"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Related changes

Jump to navigation Jump to search

Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter వర్గం:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 14:19, 7 May 2021
   
Page name:
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

4 May 2021

     19:04  జిమ్మీ కార్టర్‎‎ 3 changes history -99 [Nomula Prabhakar Goud‎ (3×)]
 m   
19:04 (cur | prev) -5 Nomula Prabhakar Goud talk contribs
     
18:59 (cur | prev) +73 Nomula Prabhakar Goud talk contribs
 m   
18:53 (cur | prev) -167 Nomula Prabhakar Goud talk contribs