వర్గం:భారతదేశం జిల్లాలు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

బీహార్ రాష్ట్రంలోని జిల్లాలు బీహార్ లో 37 జిల్లాలున్నాయి. అవి:.... అరారియ, ఔరంగాబాద్, బెగుసరాయ్, భాగల్ పూర్, బాంకా, భోజ్ పూర్, బక్సార్, భాభుయ, బొకారో, చాత్రా, దర్బంగా, దియోఘర్, దుమ్ కా, తూర్పు చంవరస్, తూర్పు సింగ్ భమ్, గయా, గిరిదిహ్, గొడ్డా, గోడ్డా, గోపాల్, గంజ్, గుమ్లా, గర్ హ్వా. హజారీ బాగ్, జహనాబాద్, మరియు అర్వాల్, జామూయి, కోషి, కాతిహార్, భాగారియ, కిషన్ గంజ్, కోదార్మా లోహార్ దాగా, మధెపురా, మధుబని, లఖిసరాయ్ స్స్రరాయ్ మ్రుంజర్ షేక్ పురా, ముజపాపూర్, నలందా, నవాడా, పొలాము, పాకూర్, పాట్నా, పూర్షియా, రాంచి, రోహ్ తాస్, సహేబ్ గంజ్, సమస్తి పూర్, సార్న్, సీతామర్షి మరియు షివ్ హార్, సివాన్, సుపాల్, వైశాలి, పశ్చిమ చామ్ వరస్, పశ్చిమ సింగ్ భమ్.

Subcategories

This category has the following 2 subcategories, out of 2 total.