"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

నిరోధాల సమాంతరసంధానం

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

నిరోధాల యొక్క మొదటి టెర్మినల్ లు ఒకవైపుకు రెండవ టెర్మినల్ నలు రెండవ వైపుకి కలిపినట్లయితే ఆ సంధానాన్ని సమాంతర సంధానం అంటారు.సమాంతర సంధానంలో ఫలిత నిరోధం యొక్క వ్యుత్క్రమం విడి విడి నిరోధాల వ్యుత్క్రమాల మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుంది.

నిరోధాల సమాంతర సంధానం చేయు విధము

ఫలిత నిరోధం= :

సమాంతర సంధానంలో ఫలిత నిరోధం

నిరోధాలను సమాంతర సంధానం చేయునపుడు ఆ సంధానం చివరి టెర్మినల్ లను ఒక విద్యుత్ వలయానికి కలిపినపుడు నిరోధాల చివరల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం స్థిరంగా ఉంటుంది. కాని మూడు నిరోధాల గుండా విద్యుత్ ప్రవాహం విభజించబడుతుంది. అనగావలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం, నిరోధం గుండా విద్యుత్ ప్రవాహం, నిరోధం గుండా విద్యుత్ ప్రవాహం, నిరోధం గుండా విద్యుత్ ప్రవాహంగా విభజించబడుతుంది. అనగా

అవుతుంది.
ఓం నియమం ప్రకారంఅవుతుంది
అందువలన

యివి కూడా చూడండి