"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

మదము

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

మదము [ madamu ] madamu. సంస్కృతం n. Fat, కొవ్వు. Pride, arrogance, lust, frenzy, madness. గర్వము. Musk, కస్తూరి. మదాంధతి the blindness of pride, haughtiness. విద్యామదము the pride of learning. ధనమదము the pride of wealth. ధనదాంధుడు he who is blinded by riches. కులమదము the pride of caste or birth. ఉద్యోగమదము the pride of office. రూపమదము the pride of beauty. యౌవన మదము the pride of youth. అన్నమదము the pride of plenty. స్త్రీమదము the pride of passion. మదాలస indolent, heavy as with tipsiness or lust. అతని మదమణిగినది his lustful arrogance has gone, he has sown his wild oats. adj. Proud. మదగజము an elephant in rut. "మదవైరిద్విపసింహముర్తి." G. viii. 4. మదించు madinṭsu. v. n. To become fat, proud, or arrogant, to be in rut. కొవ్వు, అహంకరించు, మత్తిలు. మదపుటేనుడు madapu-ṭ-ēnugu. n. An elephant in rut. (The ట is inserted to prevent elision.) మదమడచు madam-aḍaṭsu. v. n. To put down pride, to kill. చంపు. మదవతి madavati. n. A wanton woman. మదావళము, మదహస్తి, మదహత్తి or మదకలము madāvaḷamu. n. An elephant in its prime.