మూస:IAST

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
Padlock.svg

ఇది అతి ముఖ్యమైన మూస కావడము చేత దుశ్చర్యలకు గురికాకుండా సంరక్షించబడుతున్నది.
దయచేసి ఆ మార్పులు గురించి చర్చా పేజీలో లేదా సంరక్షణ ఎత్తివేతకు దరఖాస్తు పేజీలో చర్చించండి. నిర్వహకులను మీ తరపున మార్పు చేయమని మీరు {{editprotected}} ని ఉపయోగించి talk page లో అడగవచ్చు.

{{{1}}}

template to mark IAST transliteration of Sanskrit. Transcludes {{transl}}.

Example

{{lang|sa|म}} {{IAST|ma}}

gives:

ma

use {{ISOtranslit}} for ISO transliteration of non-Sanskrit Indic.