"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

మూస:సమాచారపెట్టె పద్యం

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
50px Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage

{{సమాచారపెట్టె పద్యం
|name        = <!-- పద్యం పేరును వ్రాయవలెను  -->
|image        = <!-- Image (prefer 1st edition - where permitted)
              Use the Image Filename (eg: Example.png)  -->
|image_size     = <!-- custom size for image (defaults to 220px)  -->
|caption       = <!-- Image caption
              (should describe the edition used)     -->
|subtitle      = <!-- Subtitle or descriptor           -->
|author       = <!-- కవి పేరు వ్రాయాలి                 -->
|original_title   = <!-- వాస్తవ పేరును ఆంగ్లంలో వ్రాయాలి      -->
|original_title_lang = <!-- ISO 639-2 language code for original title, e.g. "fr" for French -->
|translator     = <!-- అనువాదకుని పేరు వ్రాయాలి  -->
|written       = <!-- వ్రాయబడిన సంవత్సరం వ్రాయాలి       -->
|first        = <!-- మొదటి ప్రచురణ తేదీ వ్రాయాలి            -->
|book        = <!-- మూల గ్రంథం వ్రాయాలి  -->
|singer_book    = <!-- గ్రంథంలో పాడిన పాత్ర                -->
|country       = <!-- దేశం పేరు వ్రాయాలి      -->
|language      = <!-- కవి వ్రాసిన భాషను వ్రాయాలి -->
|series       = <!-- ఆ పద్యం మకుటాన్ని చేర్చండి               -->
|subject       = <!-- ఈ పద్యం అందించే విషయాన్ని చేర్చండి                -->
|genre        = 
|occasion        = <!--పద్యం ఆలపించిన సందర్భం     -->
|meter        = <!-- పద్యము ఏ ఛందస్సుతో కూడినవో వ్రాయాలి   -->
|rhyme        = <!-- Rhyme scheme: (i.e. abba cddc effe gg)   -->
|publisher      = <!-- ప్రచురణ కర్త పేరును వ్రాయాలి
              (prefer 1st edition)            -->
|publication_date  = <!-- ముద్రణ జరిగిన తేదీని సూచించాలి
              {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}, trimmed as needed. -->
|publication_date_en = <!-- Published in English (1st English edition) -->
|media_type     = <!-- MMedia type (paperback, hardback)      -->
|lines        = <!-- గ్రంథంలో మొత్తం పద్యముల సంఖ్య చేర్చవలెను
              (prefer 1st edition)            -->
|pages        = <!-- గ్రంథ పుటల సంఖ్య వ్రాయాలి         -->
|size_weight     = <!-- పరిమాణం, భారం వ్రాయాలి              -->
|isbn        = <!-- [[International Standard Book Number|ISBN]] -->
|oclc        = <!-- [[OCLC]]                  -->
|preceded_by     = <!-- అంతకు ముదు పద్యం వ్రాయాలి        -->
|followed_by     = <!-- తరువాతి పద్యం వ్రాయాలి     -->
|wikisource     = <!-- Title of work if in the public domain and hosted at English Wikisource -->
|cinema_used     = <!--దీనిని వాడిన సినిమాపేరు వ్రాయాలి  -->
|praise_to_god    = <!-- కవి కీర్తించిన దైవాన్ని వ్రాయవలెను -->
|printing_press   = <!-- ముద్రణా శాల పేరును సూచించాలి -->
|printed_by     = <!-- ముద్రణా కర్త పేరును వ్రాయాలి -->
|type_of_poems   = <!-- పద్య లక్షణం వ్రాయాలి -->
}}

ఉదాహరణ

సింగం బాకటితో గుహాంతరమునం
కవి పేరుతిక్కన
వాస్తవనామంsimhambakatitho gruhalayaMbuna
మూల గ్రంథంఆంధ్రమహా భారతం
విభాగంవిరాటపర్వం
అధ్యాయంచతుర్థాధ్యాయం
గ్రంథంలో ఆలపించిన పాత్రద్రోణాచార్యుడు
దేశంభారతదేశం
భాషతెలుగు
విషయము(లు)అడవుల్లో నివసించి మనసు పాడైవుండి కుంతీదేవి కుమారుల్లో మధ్యవాడు (అర్జనుడు) యుద్ధానికి సిద్ధమైన బలంతో మన సైన్యంపైకి వస్తున్నాడు
సందర్భంఅర్జునుడిపై అభిమానం కలిగిన గురువు ద్రోణాచార్యుడు ఆలపించిన సందర్భంలో
ఛందస్సుశార్దూల విక్రీడితము
సినిమాలలో వాడుకనర్తనశాల
{{సమాచారపెట్టె పద్యం
|name        = సింగం బాకటితో గుహాంతరమునం
|image        = <!-- Image (prefer 1st edition - where permitted)
              Use the Image Filename (eg: Example.png)  -->
|image_size     = <!-- custom size for image (defaults to 220px)  -->
|caption       = <!-- Image caption
              (should describe the edition used)     -->
|subtitle      = <!-- Subtitle or descriptor           -->
|author       = [[తిక్కన]]
|original_title   = simhambakatitho gruhalayaMbuna
|original_title_lang = తెలుగు
|translator     = 
|written       = <!-- వ్రాయబడిన సంవత్సరం వ్రాయాలి       -->
|first        = <!-- మొదటి ప్రచురణ తేదీ వ్రాయాలి            -->
|book        = ఆంధ్రమహా భారతం
|sub_division    = విరాటపర్వం
|chapter       = చతుర్థాధ్యాయం
|singer_book    = [[ద్రోణాచార్యుడు]]
|country       = భారతదేశం
|language      = తెలుగు
|series       = <!-- ఆ పద్యం మకుటాన్ని చేర్చండి               -->
|subject       = అడవుల్లో నివసించి మనసు పాడైవుండి కుంతీదేవి కుమారుల్లో మధ్యవాడు (అర్జనుడు) యుద్ధానికి సిద్ధమైన బలంతో మన సైన్యంపైకి వస్తున్నాడు
|genre        = 
|occasion        = అర్జునుడిపై అభిమానం కలిగిన గురువు ద్రోణాచార్యుడు ఆలపించిన సందర్భంలో
|meter        = [[శార్దూల విక్రీడితము]]
|rhyme        = <!-- Rhyme scheme: (i.e. abba cddc effe gg)   -->
|publisher      = <!-- ప్రచురణ కర్త పేరును వ్రాయాలి
              (prefer 1st edition)            -->
|publication_date  = <!-- ముద్రణ జరిగిన తేదీని సూచించాలి
              {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}, trimmed as needed. -->
|publication_date_en = <!-- Published in English (1st English edition) -->
|media_type     = <!-- MMedia type (paperback, hardback)      -->
|lines        = <!-- గ్రంథంలో మొత్తం పద్యముల సంఖ్య చేర్చవలెను
              (prefer 1st edition)            -->
|pages        = <!-- గ్రంథ పుటల సంఖ్య వ్రాయాలి         -->
|size_weight     = <!-- పరిమాణం, భారం వ్రాయాలి              -->
|isbn        = <!-- [[International Standard Book Number|ISBN]] -->
|oclc        = <!-- [[OCLC]]                  -->
|preceded_by     = <!-- అంతకు ముదు పద్యం వ్రాయాలి        -->
|followed_by     = <!-- తరువాతి పద్యం వ్రాయాలి     -->
|wikisource     = <!-- Title of work if in the public domain and hosted at English Wikisource -->
|cinema_used     = [[నర్తనశాల]]
|praise_to_god    = <!-- కవి కీర్తించిన దైవాన్ని వ్రాయవలెను -->
|printing_press   = <!-- ముద్రణా శాల పేరును సూచించాలి -->
|printed_by     = <!-- ముద్రణా కర్త పేరును వ్రాయాలి -->
|type_of_poems   = <!-- పద్య లక్షణం వ్రాయాలి -->
}}