"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Related changes

Jump to navigation Jump to search

Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter వర్గం:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 18:03, 3 March 2021
   
Page name:
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

3 March 2021

     16:14  Article Catalogue diffhist 0 Madamchetty Saikumar talk contribs →‎Arts_Modern visual arts Tag: Visual edit

2 March 2021

     21:44  Article Catalogue‎‎ 4 changes history +486 [Y.Gopi‎ (2×); Nomula Prabhakar Goud‎ (2×)]
 m   
21:44 (cur | prev) +120 Nomula Prabhakar Goud talk contribs రచయితల పేర్లు Tag: Visual edit
 m   
14:29 (cur | prev) +401 Nomula Prabhakar Goud talk contribs రచయితల పేర్లు అన్ని చేర్చాను Tag: Visual edit
     
12:07 (cur | prev) -12 Y.Gopi talk contribs →‎Arts_Modern visual arts: నా పేరు రాశాను Tag: Visual edit
 m   
12:01 (cur | prev) -23 Y.Gopi talk contribs →‎Arts_Modern visual arts: ఆంగ్లంలో ఉన్న వ్యాసమును తెలుగులో కి వ్రాసే ముందు పక్క పెట్టెలో నా పేరు రాశాను Tag: Visual edit

1 March 2021

     18:52  Article Catalogue‎‎ 4 changes history -19,060 [Rajyalakshmiindicwiki.in‎; Jahangeer‎ (3×)]
 m   
18:52 (cur | prev) -19,124 Rajyalakshmiindicwiki.in talk contribs Tag: Visual edit
     
12:15 (cur | prev) +21 Jahangeer talk contribs →‎Arts_Literature Tag: Visual edit
     
12:10 (cur | prev) +21 Jahangeer talk contribs →‎Arts_Literature Tag: Visual edit
     
12:07 (cur | prev) +22 Jahangeer talk contribs →‎Arts_Literature Tag: Visual edit

28 February 2021

     13:52  Article Catalogue‎‎ 7 changes history +218 [మ్యాడం అభిలాష్‎; Thirumalgoud‎ (2×); Jahangeer‎ (4×)]
     
13:52 (cur | prev) +47 Thirumalgoud talk contribs →‎Arts_Architecture Tag: Visual edit
     
11:53 (cur | prev) +21 Jahangeer talk contribs →‎Arts_Visual arts Tag: Visual edit
     
11:51 (cur | prev) +21 Jahangeer talk contribs →‎Arts_Modern visual arts Tag: Visual edit
     
11:49 (cur | prev) +21 Jahangeer talk contribs →‎Arts_Modern visual arts Tag: Visual edit
     
11:46 (cur | prev) +22 Jahangeer talk contribs →‎Arts_Modern visual arts Tag: Visual edit
 m   
09:09 (cur | prev) +40 మ్యాడం అభిలాష్ talk contribs →‎Arts_Literature Tag: Visual edit
     
04:02 (cur | prev) +46 Thirumalgoud talk contribs Tags: Visual edit Mobile web edit Mobile edit

27 February 2021

     22:34  Article Catalogue‎‎ 10 changes history +795 [Prasharma681‎; మ్యాడం అభిలాష్‎; Rajyalakshmiindicwiki.in‎ (2×); Nomula Prabhakar Goud‎ (3×); Jahangeer‎ (3×)]
     
22:34 (cur | prev) +22 Jahangeer talk contribs →‎Arts_Music Tag: Visual edit
     
22:32 (cur | prev) +1 Jahangeer talk contribs →‎Arts_Music
 m   
20:29 (cur | prev) +36 Rajyalakshmiindicwiki.in talk contribs పేరు ఎక్కింపు Tag: Visual edit
 m   
20:09 (cur | prev) +36 Rajyalakshmiindicwiki.in talk contribs పేరు Tag: Visual edit
 m   
19:31 (cur | prev) +40 మ్యాడం అభిలాష్ talk contribs →‎Arts_Visual arts Tag: Visual edit
     
11:59 (cur | prev) +14 Prasharma681 talk contribs →‎Arts_Performing arts
 m   
09:28 (cur | prev) -4 Nomula Prabhakar Goud talk contribs →‎Arts_Literature: చిన్న మార్పు Tag: Visual edit
 m   
09:25 (cur | prev) +592 Nomula Prabhakar Goud talk contribs వాడుకరి పేజీ లు నీలం రంగులో వచ్చేలా చేశాను.
 m   
08:32 (cur | prev) +50 Nomula Prabhakar Goud talk contribs →‎Arts_Performing arts: జహంగీర్ Tag: Visual edit
     
08:24 (cur | prev) +8 Jahangeer talk contribs →‎Arts_Performing arts Tag: Visual edit

26 February 2021

     17:27  Article Catalogue diffhist +9 Y.Gopi talk contribs →‎Arts_Modern visual arts: నేను రాస్తున్న వ్యాసాలు దీపక్ సార్ నా పేరు రాశాను Tag: Visual edit

25 February 2021

     17:45  Article Catalogue‎‎ 5 changes history -48 [Majjivijayaias‎; Kasyap‎; Chaitanya‎ (3×)]
     
17:45 (cur | prev) 0 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     
13:49 (cur | prev) -24 Majjivijayaias talk contribs Tag: Visual edit: Switched
     
08:55 (cur | prev) -3 Chaitanya talk contribs →‎Arts_Literature Tag: Visual edit
 m   
08:53 (cur | prev) +21 Chaitanya talk contribs →‎Arts_Literature Tag: Visual edit
     
08:47 (cur | prev) -42 Chaitanya talk contribs →‎Arts_Literature