మూస:WW2InfoBox

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
colspan="2" style="background-color:#B0C4DE;text-align:center;vertical-align:middle;font-size:110%;" రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం
colspan="2" style="text-align:center;border-bottom:1px solid #aaa;line-height:1.5em;" రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో దేశాల కూటములు
రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో వివిధ దేశాల స్థానాలు.

10px ముదురు ఆకుపచ్చ — పెరల్ హార్బర్‌పై జపాన్ దాడికి ముందు మిత్ర పక్షాలు;
10px లేత ఆకుపచ్చ — పెరల్ హార్బర్‌పై జపాన్ దాడి తరువాత యుద్ధంలో చేరిన దేశాలు;
10px నీలం — అక్ష రాజ్యాలు;
10px బూడిద రంగు— యుద్ధ కాలంలో తటస్థంగా ఉన్న దేశాలు.

తేదీ సెప్టెంబరు 1, 1939సెప్టెంబరు 2, 1945
స్థానం యూరోప్, పసిఫిక్, ఆగ్నేయ ఆసియా, చైనా, మధ్య ప్రాచ్యం, మధ్యధరా ప్రాంతం, ఆఫ్రికా
ఫలితం మిత్ర రాజ్యాల విజయం. ఐక్య రాజ్య సమితి ఆవిర్భావం. అ.సం.రా., సోవియట్ యూనియన్‌లు అగ్ర రాజ్యాలుగా రూపొందాయి. ఐరోపాలో మొదటి ప్రపంచం, రెండవ ప్రపంచం అనే ప్రభావ ప్రాంతాల అవతరణ - దీని నుండి ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం ప్రారంభం. (ఇంకా...)
colspan="2" style="background-color:#B0C4DE;text-align:center;vertical-align:middle;font-size:110%;" ప్రతిస్పర్ధులు
width="50%" style="border-right: 1px dotted #aaa;

" | మిత్ర రాజ్యాలు

అక్ష రాజ్యాలు
colspan="2" style="background-color:#B0C4DE;text-align:center;vertical-align:middle;font-size:110%;" సైన్యాధికారులు
width="50%" style="border-right: 1px dotted #aaa;

" | మిత్ర రాజ్యాల నాయకులు

అక్ష రాజ్యాల నాయకులు
colspan="2" style="background-color:#B0C4DE;text-align:center;vertical-align:middle;font-size:110%;" మరణాలు, నష్టాలు
width="50%" style="border-right: 1px dotted #aaa;

" | సైనిక మరణాలు:
14,000,000 పైగా
పౌర మరణాలు:
36,000,000 పైగా
మొత్తం మరణాలు:
50,000,000 పైగా
...మరిన్ని వివరాలు.

సైనిక మరణాలు:
8,000,000 పైగా
పౌరుల మరణాలు:
4,000,000 పైగా
మొత్తం మరణాలు
12,000,000 పైగా
...మరిన్ని వివరాలు.