నోముల

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

నోముల పేరుతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యాసాల జాబితా:


నోముల తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.

  1. నోముల నర్సింహయ్య నల్లగొండ జిల్లా మాజీ శాసన సభ్యుడు