"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

మార్పిడి పట్టికలు - Conversion Tables

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

మార్పిడి పట్టికలు Conversion Tables

పొడవు (సెంటీమీటర్ల నుంచి అంగుళాలకి, అంగుళాల నుంచి సెంటీమీటర్లకు మార్చిన పట్టిక )

సెంటీమీటర్లు సీంటీమీటర్లు
(లేక)
అంగుళాలు
అంగుళాలు
2.54 1 0.394
5.08 2 0.787
7.62 3 1.181
10.16 4 1.575
12.70 5 1.969
15.24 6 2.362
17.78 7 2.756
20.32 8 3.150
22.86 9 3.543
25.40 10 3.937
50.80 20 7.874
76.20 30 11.811
101.60 40 15.748
127.00 50 19.685

పొడవు (కిలోమీటర్ల నుంచి మైళ్ళకు, మైళ్ల నుంచి కిలోమీటర్లకు మార్చిన పట్టిక)

కిలోమీటర్లు కిలోమీటరులు
(లేక)
మైళ్ళు
మైళ్ళు
1.609 1 0.621
3.219 2 1.243
4.828 3 1.864
6.437 4 2.485
8.047 5 3.107
9.656 6 3.728
11.265 7 4.350
12.875 8 4.971
12.875 8 4.971
14.484 9 5.592
16.093 10 6.214
32.187 20 12.427
48.280 30 18.641
64.374 40 24.855
80.467 50 31.069

వైశాల్యము (హెక్టార్ల నుంచి ఎకరాలకు, ఎకరాలనుంచి హెక్టార్లకు మార్చిన పట్టిక)

హెక్టార్లు హెక్టార్లు
(లేక)
ఎకరాలు
ఎకరాలు
0.405 1 2.471
0.809 2 4.942
1.214 3 7.413
1.619 4 9.884
2.023 5 12.355
2.428 6 14.826
2.833 7 17.297
3.327 8 19.769
3.642 9 22.240
4.047 10 24.711
8.094 20 49.421
12.140 30 74.132
16.187 40 98.842
20.234 50 123.553

ద్రవ్యము (బరువు)(కిలోగ్రాముల నుంచి పౌండ్లు, పౌండ్లునుంచి కిలోగ్రాములు మార్చిన పట్టిక )

కిలోగ్రాములు కిలోగ్రాములు
(లేక)
పౌండ్లు
పౌండ్లు
0.454 1 2.205
0.907 2 4.409
1.361 3 6.614
1.814 4 8.819
2.268 5 11.023
2.722 6 13.228
3.175 7 15.432
3.629 8 17.637
4.082 9 19.842
4.536 10 22.046
9.072 20 44.092
13.608 30 66.139
18.144 40 88.185
22.680 50 110.231

ద్రవ్యము (బరువు)(మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి టన్నులకు, టన్నులనుంచి మెట్రిక్ టన్నులకు మార్చిన పట్టిక)

మెట్రిక్ టన్నులు మెట్రిక్ టన్నులు
(లేక)
టన్నులు
టన్నులు
1.016 1 0.984
2.032 2 1.968
3.048 3 2.953
4.064 4 3.937
5.080 5 4.921
6.096 6 5.905
7.112 7 6.889
8.128 8 7.874
9.144 9 8.858
10.161 10 9.842
20.321 20 19.684
30.481 30 29.526
40.642 40 39.368
50.802 50 49.210