మూస:Spoiler

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
చెరుపు (స్పాయిలర్) హెచ్చరిక: నవల చదవ గోరిన వారు/సినిమా చూద్దామనుకున్న వారు ఈ క్రింది భాగాన్ని చదవ వద్దని మనవి. కథ వివరాలు తెలుపుతూ, ఉత్కంఠ లేకుండా చేసే అవకాశం ఉంది.
క్రింద ఇవ్వబడిన మూస తయారయిన విధానం మూస:Spoiler/doc నుండి సేకరించి ఇక్కడ అమర్చారు. [మార్చు]


To display a spoiler warning, after the header, add:

{{Spoiler}}

To end a spoiler section, use:

{{Endspoiler}}

hr:Template:Spoiler ja:Template:ネタバレ nl:Sjabloon:Spoil no:Template:Spoiler pt:Predefinição:Spoiler tr:Template:Spoiler zh-classical:Template:Spoiler