వడగళ్ళు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
ఇప్పటిదాకా నమోదైన అతిపెద్ద వడగళ్ళు

వడగళ్ళు అంటే గుండ్రంగా లేదా అస్తవ్యస్థంగా గడ్డకట్టిన మంచు ముద్దలు. వానతో పాటుగా భూమి మీద పడే వడగళ్ళలో నీటి మంచు కలిగి ఉండి సుమారు 5 నుంచి 50 మిల్లీ మీటర్ల వ్యాసాన్ని కలిగి ఉంటాయి. తీవ్రమైన ఉరుములతో కూడిన వర్షానికి ఇంకా పెద్ద వడగళ్ళు రాలే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు. ఇవి పారదర్శక మంచు పదార్థంతో కానీ ఇతర రకాలైన మంచుతో కలిసి పొరలు పొరలుగా కనీసం 1 మి.మీ. వ్యాసం గల గుండ్లుగా ఏర్పడుతాయి.చిన్న చిన్న వడగళ్ళు 5 మి.మీ.ల కన్నా తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటాయి.

ఆరు సెంటీమీటర్ల వ్యాసం కలిగిన మంచుగడ్డ

మూలాలు