"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Related changes

Jump to navigation Jump to search

Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter వర్గం:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 03:37, 8 March 2021
   
Page name:
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

4 March 2021

     16:36  కల్పిత విశ్వం‎‎ 2 changes history +50 [Nikhil.indicwiki‎; Jahangeer‎]
     
16:36 (cur | prev) +1 Jahangeer talk contribs
     
16:08 (cur | prev) +49 Nikhil.indicwiki talk contribs Tag: Visual edit

3 March 2021

N    18:31  కల్పిత విశ్వం‎‎ 35 changes history +30,443 [Nomula Prabhakar Goud‎ (2×); Jahangeer‎ (33×)]
     
18:31 (cur | prev) -16 Jahangeer talk contribs →‎విశ్వం వర్సెస్ సెట్టింగ్
     
18:28 (cur | prev) -16 Jahangeer talk contribs →‎మార్కస్టీన్ యొక్క ప్రమాణం
 m   
16:24 (cur | prev) +107 Nomula Prabhakar Goud talk contribs →‎మూలాలు
 m   
16:21 (cur | prev) +112 Nomula Prabhakar Goud talk contribs →‎మూలాలు
     
11:07 (cur | prev) +1 Jahangeer talk contribs →‎కొన్నిఉదాహరణాలు Tag: Visual edit
     
08:51 (cur | prev) +42 Jahangeer talk contribs Tag: Visual edit
     
08:47 (cur | prev) +200 Jahangeer talk contribs →‎కాల్పనిక విశ్వాల జాబితాలు
     
08:46 (cur | prev) -188 Jahangeer talk contribs
     
08:44 (cur | prev) +54 Jahangeer talk contribs →‎జేమ్స్ కామెరాన్ అవతార్ సిరీస్ ఊదాహరణగా: సైన్స్ ఫిక్షన్ థీమ్ ల యొక్క సరళీకృత సంస్థ Tag: Visual edit
     
08:43 (cur | prev) +134 Jahangeer talk contribs →‎జేమ్స్ కామెరాన్ అవతార్ సిరీస్ ఊదాహరణగా
     
08:40 (cur | prev) -11 Jahangeer talk contribs మ్యాప్ ఆఫ్-ఓజ్ Tag: Visual edit
     
08:39 (cur | prev) +38 Jahangeer talk contribs
     
08:38 (cur | prev) +364 Jahangeer talk contribs →‎ఇతర కాల్పనిక విశ్వాలు
     
08:36 (cur | prev) +168 Jahangeer talk contribs
     
08:35 (cur | prev) +70 Jahangeer talk contribs
     
08:33 (cur | prev) +170 Jahangeer talk contribs
     
08:31 (cur | prev) +26 Jahangeer talk contribs
     
08:29 (cur | prev) +1,003 Jahangeer talk contribs
     
08:27 (cur | prev) +546 Jahangeer talk contribs
     
08:25 (cur | prev) +2,915 Jahangeer talk contribs
     
08:22 (cur | prev) +1,450 Jahangeer talk contribs
     
08:19 (cur | prev) +847 Jahangeer talk contribs
     
08:17 (cur | prev) -1 Jahangeer talk contribs →‎పరిధి
     
08:17 (cur | prev) +1,726 Jahangeer talk contribs
     
08:14 (cur | prev) +2,373 Jahangeer talk contribs
     
08:11 (cur | prev) +1,235 Jahangeer talk contribs
     
08:10 (cur | prev) +2,047 Jahangeer talk contribs
     
08:08 (cur | prev) +2,344 Jahangeer talk contribs
     
08:04 (cur | prev) +2,796 Jahangeer talk contribs
     
08:00 (cur | prev) +907 Jahangeer talk contribs
     
07:59 (cur | prev) +1,146 Jahangeer talk contribs
     
07:57 (cur | prev) +1,397 Jahangeer talk contribs
     
07:54 (cur | prev) +3,596 Jahangeer talk contribs
     
07:49 (cur | prev) +2,043 Jahangeer talk contribs
N    
07:47 (cur | prev) +818 Jahangeer talk contribs Created page with 'ఒక కాల్పనిక విశ్వం లేదా కాల్పనిక ప్రపంచం, సంఘటనలతో ఒక స్వీయ...'