పురము

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

పురము [ puramu ] puramu అనే నామవాచకానికి నిఘంటువు ప్రకారం A city, or town. పట్టణం. A house, ఇల్లు. A storey, మేడ అని అర్ధాలున్నాయి.[1]

ఊర్లు

మూలాలు