రక్త శాస్త్రం

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

రక్త శాస్త్రం (Hematology - హెమటాలజీ) అనేది రక్తానికి సంబంధించిన వ్యాధుల యొక్క అధ్యయనం, రోగ నిర్ధారణ, చికిత్స, నివారణల గురించిన వైద్యశాస్త్రం యొక్క శాఖ. హెమటాలజీ రోగకారణశాస్త్రం యొక్క అధ్యయనం సహా కలిగివుంటుంది.[1]

మూలాలు

  1. "Hematology".