"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Related changes

Jump to navigation Jump to search

Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter వర్గం:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 13:19, 5 March 2021
   
Page name:
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

1 March 2021

     16:49  గద్యము diffhist 0 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit

28 February 2021

N    23:10  గద్యము‎‎ 8 changes history +5,726 [Parala nagaraju‎; మ్యాడం అభిలాష్‎ (7×)]
 m   
23:10 (cur | prev) +122 మ్యాడం అభిలాష్ talk contribs Tag: Visual edit
 m   
22:58 (cur | prev) +1,564 మ్యాడం అభిలాష్ talk contribs Tag: Visual edit
 m   
22:51 (cur | prev) +1,833 మ్యాడం అభిలాష్ talk contribs Tag: Visual edit
 m   
22:37 (cur | prev) +1,073 మ్యాడం అభిలాష్ talk contribs Tag: Visual edit
 m   
22:20 (cur | prev) -1,309 మ్యాడం అభిలాష్ talk contribs Tag: Visual edit
 m   
17:49 (cur | prev) +4 Parala nagaraju talk contribs చిన్న సవరణ Tag: Visual edit
 m   
09:24 (cur | prev) +2,272 మ్యాడం అభిలాష్ talk contribs Tag: Visual edit
N    
09:06 (cur | prev) +167 మ్యాడం అభిలాష్ talk contribs కొత్త వ్యాసం Tag: Visual edit