మహిళా పార్లమెంటు సభ్యులు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

భారతదేశంలొని పార్లమెంటు సభ్యులలో మహిళల గురించిన వ్యాసాల జాబితా:

రాజ్యసభ సభ్యులు

రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేసిన మహిళా సభ్యులు

లోక్ సభ సభ్యులు

12వ లోక్‌సభ

13వ లోక్‌సభ

ఇవి కూడా చూడండి

భారతదేశంలో మహిళలు

వనరులు