"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Redirect by file, user, page, revision, or log ID

Jump to navigation Jump to search

This special page redirects to a file (given the filename), a page (given a revision ID or page ID), a user page (given a numeric user ID), or a log entry (given the log ID). Usage: ప్రత్యేక:Redirect/file/Example.jpg, ప్రత్యేక:Redirect/page/64308, ప్రత్యేక:Redirect/revision/328429, ప్రత్యేక:Redirect/user/101, or ప్రత్యేక:Redirect/logid/186.