"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Most transcluded pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. మాడ్యూల్:Arguments‏‎ (used on 77,441 pages)
 2. మాడ్యూల్:No globals‏‎ (used on 67,695 pages)
 3. మాడ్యూల్:Navbar‏‎ (used on 52,126 pages)
 4. మాడ్యూల్:Navbar/configuration‏‎ (used on 52,098 pages)
 5. మూస:Main other‏‎ (used on 49,143 pages)
 6. మాడ్యూల్:Check for unknown parameters‏‎ (used on 48,251 pages)
 7. మూస:Reflist‏‎ (used on 44,270 pages)
 8. మాడ్యూల్:Citation/CS1/Configuration‏‎ (used on 43,509 pages)
 9. మాడ్యూల్:Citation/CS1‏‎ (used on 43,470 pages)
 10. మాడ్యూల్:Citation/CS1/Utilities‏‎ (used on 43,469 pages)
 11. మాడ్యూల్:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (used on 43,469 pages)
 12. మాడ్యూల్:Citation/CS1/Date validation‏‎ (used on 43,468 pages)
 13. మాడ్యూల్:Citation/CS1/Identifiers‏‎ (used on 43,468 pages)
 14. మాడ్యూల్:Citation/CS1/COinS‏‎ (used on 43,468 pages)
 15. మాడ్యూల్:Citation/CS1/styles.css‏‎ (used on 43,455 pages)
 16. మూస:Cite web‏‎ (used on 39,221 pages)
 17. మాడ్యూల్:Navbar/styles.css‏‎ (used on 39,180 pages)
 18. మాడ్యూల్:Navbox‏‎ (used on 37,870 pages)
 19. మూస:Navbox‏‎ (used on 37,868 pages)
 20. మూస:·‏‎ (used on 36,857 pages)
 21. మూస:మూలాలజాబితా‏‎ (used on 33,352 pages)
 22. మాడ్యూల్:Yesno‏‎ (used on 31,142 pages)
 23. మూస:Both‏‎ (used on 30,877 pages)
 24. మూస:Navbox generic‏‎ (used on 29,894 pages)
 25. మూస:Infobox Settlement/sandbox‏‎ (used on 27,612 pages)
 26. మాడ్యూల్:Message box‏‎ (used on 22,863 pages)
 27. మాడ్యూల్:Message box/configuration‏‎ (used on 22,861 pages)
 28. మూస:Template other‏‎ (used on 18,622 pages)
 29. మూస:Infobox‏‎ (used on 15,752 pages)
 30. మాడ్యూల్:Infobox‏‎ (used on 15,752 pages)
 31. మాడ్యూల్:InfoboxImage‏‎ (used on 15,186 pages)
 32. మాడ్యూల్:String‏‎ (used on 13,417 pages)
 33. మాడ్యూల్:TableTools‏‎ (used on 13,028 pages)
 34. మాడ్యూల్:Namespace detect/config‏‎ (used on 10,334 pages)
 35. మాడ్యూల్:Namespace detect/data‏‎ (used on 10,333 pages)
 36. మాడ్యూల్:Separated entries‏‎ (used on 10,266 pages)
 37. మాడ్యూల్:Category handler‏‎ (used on 10,079 pages)
 38. మాడ్యూల్:Category handler/shared‏‎ (used on 9,981 pages)
 39. మాడ్యూల్:Category handler/config‏‎ (used on 9,981 pages)
 40. మాడ్యూల్:Category handler/blacklist‏‎ (used on 9,981 pages)
 41. మాడ్యూల్:Category handler/data‏‎ (used on 9,980 pages)
 42. మూస:File other‏‎ (used on 9,930 pages)
 43. మూస:Imbox‏‎ (used on 9,140 pages)
 44. మూస:Ambox‏‎ (used on 8,523 pages)
 45. మాడ్యూల్:Unsubst‏‎ (used on 8,194 pages)
 46. మూస:Yesno‏‎ (used on 8,069 pages)
 47. మూస:Category handler‏‎ (used on 6,917 pages)
 48. మాడ్యూల్:Math‏‎ (used on 6,856 pages)
 49. మాడ్యూల్:Documentation‏‎ (used on 6,480 pages)
 50. మాడ్యూల్:Documentation/config‏‎ (used on 6,479 pages)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)