వర్గం:సూక్ష్మ అర్థ శాస్త్రము

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

ఆర్థిక శాస్త్రము లో వైయక్తిక యూనిట్లను అద్యయనం చేయు శాస్త్రమే సూక్ష్మ ఆర్థిక శాస్త్రం. ఆర్థిక శాస్త్రము లోని చిన్న చిన్న భాగాల గురించి ఇది వివరిస్తుంది. ఒక వైయక్తిక వినియోగదారుడు గురించి, ఒక పరిశ్రమ గురించి, డిమాండు, సప్లై ల మార్పుల గురించి ఇది వివరిస్తుంది. రాగ్నర్ ప్రిష్ అనే ఆర్థిక వేత్త స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రము ప్రారంభించడంతో సూక్ష్మ ఆర్థ శాస్త్రము అనే విభాగం ప్రత్యేకంగా వెలిసింది.

Subcategories

This category has the following 4 subcategories, out of 4 total.

Pages in category "సూక్ష్మ అర్థ శాస్త్రము"

The following 5 pages are in this category, out of 5 total.