భూదేవి

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
భూదేవి
Bhudevi.jpg
భూదేవి యొక్క లోహపు విగ్రహం
భూమి
దేవనాగరిभूदेवी
సంస్కృత అనువాదంभूमि , भूमी देवी
అనుబంధందేవత
Worldభూమి
భర్త / భార్యశ్రీ మహా విష్ణువు, వరాహస్వామి

భూదేవిని భూమాత అని కూడా అంటారు. భూమాత అనగా భూమి యొక్క తల్లి, ఈమె భూమి యొక్క మానవీకరణ రూపాన్ని కలిగినటువంటి దేవమాత.

హిందుత్వం

పండుగలు

మూలాలు

  1. "Killing of Narakasura".