner (ed), Die Deutchschen und die Jugendverfolg im Dritten Reich, పేజ్. 265, సైటెడ్ ఇన్ డేనిఎల్ గొల్ధగెన్, హిట్లర్స్ విల్లింగ్ ఎక్సిక్యూషనర్స్ (వింటేజ్, 1997)
 66. వాల్మన్, జోహాన్నెస్. “పునరుద్ధరణ నుండి 19 వ శతాబ్దం చివరి వరకు యూదులపై లూధర్ యొక్క రచనల స్వీకారం”, లూధరన్ క్వార్టర్లీ , n.s. 1, స్ప్రింగ్ 1987, 1:72-97
 67. దియర్మిడ్ మాక్ కుల్లోచ్, రిఫార్మేషన్: యూరప్స్ హౌస్ డివైడెడ్, 1490–1700 . న్యూ యార్క్: పెంగ్విన్ బుక్స్ Ltd, 2004, పేజ్. 666–667.
 68. ఇవాన్స్, ది థర్డ్ రీచ్ ఇన్ పవర్, 1933–1939, పెంగ్విన్ ప్రెస్, 2005, పేజ్. 409)
 69. 69.0 69.1 Peter Temin (November 1991), Economic History Review, New Series, 44, No.4: 573–593 Missing or empty |title= (help)
 70. గుయిల్లేబుద్, క్లాడ్ W. 1939. ది ఎకనామిక్ రికవరీ అఫ్ జర్మనీ 1933-1938. లండన్: మాక్ మిల్లన్ అండ్ కో. లిమిటెడ్.
 71. బర్కై, అవరహం 1990. నాజీ ఎకనామిక్స్. ఐడియాలజీ, థియరీ అండ్ పాలసీ. ఆక్స్ఫర్డ్ బెర్గ్ పబ్లిషర్.
 72. హఎస్, పీటర్. 1987 ఇండస్ట్రీ అండ్ ఐడియాలజీ IG ఫర్బెన్ ఇన్ ది నాజీ ఎరా. కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్శిటీ ప్రెస్, 1972.
 73. Hitler, A. (2000). "March 24, 1942". Hitler’s Table Talk, 1941–1944: His Private Conversations. Enigma Books. pp. 162–163. ISBN 1929631057. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 74. Christoph Buchheim (27Jun2006), "The Role of Private Property in the Nazi Economy: The Case of Industry", The Journal of Economic History: 390–416 Check date values in: |date= (help)
 75. Philip C. Newman (August 1948), "Key German Cartels under the Nazi Regime", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 62, No. 4: 576–595 |volume= has extra text (help)
 76. Arthur Scheweitzer (Nov., 1946), "Profits Under Nazi Planning", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 61, No. 1: 5 |volume= has extra text (help); Check date values in: |date= (help)
 77. Hannah Arendt, Elemente der Ursprünge totalitärer Herrschaft = ది ఆరిజిన్స్ అఫ్ టొటాలిటేరియనిజం, న్యూ యార్క్ 1952, బెర్న్ 1955.
 78. మైఖేల్ మన్, ఫాసిస్ట్స్, CUP 2004, పేజ్. 13.
 79. కార్రోల్ క్విగ్లె, ట్రాజెడీ అండ్ హోప్, 1966, పేజ్. 619.
 80. Powell, Phillip Wayne (1985). Tree of Hate. Vallecito, Calif.: Ross House Books. p. 48. ISBN 0465087507.
 81. Fodor, M.W. (1936-02-05). "The Spread of Hitlerism". The Nation. New Deal Network. p. 156. Retrieved 2008-04-05.
 82. “Lexicon: Dolchstosslegende” (definition), www.icons-multimedia.com, 2005, webpage: DolchSL.
 83. “ఫ్లోరిడా హోలోకాస్ట్ మ్యూజియం-యాంటి సెమిటిజం-పోస్ట్ వరల్డ్ వార్ 1” (హిస్టరీ), www.flholocaustmuseum.org, 2003, webpage: Post-WWI Antisemitism.
 84. “THHP షార్ట్ ఎస్సే: హూ వాజ్ ది ఫైనల్ సొల్యూషన్” Holocaust-History.org, July 2004, webpage: HoloHist-Final: నోట్స్ దట్ హెర్మన్ గోఎరింగ్ యూస్డ్ ది టర్మ్ ఇన్ హిస్ ఆర్డర్ అఫ్ July 31, 1941 టు రీన్హార్డ్ హేయ్ద్రిచ్ అఫ్ రీచ్ మెయిన్ సెక్యూరిటీ.
 85. 85.0 85.1 85.2 85.3 85.4 “ఫిబ్రవరి 24, 1920: నాజీ పార్టీ ఎస్టాబ్లిష్డ్” (హిస్టరీ), యాద్ వాషెం, ది హోలోకాస్ట్ మర్టిర్స్ అండ్ హీరోస్ రెమెంబ్రన్స్ అధారిటీ, 2004, వెబ్ పేజ్: YV-Party.
 86. “నాజీ పార్టీ” (ఓవర్ వ్యూ), ఎన్సైక్లోపీడియా బ్రిటానికా , 2006, బ్రిటానికా.కామ్ వెబ్ పేజ్: బ్రిటానికా-నాజీపార్టీ.
 87. “ఆస్ట్రేలియన్ మెమోరీస్ అఫ్ ది హోలోకాస్ట్” (హిస్టరీ), గ్లోసరి, డెఫినిషన్ అఫ్ నాజీ (పార్టీ), N.S.W. బోర్డ్ అఫ్ జ్యూయిష్ ఎడ్యుకేషన్, న్యూ సౌత్ వేల్స్, ఆస్ట్రేలియా,HolocaustComAu-గ్లోసరి
 88. “హిట్లర్ యూత్” (హిస్టరీ), ది హిస్టరీ ప్లేస్, 1999, HPlace-హిట్లర్ యూత్
 89. 89.0 89.1 Kriegsverbrechen der alliierten Siegermächte (“వార్ క్రైమ్స్ అఫ్ అల్లైడ్ పవర్స్”), పిట్ పీటర్సన్ ISBN 3-8334-5045-2, 2006, పేజ్ 151, గూగుల్ బుక్స్-పీటర్సన్
 90. నాజీ అండ్ ఫ్రాక్తుర్.
 91. "Schwabach SPD". Spd-schwabach.de. Retrieved 2009-02-27.
 92. "IGN: Top 10 Tuesday: Most Memorable Villains". Cube.ign.com. 2006-03-07. Retrieved 2009-02-27.

వెలుపలి వలయాలు