వర్గం:తెలుగువారిలో స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

దుర్గాశి అగ్గి రాములు బెజావాడ లో 1921 ముందే విదేశీ వస్తువులను, విదేశీ దుస్తులను అగ్గికి  ఆహుతి చేసేంత వరకు వారి ఉద్యమం ముందుకు కొనసాగించే వారు...

Pages in category "తెలుగువారిలో స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు"

The following 105 pages are in this category, out of 105 total.