వర్గం:సంస్థలు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

నిర్వచనము:- మానవుల యొక్క వ్యక్తిగత సామర్ద్యాలు, జీవనకాలము, గమనవేగము పరిమితమైనవి, అపరిమితమైన,అనేకరకాల సామర్ద్యాలు అవసమైన,ఏక కాలములో చేయవలసిన వ్యవహారాలను అవిచ్చన్నముగా కోనసాగించటానికి వ్యక్తులు సమూహాలుగా ఏర్పడి నడిపిస్తారు, ఇటువంటి సమూహాలను సంస్థలు అంటారు.

Subcategories

This category has the following 46 subcategories, out of 46 total.

Pages in category "సంస్థలు"

The following 107 pages are in this category, out of 107 total.