పండ్ల జాబితా

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

పండ్లు జాబితా

ప్రూట్ షాపు
 1. మామిడి
 2. అరటి
 3. ద్రాక్ష
 4. కమలా
 5. నిమ్మ
 6. నారింజ
 7. బత్తాయి
 8. దబ్బ
 9. కొబ్బరి
 10. దానిమ్మ
 11. అనాస
 12. అత్తి
 13. రామాఫలం
 14. సీతాఫలం
 15. సపోటా
 16. పుచ్చ
 17. బొప్పాయి
 18. జామి
 19. తాటి
 20. ఈత
 21. ఖర్జూరం
 22. లిచ్చీ
 23. ఆపిల్
 24. రేగు
 25. వెలగ
 26. నేరేడు
 27. కరుబూజా
 28. పనస
 29. దోస

మూలాలు

వెలుపలి లంకెలు