మూస:జీవ శాస్త్రము చేయవలసిన పనులు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
జీవ శాస్త్రము ప్రాజెక్టులో చేయవలసిన పనులు
విశేషవ్యాసం కాగలిగినవి బాగు చేయాల్సినవి అనువదించాల్సినవి విస్తరణలు
కలపాల్సినవి చర్చలు పటములు
మూస:జీవ శాస్త్రము చేయవలసిన పనులు/కలుపు
  • ICD-10 కోడ్లు తెవికీలోకి మార్చడం.
  • ICD-10 అన్ని విభాగాలను తెవికీలోకి మార్చడం.
  • వృక్షశాస్త్రము సంబంధించిన ఆకు, వేరు, పండు మొదలైన వాటిలో ముఖ్యమైన పటములు తయారుచేయడాం.
[edit] ఇటీవలే మార్చబడినవి [edit] ఇతర అభ్యర్ధనలు
మూస:జీవ శాస్త్రము చేయవలసిన పనులు/ఇటీవలి

{{మానవశరీరభాగాలు}} Yes check.svg దేవెర 03:07, 16 అక్టోబర్ 2007 (UTC)

  • బాగుంది. కానీ అక్షరక్రమంలో ఏర్పాటుచేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది.
  • రాజశేఖర్ గారు , రత్నం గారు కష్టపది చాలా మంచి మూస తయారు చేశారు--బ్లాగేశ్వరుడు 13:24, 18 అక్టోబర్ 2007 (UTC)