మూస:విశాఖపట్నం రైలు మార్గము

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
విశాఖపట్నం రైలు మార్గము
km to Khurda Road-Visakhapatnam section
to Kothavalasa-Kirandul line
24 Kothavalasa
15 Pendurti
8 Simhachalam North
7 Simhachalam
6 Gopalapatnam
NH 5
Marshalling yard on right lines
4 Maripallem / Visakhapatnam Airport
Naval Dockyard
Essar Steel
Iron Ore sidings
9 Kottapalem
Visakhapatnam Port - Innner harbour
0 Visakhapatnam
Hindustan Zinc
BHPV
NH 5
Coromandel International
Visakhapatnam Refinery of HPCL
Visakhapatnam port channel in blue
Visakhapatnam Port - Inner harbour
Hindustan Shipyard Limited
Visakhapatnam Port - Outer harbour
Dolphin's Nose (hill with lighthouse)
Link to Bay of Bengal
Visakhapatnam Steel Plant
Gangavaram Port
17 Duvvada
NH 5
Simhadri STPP of NTPC
27 Thadi
NH 5
33 Anakapalle
విశాఖపట్నం-విజయవాడ రైలు మార్గము వైపుకు

Source:Google maps, India Rail Info 57226