"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

పంచగౌడ బ్రాహ్మణులు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

పంచగౌడ, పంచద్రావిడ అని రెండు ప్రధాన బ్రాహ్మణుల శాఖలు, Kalhaṇa / కల్హణ: యొక్క రాజతరంగిణి నుండి ఈ క్రింద శ్లోకము ప్రకారం ఉన్నాయి.

 • कर्णाटकाश्च तैलंगा द्राविडा महाराष्ट्रकाः,
 • गुर्जराश्चेति पञ्चैव द्राविडा विन्ध्यदक्षिणे ||
 • सारस्वताः कान्यकुब्जा गौडा उत्कलमैथिलाः,
 • पञ्चगौडा इति ख्याता विन्ध्स्योत्तरवासिनः ||

అర్థం: కన్నడిగులు, తెలింగాలు, ద్రావిడులు, మహారాష్ట్రులు, గుజరాతీలు అయిన ఈ ఐదు రకముల వారు (ఎవరయితే) దక్షిణ వింధ్య (పర్వతముల) దగ్గర నివసించే (వారిని) అయిదు ద్రవిడులు అనగా పంచద్రవిడులు (బ్రాహ్మణులు).

(అయితే-) సరస్వత బ్రాహ్మణులు, కన్యాకుబ్జ బ్రాహ్మణులు, గౌడ బ్రాహ్మణులు , ఉత్కళ బ్రాహ్మణులు, మైథిలీ బ్రాహ్మణులు వింధ్య (పర్వతాలు) ఉత్తర ప్రాంతమున నివసించే "ఐదు గౌడ" (బ్రాహ్మణులు) లని అంటారు.

ఉత్తర భారతదేశంలో ఇప్పటికీ అన్నిబ్రాహ్మణ శాఖలు యందు పంచగౌడ బ్రాహ్మణులు ప్రధాన భాగంగా ఉన్నాయి.

బ్రాహ్మణ సమాజం

బ్రాహ్మణ సమాజం భేదం సంస్కృత టెక్స్ట్ అయిన బ్రాహ్మణోత్పత్తి-మార్తాండ యందు ప్రస్తావించబడి ఉంది [1]

सृष्टियारम्भे ब्राह्मणस्य जातिरेका प्रकीर्तिता ।
एवम् पूर्व जातिरेका देशभेदादद्विधाऽभवत् ॥
गौड़द्रविड़ भेदेन तयोर्भेदाददश स्मृताः ...

గమనికలు

 • cf. Kalhana's Rajatarangini in reference for English version.
 • cf. Brāhmaṇంtpatti-mārtaṇḍa, p. 2, ŝloka 8
 • cf. A History of Brahmin Clans, p. 40-42
 • cf. Harikṛṣṇa Śāstri, chapter-1, sloka 8
 • cf. A History of Brahmin Clans, Introduction
 • cf. A History of Brahmin Clans, p. 279

సూచనలు

 • Kalhana's Rajatarangini: A Chronicle of the Kings of Kashmir; 3 Volumes > M.A.Stein (translator, (Introduction by Mohammad Ishaq Khan, published by Saujanya Books at Srinagar,2007, (First Edition pub. in 1900, ISBN 81-8339-043-9 / 8183390439.
 • A History of Brahmin Clans (Brāhmaṇa Vaṃshõ kā Itihāsa) in Hindi, by Dorilāl Śarmā, published by Rāśtriya Brāhamana Mahāsabhā, Vimal Building, Jamirābād, Mitranagar, Masūdābād, Aligarh-1, 2nd ed-1998. (This Hindi book contains the most exhaustive list of Brahmana gotras and pravaras together their real and mythological histories).

ఇవి కూడా చూడండి

 • cf. Harikṛṣṇa Śāstri, chapter-1, sloka 8