ఫ్రెంచి

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

ఫ్రెంచి అను పదము ఈ క్రింది వాటిలో దేనినైనా సూచించవచ్చు.

  • ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందిన, సంబంధించిన ఏదైనా విషయం.
  • ఫ్రెంచి పౌరులు - ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందిన జనులు
  • ఫ్రెంచి భాష - ఫ్రాన్స్, మరికొన్ని దేశాలలో ప్రధాన భాష.
  • ఫ్రెంచి లేక ఫ్రెంచ్ కొందరి ఇంటి పేరు కూడా.

bg:Френски en:French hu:Francia ja:フレンチ pl:French simple:French